Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1953, nr 12

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

DOKUMENTY POKOJU : 225. Rezolucja Prezydium Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju i Polskiego Komitetu dla pokojowego rozwiązania problemu niemieckiego - Warszawa, dnia 13 listopada 1953 r. ; 226. Orędzie Światowej Rady Pokoju - Wiedeń, dnia 28 listopada 1953 r. ; 227. Rezolucja ogólna Światowej Rady Pokoju - Wiedeń, dnia 28 listopada 1953 r. ; 228. Apel uczonych - uczestników V sesji Światowej Rady Pokoju do uczonych całego świata - Wiedeń, dnia 28 listopada 1953 r. ; 229. Zalecenie Komisji Kulturalnej Światowej Rady Pokoju - Wiedeń, dnia 28 listopada 1953 r. -- VIII SESJA OGÓLNEGO ZGROMADZENIA ONZ : 230. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji ZSRR, Andrzeja Wyszyńskiego, na plenarnym posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie udziału przedstawicieli Chińskiej Republiki Ludowej w Ogólnym Zgromadzeniu, Radzie Bezpieczeństwa i innych organach ONZ - Nowy Jork, dnia 15 września 1953 r. ; 231. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Mariana Naszkowskiego, na plenarnym posiedzeniu VIII Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Nowy Jork, dnia 15 września 1953 r. ; 232. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji ZSRR, Andrzeja Wyszyńskiego, na plenarnym posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ o środkach zmierzających do usunięcia groźby nowej wojny światowej i do zmniejszenia napięcia w stosunkach międzynarodowych, (łącznie z projektem rezolucji) - Nowy Jork, dnia 21 września 1953 r. ; 233. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Mariana Naszkowskiego, na plenarnym posiedzeniu VIII Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Nowy Jork, dnia 23 września 1953 r. -- ZAGADNIENIE ENERGII ATOMOWEJ : 234. Przemówienie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwighta Eisenhowera, na plenarnym posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Nowy Jork, dnia 8 grudnia 1953 r. ; 235. Oświadczenie Rządu ZSRR w związku z przemówieniem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, D. Eisenhowera - Moskwa, dnia 21 grudnia 1953 r. ; 236. Artykuł wstępny dziennika "Prawda" pt. "Nowa propozycja Związku Radzieckiego" - Moskwa, dnia 26 grudnia 1953 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ : 237. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Francji - Warszawa, dnia 19 listopada 1953 r. ; 238. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Warszawa, dnia 25 listopada 1953 r. -- STOSUNKI POLSKO-KOREAŃSKIE : 239. Komunikat o podpisaniu umowy o pomocy gospodarczej między Polską Rzeczypospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną - Warszawa, dnia 13 listopada 1953 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 240. Odpowiedzi Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, G. M. Malenkowa, na pytania dyrektora generalnego amerykańskiej agencji "International News Service" na Europę, Kingsbury Smith - Moskwa, dnia 28 grudnia 1953 r. ; 241. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, na konferencji prasowej - Moskwa, dnia 13 listopada 1953 r. ; 242. Nota Rządu Francji do Rządu ZSRR - Paryż, dnia 16 listopada 1953 r. ; 243. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji - Moskwa, dnia 26 listopada 1953 r. ; 244. Nota Rządu Francji do Rządu ZSRR w sprawie zwołania Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych czterech mocarstw - Paryż, dnia 8 grudnia 1953 r. ; 245. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji w sprawie zwołania Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych czterech mocarstw - Moskwa, dnia 26 grudnia 1953 r. ; 246. Nota Rządu ZSRR do Rządu Pakistanu - Moskwa, dnia 30 listopada 1953 r. -- FRANCJA A PROBLEM BEZPIECZEŃSTWA EUROPEJSKIEGO : 247. Artykuł wstępny dziennika "Prawda" pt. "Francja a problem bezpieczeństwa europejskiego" - Moskwa, dnia 10 grudnia 1953 r. -- SPRAWY KOREAŃSKIE : 248. Oświadczenie przedstawiciela Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Ki Suk Boka, w sprawie konferencji politycznej - Panmundżon, dnia 26 października 1953 r. ; 249. Oświadczenie przedstawiciela Chińskiej Republiki Ludowej Huang Hua, w sprawie konferencji politycznej - Panmundżon, dnia 26 października 1953 r. ; 250. Oświadczenie przedstawiciela Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Ki Suk Boka, w sprawie konferencji politycznej (wyciąg) - Panmundżon, dnia 27 października 1953 r. ; 251. Oświadczenie przedstawiciela Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Ki Suk Boka, w sprawie konferencji politycznej (wyciąg) - Panmundżon, dnia 28 października 1953 r. ; 252. Oświadczenie przedstawiciela Chińskiej Republiki Ludowej, Huang Hua, w sprawie konferencji politycznej - Panmundżon, dnia 28 października 1953 r. ; 253. Protest przedstawiciela strony koreańsko-chińskiej, generała Li Sang Czo, w Wojskowej Komisji Rozejmowej w sprawie sabotowania akcji wyjaśniającej - Panmundżon, dnia 31 października 1953 r. ; 254. Pismo delegacji koreańsko-chińskiej do Wojskowej Komisji Rozejmowej - Panmundżon, dnia 17 listopada 1953 r. ; 255. Oświadczenie przedstawiciela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Ministra Pełnomocnego Stanisława Gajewskiego, w Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych i projekt rezolucji w sprawie segregacji jeńców wojennych - Panmundżon, dnia 18 listopada 1953 r. ; 256. Komunikat strony koreańsko-chińskiej w sprawie przeszkód stawianych przez stronę amerykańską w pracy wspólnych ekip Czerwonego Krzyża - Panmundżon, dnia 19 listopada 1953 r. ; 257. Propozycje koreańsko-chińskie w sprawie zwołania konferencji politycznej - Panmundżon, dnia 30 listopada 1953 r. ; 258. Oświadczenie rzecznika strony koreańsko-chińskiej w sprawie konferencji politycznej - Panmundżon, dnia 3 grudnia 1953 r. ; 259. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-lai'a - Pekin, dnia 6 grudnia 1953 r. ; 260. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Nam Ira - Phenjan, dnia 7 grudnia 1953 r. ; 261. Telegram Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En Iai'a, do Przewodniczącego Ogólnego Zgromadzenia ONZ i Sekretarza Generalnego ONZ - Pekin, dnia 7 grudnia 1953 r. ; 262. Pismo Ministra Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Nam Ira, do Sekretarza Generalnego ONZ - Phenjan, dnia 8 grudnia 1953 r. ; 263. Aide-mémoire Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej do Rządu Szwajcarii - Pekin, dnia 16 grudnia 1953 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-KOREAŃSKIE : 264. Przemówienie Premiera Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Marszałka Kim Ir Sena - Pekin, dnia 12 listopada 1953 r. ; 265. Przemówienie Premiera Państwowej Rady Administracyjnej Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-lai'a - Pekin, dnia 13 listopada 1953 r. ; 266. Komunikat o rokowaniach między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Delegacją Rządową Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - Pekin, dnia 22 listopada 1953 r. ; 267. Układ o współpracy gospodarczej i kulturalnej między Chińską Republiką Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną - Pekin, dnia 23 listopada 1953 r. ; 268. Przemówienie Premiera Państwowej Rady Administracyjnej Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-lai'a - Pekin, dnia 23 listopada 1953 r. ; 269. Przemówienie premiera Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Marszalka Kim Ir Sena - Pekin, dnia 23 listopada 1953 r. ; 270. Przemówienie Premiera Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Marszałka Kim Ir Sena - Pekin, dnia 25 listopada 1953 r. -- SPRAWA ROZEJMU W INDOCHINACH : 271. Wywiad Prezydenta Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Ho Szi Mina, udzielony szwedzkiemu dziennikowi "Expresssen" - Sztokholm, dnia 29 listopada 1953 r. ; 272. Przemówienie Ho Szi Mina z okazji siódmej rocznicy rozpoczęcia wojny narodowej Wietnamu - dnia 17 grudnia 1953 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 273. Pismo Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Berlin, dnia 7 listopada 1953 r. ; 274. Pismo Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Rządu Niemieckiej Republiki Związkowej - Berlin, dnia 22 Listopada 1953 r. ; 275. Konferencja prasowa Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Berlin, dnia 23 listopada 1953 r. ; 276. Oświadczenie Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej złożone w Izbie Ludowej przez Waltera Ulbrichta, wiceprezesa Rady Ministrów - Berlin, dnia 25 listopada 1953 r. ; 277. Orędzie Prezydium Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Zgromadzenia Narodowego Republiki Francuskiej - Berlin, dnia 5 grudnia 1953 r. ; 278. Wywiad udzielony przez Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Dr Lothara Bolza, przedstawicielowi duńskiego dziennika "Berlingske Tidende" – Kopenhaga, dnia 23 grudnia 1953 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1953

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: