Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1955, nr 2

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZSRR : Z obrad Rady Najwyższej ZSRR : 45. Przemówienie Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, deputowanego N. A. Bułganina - Moskwa, dnia 9 lutego 1955 r. ; 46. Deklaracja Rady Najwyższej ZSRR - Moskwa, dnia 9 lutego 1955 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ : 47. Nota Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Rządu Stanów Zjednoczonych - Warszawa, dnia 12 lutego 1955 r. ; 48. Oświadczenie Prezydium Sejmu i Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, dnia 18 lutego 1955 r. -- ZAGADNIENIE ENERGII ATOMOWEJ : 49. Komunikat agencji TASS - Moskwa, dnia 20 lutego 1955 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA : 50. Oświadczenie Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 18 lutego 1955 r. -- SPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZBIOROWEGO W EUROPIE : 51. Komunikat uchwalony przez uczestników międzynarodowego spotkania w Warszawie - Warszawa, dnia 6 lutego 1955 r. ; 52. Nota Rządu ZSRR do Rządu Wielkiej Brytanii - Moskwa, dnia 28 lutego 1955 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 53. Pismo Prezydium Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej do Bundestagu w sprawie wyborów ogólnoniemieckich - Berlin, dnia 18 lutego 1955 r. ; 54. Depesza przewodniczącego Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, J. Dieckmanna, do przewodniczącego Bundestagu, Gerstenmaiera - Berlin, dnia 22 lutego 1955 r. ; 55. Oświadczenie Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej w związku z zakończeniem stanu wojny między Niemcami a Republiką Czechosłowacką i Polską Rzeczpospolitą Ludową - Berlin, dnia 22 lutego 1955 r. -- SPRAWA TAIWANU : 56. Pismo zastępcy stałego przedstawiciela ZSRR w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, A. A. Sobolewa, do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, L. Munro, oraz projekt rezolucji w sprawie zwołania Rady - Nowy Jork, dnia 30 stycznia 1955 r. ; 57. Pismo zastępcy stałego przedstawiciela ZSRR w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, A. A. Sobolewa, do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa, L. Munro, oraz projekt rezolucji w sprawie zaproszenia na posiedzenie Rady przedstawiciela Rządu Chińskiej Republiki Ludowej - Nowy Jork, dnia 31 stycznia 1955 r. ; 58. Depesza Sekretarza Generalnego ONZ, Dag Hammarskjoelda, do Premiera Rady Państwowej i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia - Nowy Jork, dnia 31 stycznia 1955 r. ; 59. Depesza Premiera Rady Państwowej i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, do Sekretarza Generalnego ONZ, Dag Hammarskjoelda - Pekin, dnia 3 lutego 1955 r. ; 60. Oświadczenie Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 13 lutego 1955 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-CHIŃSKIE : Piąta rocznica podpisania Układu o przyjaźni, sojuszu i pomocy wzajemnej : 61. Depesza Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, Mao Tse-tunga, Przewodniczącego Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej, Lu Szao-tsi i Premiera Rady Państwowej i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, do Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, K. J. Woroszyłowa, Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina i Pierwszego Zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa - Pekin, dnia 12 lutego 1955 r. ; 62. Depesza Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, K. J. Woroszyłowa, Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina i Pierwszego zastępcy Przewodniczącego Rady Ministrów i Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. M. Mołotowa, do Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, Mao Tse-tunga, Przewodniczącego Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych Chińskiej Republiki Ludowej, Lu Szao-tsi i Premiera Rady Państwowej i Ministra Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia - Moskwa, dnia 13 lutego 1955 r. ; 63. Oświadczenie Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, Mao Tse-tunga, na przyjęciu w Ambasadzie ZSRR w Pekinie - Pekin, dnia 14 lutego 1955 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-IRLANDZKIE : 64. Odpowiedzi naczelnika Wydziału Prasy Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR, L. F. Iljiczewa, na pytania Liama Mac Gabhanna, komentatora "Radio Eire" - Moskwa, dnia 12 lutego 1955 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JAPOŃSKIE : 65. Komunikat agencji TASS - Moskwa, dnia 18 lutego 1955 r. -- STOSUNKI MIĘDZY KOREAŃSKĄ REPUBLIKĄ LUDOWO-DEMOKRATYCZNĄ A JAPONIĄ : 66. Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Nam Ira - Phenjan, dnia 25 lutego 1955 r. -- SPRAWA ZJEDNOCZENIA WIETNAMU : 67. Oświadczenie Wiceministra Spraw Wewnętrznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Fam Wan Bacha (komunikat Agencji Nowych Chin) - Hanoi, dnia 4 lutego 1955 r. -- SPRAWA KONFERENCJI KRAJÓW AZJI I AFRYKI : 68. Memorandum uchwalone na konferencji premierów Burmy, Cejlonu, Indii, Indonezji i Pakistanu w Bogor - Bogor, dnia 29 grudnia 1954 r. -- POBYT PREMIERA INDII W EGIPCIE : 69. Wspólny komunikat Premierów Indii i Egiptu - Kair, dnia 16 lutego 1955 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1955

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: