Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1954, nr 1

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

VIII SESJA OGÓLNEGO ZGROMADZENIA ONZ : 1. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji ZSRR, Andrzeja Wyszyńskiego, na plenarnym posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie umieszczenia na porządku dziennym memorandum Sekretarza Generalnego ONZ, dotyczącego Koreańskiej Konferencji Politycznej - Nowy Jork, dnia 22 września 1953 r. ; 2. Przemówienie Delegata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dr Juliusza Suchego, w Komisji Ogólnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie umieszczenia na porządku dziennym memorandum Sekretarza Generalnego ONZ, dotyczącego Koreańskiej Konferencji Politycznej - Nowy Jork, dnia 22 września 1953 r. ; 3. Przemówienie Delegata Gwatemali Toriello Garrido, na plenarnym posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Nowy Jork, dnia 23 września 1953 r. ; 4. Projekt rezolucji Delegacji ZSRR w sprawie równoczesnego przyjęcia czternastu państw w poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych - Nowy Jork, dnia 30 września 1953 r. ; 5. Przemówienie Delegata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Zofii Wasilkowskiej, w Komisji Społecznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie praw politycznych kobiet - Nowy Jork, dnia 2 października 1953 r. ; 6. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji ZSRR, Andrzeja Wyszyńskiego, na plenarnym posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie wyboru niestałych członków do Rady Bezpieczeństwa - Nowy Jork, dnia 5 października 1953 r. ; 7. Przemówienie Delegata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dr Juliusza Suchego, w Specjalnej Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie przyjęcia nowych członków - Nowy Jork, dnia 7 października 1953 r. ; 8. Projekt rezolucji Delegacji ZSRR w sprawie przyjęcia Bułgarii, Finlandii, Rumunii, Węgier i Włoch w poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych - Nowy Jork, dnia 12 października 1953 r. ; 9. Przemówienie Delegata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dr Juliusza Suchego, w Komisji Prawnej Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie rewizji Karty Narodów Zjednoczonych - Nowy Jork, dnia 20 października 1953 r. ; 10. Przemówienie Delegata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Henryka Bireckiego, w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie Tunisu - Nowy Jork, dnia 22 października 1953 r. ; 11. Rezolucja w sprawie przyjęcia nowych członków do ONZ uchwalona na plenarnym posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Nowy Jork, dnia 23 października 1953 r. ; 12. Przemówienie członka Delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Bogdana Lewandowskiego, w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie agresji zbrojnych band kuomintangowskich na terytorium Burmy i zatrzymania polskiego statku handlowego "Praca" - Nowy Jork, dnia 4 listopada 1953 r. ; 13. Przemówienie członka Delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Mieczysława Łobodycza, w Komisji Prawnej Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie konwencji dotyczącej procedury arbitrażowej - Nowy Jork, dnia 10 listopada 1953 r. ; 14. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Mariana Naszkowskiego, w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie redukcji zbrojeń - Nowy Jork, dnia 10 listopada 1953 r. ; 15. Poprawki Delegacji ZSRR do projektu rezolucji czternastu delegacji wniesionego w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie redukcji zbrojeń - Nowy Jork, dnia 13 listopada 1953 r. ; 16. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Mariana Naszkowskiego, w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie projektu rezolucji 14 delegacji dotyczącej redukcji zbrojeń - Nowy Jork, dnia 13 listopada 1953 r. ; 17. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji ZSRR, Andrzeja Wyszyńskiego, w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ o środkach zmierzających do usunięcia groźby nowej wojny światowej i do zmniejszenia napięcia w stosunkach międzynarodowych - Nowy Jork, dnia 19 listopada 1953 r. ; 18. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Mariana Naszkowskiego, w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ o środkach zmierzających do usunięcia groźby nowej wojny światowej i do zmniejszenia napięcia w stosunkach międzynarodowych - Nowy Jork, dnia 25 listopada 1953 r. ; 19. Poprawki Delegacji ZSRR do projektu rezolucji Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie redukcji zbrojeń - Nowy Jork, dnia 25 listopada 1953 r. ; 20. Rezolucja w sprawie uregulowania, ograniczenia i proporcjonalnej redukcji wszystkich sił zbrojnych i wszystkich zbrojeń uchwalona na plenarnym posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ - Nowy Jork, dnia 28 listopada 1953 r. ; 21. Przemówienie Przewodniczącego Delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Mariana Naszkowskiego, na plenarnym posiedzeniu Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie zarzutów Delegacji Stanów Zjednoczonych Ameryki, przeciw Koreańskiej Armii Ludowej i chińskim ochotnikom ludowym - Nowy Jork, dnia 30 listopada 1953 r. ; 22. Przemówienie Delegata Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dr Juliusza Suchego, w Komisji Politycznej Ogólnego Zgromadzenia ONZ w sprawie agresji zbrojnych band kuomintangowskich na terytorium Burmy i zatrzymania polskiego statku handlowego "Praca" - Nowy Jork, dnia 4 grudnia 1953 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1954

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: