Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1954, nr 7-8

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

DZIESIĘCIOLECIE POLSKI LUDOWEJ : 190. Wezwanie Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego do Narodu Polskiego - Warszawa, dnia 21 lipca 1954 r. ; 191. Przemówienie I Sekretarza KC PZPR i Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, Bolesława Bieruta, na uroczystej akademii - Warszawa, dnia 21 lipca 1954 r. ; 192. Przemówienie członka Prezydium KC KPZR, I Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, Marszałka Związku Radzieckiego, Nikołaja Bułganina, na uroczystej akademii - Warszawa, dnia 21 lipca 1954 r. ; 193. Przemówienie I Sekretarza KC PZPR i Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, Bolesława Bieruta, na manifestacji w Lublinie - Lublin, dnia 22 lipca 1954 r. -- SPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZBIOROWEGO W EUROPIE : 194. Nota Rządu Francji do Rządu ZSRR - Paryż, dnia 8 maja 1954 r. ; 195. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji - Moskwa, dnia 24 lipca 1954 r. ; 196. Oświadczenie Rządu ZSRR wobec Rządu Francji w sprawie zwołania konferencji ministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw - Moskwa, dnia 4 sierpnia 1954 r. ; 197. Oświadczenie Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej złożone w Izbie Ludowej przez Prezesa Rady Ministrów, Otto Grotewohla - Berlin, dnia 4 sierpnia 1954 r. ; 198. Oświadczenie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, dnia 8 sierpnia 1954 r. ; 199. Oświadczenie Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju i Polskiego Komitetu dla pokojowego rozwiązania problemu niemieckiego - Warszawa, dnia 13 sierpnia 1954 r. ; 200. Pismo Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej Wilhelma Piecka do Prezydenta Francji René Coty - Berlin, dnia 23 sierpnia 1954 r. ; 201. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Francji w sprawie zawarcia Traktatu Przymierza i Pomocy Wzajemnej - Warszawa, dnia 25 sierpnia 1954 r. -- KONFERENCJA GENEWSKA : A. Sprawa koreańska : 202. Wniosek delegacji Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie pokojowego uregulowania kwestii koreańskiej - Genewa, dnia 27 kwietnia 1954 r. ; 203. Propozycje delegacji Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie zapewnienia pokojowego uregulowania kwestii koreańskiej - Genewa, dnia 15 czerwca 1954 r. ; 204. Projekt wspólnej deklaracji wszystkich uczestników Konferencji w sprawie Korei złożony przez delegację ZSRR - Genewa, dnia 15 czerwca 1954 r. ; 205. Deklaracja 16 państw - Genewa, dnia 15 czerwca 1954 r. ; 206. Wywiad udzielony przez Wiceministra Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Ki Sek Poka, korespondentowi dziennika polskiego "Trybuna Ludu" (Telefonem z Genewy) - Warszawa, dnia 18 czerwca 1954 r. ; 207. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Nam Ira, o zerwaniu rokowań w sprawie Korei - Genewa, dnia 19 czerwca 1954 r. ; 208. Wywiad udzielony przez Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, korespondentowi dziennika hinduskiego "Hindu" - Genewa, dnia 22 czerwca 1954 r. -- B. Sprawa przywrócenia pokoju w Indochinach : 209. Propozycje delegacji Wietnamskiej Republiki Demokratycznej w sprawie przywrócenia pokoju w Indochinach - Genewa, dnia 10 maja 1954 r. ; 210. Komunikat dziewięciu delegacji - Genewa, dnia 29 maja 1954 r. ; 211. Komunikat rzecznika delegacji Chińskiej Republiki Ludowej o rozmowie Premiera Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia z Premierem Francji Pierre Mendès-France - Bern, dnia 23 czerwca 1954 r. ; 212. Oświadczenie Premiera Francji Pierre Mendès-France o rozmowach z Premierem Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-Iaiem - Bern, dnia 23 czerwca 1954 r. ; 213. Oświadczenie Premiera Francji Pierre Mendès-France o rozmowach z Premierem Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-Iaiem - Villacoublay, dnia 23 czerwca 1954 r. ; 214. Wywiad udzielony przez Prezydenta Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Ho Szi Mina, naczelnemu redaktorowi Wietnamskiej Agencji Prasowej - Wietnam, dnia 6 lipca 1954 r. ; 215. Układ o przerwaniu działań wojennych w Wietnamie - Genewa, dnia 20 lipca 1954 r. ; 216. Układ o przerwaniu działań wojennych w Kambodży - Genewa, dnia 20 lipca 1954 r. ; 217. Układ o przerwaniu działań wojennych w Laosie - Genewa, dnia 20 lipca 1954 r. ; 218. Deklaracja końcowa Konferencji Genewskiej - Genewa, dnia 21 lipca 1954 r. ; 219. Oświadczenie Królewskiego Rządu Kambodży w sprawie Artykułu 3 Deklaracji końcowej Konferencji Genewskiej - Genewa, dnia 21 lipca 1954 r. ; 220. Oświadczenie Królewskiego Rządu Kambodży w sprawie Artykułu 4 i 5 Deklaracji końcowej Konferencji Genewskiej - Genewa, dnia 21 lipca 1954 r. ; 221. Oświadczenie Królewskiego Rządu Laosu w sprawie Artykułu 3 Deklaracji końcowej Konferencji Genewskiej - Genewa, dnia 21 lipca 1954 r. ; 222. Oświadczenie Królewskiego Rządu Laosu w sprawie Artykułu 4 i 5 Deklaracji końcowej Konferencji Genewskiej - Genewa, dnia 21 lipca 1954 r. ; 223. Oświadczenie Rządu Republiki Francuskiej w sprawie Artykułu 10 Deklaracji końcowej Konferencji Genewskiej - Genewa, dnia 21 lipca 1954 r. ; 224. Oświadczenie Rządu Republiki Francuskiej w sprawie Artykułu 11 Deklaracji końcowej Konferencji Genewskiej - Genewa, dnia 21 lipca 1954 r. ; 225. Oświadczenie przedstawiciela Stanów Zjednoczonych Ameryki Waltera Bedell Smitha na końcowym posiedzeniu Konferencji Genewskiej wraz z tekstem jednostronnej deklaracji Rządu Amerykańskiego - Genewa, dnia 21 lipca 1954 r. ; 226. Orędzie Prezydenta Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Ho Szi Mina, do narodu wietnamskiego i armii - Wietnam, dnia 22 lipca 1954 r. ; 227. Z przemówienia Premiera Francji, Pierre Mendès-France, na Zgromadzeniu Narodowym o wynikach Konferencji Genewskiej - Paryż, dnia 22 lipca 1954 r. ; 228. Z przemówienia Sekretarza Francuskiej Partii Komunistycznej, Jacques Duclos - Paryż, dnia 22 lipca 1954 r. ; 229. Z przemówienia Ministra Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii, Anthony Edena, w Izbie Gmin - Londyn, dnia 22 lipca 1954 r. ; 230. Rezolucja uchwalona przez Francuskie Zgromadzenie Narodowe w związku z Układem o Rozejmie w Indochinach - Paryż, dnia 23 lipca 1954 r. ; 231. Oświadczenie Rządu ZSRR o Konferencji Genewskiej - Moskwa, dnia 23 lipca 1954 r. ; 232. Wywiad udzielony przez Wicepremiera Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Fam Wan Donga, korespondentowi Polskiej Agencji Prasowej - Genewa, dnia 24 lipca 1954 r. ; 233. Rezolucja Stałego Komitetu Zgromadzenia Narodowego Wietnamskiej Republiki Demokratycznej - Wietnam, dnia 28 lipca 1954 r. ; 234. Orędzie Stałego Komitetu Zgromadzenia Narodowego Wietnamskiej Republiki Demokratycznej - Wietnam, dnia 28 lipca 1954 r. ; 235. Komunikat Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli - Delhi, dnia 6 sierpnia 1954 r. ; 236. Deklaracja Rządu Indii w sprawie realizacji porozumień genewskich - Delhi, dnia 13 sierpnia 1954 r. ; 237. Oświadczenie rzecznika Komisji Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej do spraw Chińczyków zamieszkałych zagranicą w sprawie przymusowej ewakuacji ludności chińskiej z północnego Wietnamu - Pekin, dnia 16 sierpnia 1954 r. ; 238. Komunikat Rady Ministrów Wietnamskiej Republiki Demokratycznej - Wietnam, dnia 21 sierpnia 1954 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 239. Komunikat Agencji TASS o rozmowach między Ministrem Spraw Zagranicznych ZSRR W. M. Mołotowem a Ministrem Spraw Zagranicznych Finlandii U. Kekkonenem - Moskwa, dnia 17 lipca 1954 r. ; 240. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 3 sierpnia 1954 r. ; 241. Komunikat Rady Ministrów ZSRR w sprawie stosunków z Niemiecką Republiką Demokratyczną - Moskwa, dnia 7 sierpnia 1954 r. ; 242. Nota Rządu ZSRR do Rządu Austrii - Moskwa, dnia 12 sierpnia 1954 r. ; 243. Oświadczenie Przedstawiciela ZSRR w Japonii w związku z antyradzieckimi prowokacjami - Tokio, dnia 14 sierpnia 1954 r. ; 244. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Waszyngton, dnia 23 sierpnia 1954 r. -- Z POBYTU PREMIERA I MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ CZOU EN-LAIA W BERLINIE : 245. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla - Berlin, dnia 23 lipca 1954 r. ; 246. Przemówienie Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia - Berlin, dnia 23 lipca 1954 r. ; 247. Przemówienie Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, na wiecu Frontu Narodowego Niemiec Demokratycznych - Berlin, dnia 24 lipca 1954 r. ; 248. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla, na wiecu Frontu Narodowego Niemiec Demokratycznych - Berlin, dnia 24 lipca 1954 r. ; 249. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej Otto Grotewohla - Berlin, dnia 25 lipca 1954 r. ; 250. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla - Lotnisko Schönefeld, dnia 26 lipca 1954 r. ; 251. Przemówienie Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia - Lotnisko Schönefeld, dnia 26 lipca 1954 r. ; 252. Wspólny komunikat chińsko-niemiecki - Berlin, dnia 26 lipca 1954 r. -- Z POBYTU PREMIERA I MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ CZOU EN-LAIA W WARSZAWIE : 253. Przemówienie Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czou En-Iaia po przybyciu do Polski - Warszawa, dnia 26 lipca 1954 r. ; 254. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Józefa Cyrankiewicza, na przyjęciu w Urzędzie Rady Ministrów - Warszawa, dnia 26 lipca 1954 r. ; 255. Przemówienie Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, na przyjęciu w Urzędzie Rady Ministrów - Warszawa, dnia 26 lipca 1954 r. ; 256. Przemówienie I Sekretarza KC PZPR, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, Bolesława Bieruta, na wiecu Frontu Narodowego - Warszawa, dnia 27 lipca 1954 r. ; 257. Przemówienie Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, na wiecu Frontu Narodowego - Warszawa, dnia 27 lipca 1954 r. ; 258. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Józefa Cyrankiewicza, na wiecu Frontu Narodowego - Warszawa, dnia 27 lipca 1954 r. ; 259. Przemówienie Przewodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Aleksandra Zawadzkiego - Warszawa, dnia 27 lipca 1954 r. ; 260. Przemówienie Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia - Warszawa, dnia 27 lipca 1954 r. ; 261. Przemówienie I Sekretarza KC PZPR, Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego, Bolesława Bieruta - Warszawa, dnia 27 lipca 1954 r. ; 262. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Józefa Cyrankiewicza - Warszawa - Okęcie, dnia 28 lipca 1954 r. ; 263. Przemówienie Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-Iaia - Warszawa - Okęcie, dnia 28 lipca 1954 r. -- STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE : 264. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Warszawa, dnia 31 lipca 1954 r. -- STOSUNKI POLSKO-BRYTYJSKIE : 265. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Wielkiej Brytanii - Warszawa, dnia 3 sierpnia 1954 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 266. Komunikat agencji prasowej ADN o wynikach referendum ludowego w Niemieckiej Republice Demokratycznej i w demokratycznym sektorze Wielkiego Berlina - Berlin, dnia 4 lipca 1954 r. ; 267. Orędzie Prezydium Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Zgromadzenia Federalnego Niemieckiej Republiki Związkowej - Berlin, dnia 15 lipca 1954 r. ; 268. Wspólna uchwała wszystkich stronnictw Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Berlin, dnia 4 sierpnia 1954 r. ; 269. Wywiad udzielony przez Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla, korespondentowi dziennika francuskiego "Le Monde" - Berlin, dnia 16 sierpnia 1954 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA CHIN LUDOWYCH : 270. Exposé Premiera Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, o sytuacji międzynarodowej - Pekin, dnia 11 sierpnia 1954 r. ; 271. Rezolucja Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej aprobująca pokojową politykę zagraniczną Chin Ludowych - Pekin, dnia 11 sierpnia 1954 r. ; 272. Deklaracja Biura Ogólnochińskiego Komitetu Ludowej Politycznej Rady Konsultatywnej w sprawie wyzwolenia Taiwanu - Pekin, dnia 22 sierpnia 1954 r. ; 273. Artykuł wstępny dziennika "Żenminżibao" - Pekin, dnia 26 sierpnia 1954 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-BRYTYJSKIE : 274. Wywiad udzielony przez Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, Sekretarzowi brytyjskiej Labour Party, Morganowi Philipsowi - Genewa, dnia 19 lipca 1954 r. ; 275. Nota Rządu Chińskiej Republiki Ludowej do Rządu Wielkiej Brytanii - Pekin, dnia 26 lipca 1954 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-AMERYKAŃSKIE : 276. Oświadczenie Rządu Chińskiej Republiki Ludowej - Pekin, dnia 2 lipca 1954 r. ; 277. Oświadczenie Rządu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zestrzelenia dwóch chińskich samolotów patrolowych przez samoloty amerykańskie - Pekin, dnia 27 lipca 1954 r. -- SPRAWA KOREAŃSKA : 278. Jednomyślny protest Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych wobec Wojskowej Komisji Rozejmowej w związku z incydentami w Pusanie i Kunsanie - Panmundżon, dnia 4 sierpnia 1954 r. ; 279. Oświadczenie przedstawiciela Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w rocznicę powstania Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei - Panmundżon, dnia 4 sierpnia 1954 r. ; 280. Oświadczenie Polskiej Agencji Prasowej - Warszawa, dnia 6 sierpnia 1954 r. ; 281. Oświadczenie Rządu Republiki Czechosłowackiej - Praga, dnia 6 sierpnia 1954 r. ; 282. Oświadczenie rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej - Pekin, dnia 24 sierpnia 1954 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1954

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: