Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1954, nr 2

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

KONFERENCJA MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH CZTERECH MOCARSTW W BERLINIE : 23. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, o zadaniach Konferencji - Berlin, dnia 23 stycznia 1954 r. ; 24. Pismo Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych Czterech Mocarstw - Berlin, dnia 24 stycznia 1954 r. ; 25. Porządek dzienny Konferencji przyjęty zgodnie z propozycją delegacji ZSRR - Berlin, dnia 26 stycznia 1954 r. ; 26. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie zwołania Konferencji Pięciu Mocarstw - Berlin, dnia 26 stycznia 1954 r. ; 27. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, dotycząca zwołania Konferencji w sprawie powszechnej redukcji zbrojeń - Berlin, dnia 28 stycznia 1954 r. ; 28. Projekt rezolucji Ministra Spraw Zagranicznych Francji, G. Bidault, w sprawie skoordynowanego programu rozbrojeniowego - Berlin, dnia 29 stycznia 1954 r. ; 29. Plan Ministra Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, A. Edena, w sprawie zjednoczenia Niemiec - Berlin, dnia 29 stycznia 1954 r. ; 30. Memorandum Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych Czterech Mocarstw - Berlin, dnia 30 stycznia 1954 r. ; 31. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie traktatu pokoju z Niemcami - Berlin, dnia 1 lutego 1954 r. ; 32. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie utworzenia Tymczasowego Rządu Ogólnoniemieckiego i przeprowadzenia wolnych wyborów ogólnoniemieckich - Berlin, dnia 4 lutego 1954 r. ; 33. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie środków złagodzenia zobowiązań finansowo-gospodarczych Niemiec, związanych z następstwami wojny - Berlin, dnia 6 lutego 1954 r. ; 34. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w Europie - Berlin, dnia 10 lutego 1954 r. ; 35. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie ogólnoeuropejskiego układu o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie - Berlin, dnia 10 lutego 1954 r. ; 36. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie traktatu państwowego z Austrią - Berlin, dnia 12 lutego 1954 r. ; 37. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie Wolnego Obszaru Triestu - Berlin, dnia 14 lutego 1954 r. ; 38. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie zmienionej redakcji art. 33 projektu traktatu państwowego z Austrią - Berlin, dnia 16 lutego 1954 r. ; 39. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie ułatwienia i rozszerzenia stosunków gospodarczych i kulturalnych między Niemcami wschodnimi i zachodnimi - Berlin, dnia 17 lutego 1954 r. ; 40. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie porozumienia dotyczącego liczebności i uzbrojenia policji niemieckiej we wschodnich i zachodnich Niemczech - Berlin, dnia 17 lutego 1954 r. ; 41. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie dalszego prowadzenia rokowań dotyczących traktatu państwowego z Austrią - Berlin, dnia 18 lutego 1954 r. ; 42. Propozycja Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, w sprawie zagadnienia niemieckiego - Berlin, dnia 18 lutego 1954 r. ; 43, Komunikat Ministrów Spraw Zagranicznych czterech mocarstw o wynikach Konferencji - Berlin, dnia 18 lutego 1954 r. ; 44. Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa - Lotnisko Schönefeld, dnia 20 lutego 1954 r. ; 45. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla - Lotnisko Schönefeld, dnia 20 lutego 1954 r. ; 46. Artykuł wstępny dziennika "Prawda" pt. "Berlińska Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych czterech mocarstw" - Moskwa, dnia 20 lutego 1954 r. ; 47. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, o wynikach Konferencji - Moskwa, dnia 5 marca 1954 r. ; 48. Wywiad udzielony przez Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wilhelma Piecka, korespondentowi "Trybuny Ludu" - Berlin, dnia 6 marca 1954 r. ; 49. Pismo Wysokiego Komisarza ZSRR w Niemczech, Ambasadora W. S. Siemionowa, do Wysokich Komisarzy Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki - Berlin, dnia 6 marca 1954 r. -- OŚWIADCZENIA W SPRAWIE OGÓLNOEUROPEJSKIEGO UKŁADU O BEZPIECZEŃSTWIE ZBIOROWYM W EUROPIE : 50. Oświadczenie Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie udziału w ogólnoeuropejskim układzie o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie - Berlin, dnia 11 lutego 1954 r. ; 51. Oświadczenie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie udziału w ogólnoeuropejskim układzie o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie - Warszawa, dnia 9 marca 1954 r. ; 52. Oświadczenie Rządu Węgierskiej Republiki Ludowej w sprawie udziału w ogólnoeuropejskim układzie o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie - Budapeszt, dnia 20 marca 1954 r. ; 53. Oświadczenie Rządu Republiki Czechosłowackiej w sprawie udziału w ogólnoeuropejskim układzie o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie - Praga, dnia 24 marca 1954 r. ; 54. Oświadczenie Rządu Rumuńskiej Republiki Ludowej w sprawie udziału w ogólnoeuropejskim układzie o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie - Bukareszt, dnia 25 marca 1954 r. ; 55. Oświadczenie Bułgarskiej Republiki Ludowej w sprawie udziału w ogólnoeuropejskim układzie o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie - Sofia, dnia 26 marca 1954 r. ; 56. Oświadczenie Rządu Albańskiej Republiki Ludowej w sprawie udziału w ogólnoeuropejskim układzie o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie - Tirana, dnia 31 marca 1954 r. ; 57. Oświadczenie Rządu Radzieckiego o stosunkach między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Niemiecką Republiką Demokratyczną - Moskwa, dnia 26 marca 1954 r. ; 58. Artykuł wstępny dziennika "Prawda" pt. "Siewcy strachu i inspiratorzy histerii wojennej" - Moskwa, dnia 26 marca 1954 r. ; 59. Deklaracja Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Berlin, dnia 27 marca 1954 r. ; 60. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji - Moskwa, dnia 31 marca 1954 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1954

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: