Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1953, nr 9

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

144. Komunikat o posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności - Berlin, dnia 9 czerwca 1953 r. ; 145. Komunikat o posiedzeniu Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Berlin, dnia 11 czerwca 1953 r. ; 146. Oświadczenie Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Berlin, dnia 17 czerwca 1953 r. ; 147. Oświadczenie Przewodniczącego Komunistycznej Partii Niemiec, Maksa Reimanna, w sprawie pokojowego zjednoczenia Niemiec, odprężenia sytuacji międzynarodowej utrzymania pokoju - Bonn, dnia 17 czerwca 1953 r. ; 148. Pismo komendanta wojskowego wschodniego sektora Berlina, Generała-majora Dibrowy, do komendantów amerykańskiego, brytyjskiego i francuskiego sektora Berlina w sprawie wydarzeń w dniu 17 czerwca 1953 r. - Berlin, dnia 20 czerwca 1953 r. ; 149. Artykuł dziennika "Prawda" p.t. "Fiasko awantury obcych najmitów w Berlinie" - Moskwa, dnia 23 czerwca 1953 r. ; 150. Przemówienie Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wilhelma Piecka, do ludności NRD - Berlin, dnia 3 lipca 1953 r. ; 151. Pismo Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju do Niemieckiej Rady Pokoju - Warszawa, dnia 3 lipca 1953 r. ; 152. Pismo Chargé d'affaires ad interim Stanów Zjednoczonych Ameryki w Moskwie, Elima O'Shaugnessy, do Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W.M. Mołotowa, w sprawie pomocy żywnościowej dla ludności Niemiec Wschodnich - Moskwa, dnia 10 lipca 1953 r. ; 153. Odpowiedź Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W.M. Mołotowa, na pismo Chargé d'affaires ad interim Stanów Zjednoczonych Ameryki, Elima O'Shaugnessy - Moskwa, dnia 11 lipca 1953 r. ; 154. Komunikat Biura Prasowego Urzędu Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, dotyczący tzw. "pomocy żywnościowej" - Berlin, dnia 11 lipca 1953 r. ; 155. Komunikat Biura Prasowego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności w sprawie granicy na Odrze i Nysie - Berlin, dnia 14 lipca 1953 r. ; 156. Oświadczenie Rady Ministrów NRD w sprawie zwołania konferencji przedstawicieli Niemiec Wschodnich i Zachodnich - Berlin, dnia 15 lipca 1953 r. ; 157. Pismo Wysokiego Komisarza ZSRR w Niemczech, W. S. Siemionowa, do Wysokich Komisarzy Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii i Francji w Niemczech w sprawie likwidacji organizacji wywrotowych w Berlinie Zachodnim - Berlin, dnia 15 lipca 1953 r. ; 158. Deklaracja Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wilhelma Piecka - Berlin, dnia 21 lipca 1953 r. ; 159. Pismo Wysokiego Komisarza ZSRR w Niemczech, W. S. Siemionowa, do Wysokiego Komisarza Stanów Zjednoczonych Ameryki, Conanta, w sprawie tzw. pomocy żywnościowej dla ludności Niemiec Wschodnich - Berlin, dnia 21 lipca 1953 r. ; 160. Rezolucja XV Plenum Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (Wyciąg) - Berlin, dnia 26 lipca 1953 r. ; 161. Orędzie Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do narodu niemieckiego - Berlin, dnia 30 lipca 1953 r. ; 162. Komunikat Agencji ADN w sprawie żądania zniesienia amerykańskich ograniczeń handlu między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Niemcami Zachodnimi - Berlin, dnia 6 sierpnia 1953 r. ; 163. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W.M. Mołotowa, w sprawie zaproszenia delegacji rządowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Moskwy - Moskwa, dnia 15 sierpnia 1953 r. ; 164. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji w sprawie uregulowania kwestii niemieckiej - Moskwa, dnia 15 sierpnia 1953 r. ; 165. Przemówienie radiowe Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wilhelma Piecka, do narodu niemieckiego (Wyciąg) - Berlin, dnia 17 sierpnia 1953 r. ; 166. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla, podczas konferencji w Moskwie (Wyciąg) - Moskwa, dnia 20 sierpnia 1953 r. ; 167. Komunikat radziecko-niemiecki o rokowaniach między Rządem Radzieckim a delegacją rządową Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Moskwa, dnia 22 sierpnia 1953 r. ; 168. Protokół w sprawie zaprzestania pobierania reparacji niemieckich i w sprawie innych środków złagodzenia zobowiązań finansowo-gospodarczych Niemieckiej Republiki Demokratycznej, związanych z następstwami wojny - Moskwa, dnia 22 sierpnia 1953 r. ; 169. Przemówienie Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, G.M. Malenkowa, do delegacji rządowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej i narodu niemieckiego - Moskwa, dnia 22 sierpnia 1953 r. ; 170. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla - Moskwa, dnia 22 sierpnia 1953 r. ; 171. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla, na lotnisku przed wyjazdem z Moskwy - Moskwa, dnia 23 sierpnia 1953 r. ; 172. Oświadczenie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie decyzji Rządu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dotyczącej Niemiec - Warszawa, dnia 23 sierpnia 1953 r. ; 173. Przemówienie Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wilhelma Piecka, przy przyjęciu delegacji rządowej, powracającej z Moskwy - Niederschoenhausen, dnia 25 sierpnia 1953 r. ; 174. Deklaracja Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie utworzenia tymczasowego rządu ogólnoniemieckiego - Berlin, dnia 26 sierpnia 1953 r. ; 175. Pismo Wysokiego Komisarza ZSRR w Niemczech, Ambasadora W.S. Siemionowa, do Wysokiego Komisarza Stanów Zjednoczonych Ameryki w Niemczech, Conanta, w sprawie ruchu międzystrefowego obywateli niemieckich - Berlin, dnia 1 września 1953 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1953

:

application/pdf

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: