Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1954, nr 12

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

X ROCZNICA PODPISANIA UKŁADU O SOJUSZU I POMOCY WZAJEMNEJ MIĘDZY ZSRR A FRANCJĄ : 412. Przemówienie Przewodniczącego Rady Ministrów RFSRR A. M. Puzanowa - Moskwa, dnia 10 grudnia 1954 r. ; 413. Przemówienie I-go Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa - Moskwa, dnia 10 grudnia 1954 r. -- SPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZBIOROWEGO W EUROPIE : 414. Rezolucja Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju - Warszawa, dnia 9 grudnia 1954 r. ; 415. Uchwała Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego - Warszawa, dnia 14 grudnia 1954 r. ; 416. Nota Rządu ZSRR do Rządu Francji - Moskwa, dnia 16 grudnia 1954 r. ; 417. Pismo Prezydium Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Przewodniczącego Francuskiego Zgromadzenia Narodowego, p. André Le Troquer - Berlin, dnia 16 grudnia 1954 r. ; 418. Pismo Prezydium Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Przewodniczącego Izby Deputowanych Republiki Włoskiej, p. Giovanni Gronchi - Berlin, dnia 16 grudnia 1954 r. ; 419. Pismo Prezydium Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do posłów Bundestagu - Berlin, dnia 17 grudnia 1954 r. ; 420. Nota Rządu ZSRR do Rządu Norwegii - Moskwa, dnia 17 grudnia 1954 r. ; 421. Noty Rządu ZSRR do rządów Finlandii, Jugosławii, Szwecji, Szwajcarii i Austrii (Komunikat agencji TASS) - Moskwa, dnia 17 grudnia 1954 r. ; 422. Nota Rządu ZSRR do Rządu Wielkiej Brytanii - Moskwa, dnia 20 grudnia 1954 r. ; 423. Depesza Marszałka Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Jana Dembowskiego, do p. André Le Troquer, Przewodniczącego Francuskiego Zgromadzenia Narodowego - Warszawa, dnia 20 grudnia 1954 r. ; 424. Oświadczenie agencji TASS - Moskwa, dnia 26 grudnia 1954 r. ; 425. Deklaracja przedstawicieli Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Zgromadzenia Narodowego Republiki Czechosłowackiej - Praga, dnia 31 grudnia 1954 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 426. Odpowiedzi Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, G. M. Malenkowa na pytania kierownika waszyngtońskiego biura towarzystwa telewizji i kroniki filmowej "Telenews", p. Charles Edward Shutt'a - Moskwa, dnia 1 stycznia 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JAPOŃSKIE : 427. Oświadczenie I-go Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa - Moskwa, dnia 16 grudnia 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 428. Nota Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki do Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 17 listopada 1954 r. ; 429. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych - Moskwa, dnia 11 grudnia 1954 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-BRYTYJSKIE : 430. Artykuł Marszałka Związku Radzieckiego, G. Żukowa, ogłoszony w dzienniku "Prawda" - Moskwa, dnia 16 grudnia 1954 r. -- SPRAWY AUSTRIACKIE : 431. Oświadczenie Wysokiego Komisarza ZSRR w Austrii, J. J. Iljiczewa - Wiedeń, dnia 21 grudnia 1954 r. -- OŚWIADCZENIA PRZEDSTAWICIELI RZĄDU ZSRR W WASZYNGTONIE I LONDYNIE W ZWIĄZKU Z WYPOWIEDZIĄ AMERYKAŃSKIEGO GENERAŁA STEVENSONA : 432. Oświadczenie Chargé d'Affaires a.i. ZSRR złożone p.o Sekretarza Stanu, Hooverowi - Waszyngton, dnia 16 grudnia 1954 r. ; 433. Oświadczenie Chargé d'Affaires a.i. ZSRR w Londynie, złożone Zastępcy Ministra Spraw Zagranicznych, Kirkpatrick'owi - Londyn, dnia 17 grudnia 1954 r. -- POBYT PREMIERA UNII BURMAŃSKIEJ U NU W PEKINIE : 434. Przemówienie Premiera U Nu - Pekin-lotnisko, dnia 1 grudnia 1954 r. ; 435. Przemówienie Premiera Czou En-Iaia na przyjęciu wydanym na cześć Premiera U Nu - Pekin, dnia 2 grudnia 1954 r. ; 436. Przemówienie Premiera U Nu na przyjęciu wydanym na jego cześć - Pekin, dnia 2 grudnia 1954 r. ; 437. Przemówienie Premiera U Nu na przyjęciu wydanym przez Ambasadę Unii Burmańskiej - Pekin, dnia 10 grudnia 1954 r. ; 438. Przemówienie Premiera Czou En-laia na przyjęciu wydanym przez Ambasadę Unii Burmańskiej - Pekin, dnia 10 grudnia 1954 r. ; 439. Komunikat o rozmowach przeprowadzonych przez Premiera Rady Państwowej i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-Iaia i Premiera Unii Burmańskiej, U Nu - Pekin, dnia 12 grudnia 1954 r. ; 440. Przemówienie radiowe Premiera U Nu - Pekin, dnia 12 grudnia 1954 r. ; 441. Przemówienie Premiera U Nu - Pekin-lotnisko, dnia 12 grudnia 1954 r. ; 442. Przemówienie Premiera U Nu - Kanton, dnia 16 grudnia 1954 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-FIŃSKIE : 443. Przemówienie Premiera Czou En-laia na przyjęciu wydanym przez Poselstwo Finlandii z okazji święta narodowego Finlandii - Pekin, dnia 6 grudnia 1954 r. ; 444. Przemówienie Posła Finlandii w Chińskiej Republice Ludowej, ministra Carla Johana Sundstroma na przyjęciu wydanym przez poselstwo Finlandii z okazji święta narodowego Finlandii - Pekin, dnia 6 grudnia 1954 r. -- SPRAWA UKŁADU MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI A KLIKĄ CZANG KAI-SZEKA : 445. Tekst układu - Waszyngton, dnia 2 grudnia 1954 r. ; 446. Oświadczenie Premiera Rady Państwowej i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia - Pekin, dnia 8 grudnia 1954 r. ; 447. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR - Moskwa, dnia 15 grudnia 1954 r. -- SPRAWY INDOCHIŃSKIE : 448. Pismo Generała Vo Nguyen Giapa do Przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli - Hanoi, dnia 5 grudnia 1954 r. ; 449. Pismo Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Fam Wan Donga do Ministra Mołotowa i Ministra Edena - Hanoi, dnia 5 grudnia 1954 r. ; 450. Oświadczenie Premiera Rządu Patet Lao, Sufanuwonga - Laos, dnia 7 grudnia 1954 r. -- POBYT PREZYDENTA JUGOSŁAWII W INDIACH : 451. Wspólne oświadczenie Prezydenta Jugosławii, Marszałka J. Broz Tito i Premiera Indii, Jawaharlal Nehru - Delhi, dnia 23 grudnia 1954 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1954

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: