Object structure
:

Zbiór Dokumentów, 1955, nr 7-8

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

DOKUMENTY POKOJU : 199. Apel Światowej Rady Pokoju w związku z dziesiątą rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę - Wiedeń, dnia 2 sierpnia 1955 r. ; 200. Odezwa Światowej Konferencji w sprawie zakazu broni atomowej i wodorowej do narodów świata - Hiroszima, dnia 8 sierpnia 1955 r. -- KONFERENCJA SZEFÓW RZĄDÓW CZTERECH MOCARSTW : 201. Oświadczenie delegacji ZSRR złożone na konferencji prasowej - Moskwa, dnia 13 lipca 1955 r. ; 202. Projekt ogólnoeuropejskiego układu o bezpieczeństwie zbiorowym w Europie przedstawiony przez delegację ZSRR (Główne zasady) - Genewa, dnia 20 lipca 1955 r. ; 203. Propozycja delegacji ZSRR w sprawie podstawowych zasad układu między istniejącymi w Europie ugrupowaniami państw - Genewa, dnia 21 lipca 1955 r. ; 204. Propozycja delegacji ZSRR w sprawie redukcji zbrojeń i zakazu broni atomowej - Genewa, dnia, 21 lipca 1955 r. ; 205. Memorandum delegacji Francji w sprawie rozbrojenia - Genewa, dnia 22 lipca 1955 r. ; 206. Propozycje prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Dwight Eisenhowera w sprawie rozbrojenia - Genewa, dnia 21 lipca 1955 r. ; 207. Memorandum delegacji Zjednoczonego Królestwa w sprawie inspekcji sił zbrojnych - Genewa, dnia 22 lipca 1955 r. ; 208. Dyrektywy szefów rządów czterech mocarstw dla ministrów spraw zagranicznych - Genewa, dnia 23 lipca 1955 r. ; 209. Uchwala Rady Najwyższej ZSRR aprobująca działalność delegacji ZSRR na konferencji szefów rządów czterech mocarstw w Genewie - Moskwa, dnia 6 sierpnia 1955 r. ; 210. Deklaracja Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Berlin, dnia 12 sierpnia 1955 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA : 211. Komunikat agencji TASS w sprawie redukcji liczebności sił zbrojnych Związku Radzieckiego - Moskwa, dnia 13 sierpnia 1955 r. -- SPRAWA NORMALIZACJI STOSUNKÓW MIĘDZY ZSRR A NIEMIECKĄ REPUBLIKĄ FEDERALNĄ : 212. Nota Rządu ZSRR do Rządu Niemieckiej Republiki Federalnej - Paryż, dnia 3 sierpnia 1955 r. ; 213. Nota Rządu Niemieckiej Republiki Federalnej do Rządu ZSRR - Paryż, dnia 12 sierpnia 1955 r. ; 214. Nota Rządu ZSRR do Rządu Niemieckiej Republiki Federalnej - Paryż, dnia 19 sierpnia 1955 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 215. Oświadczenie agencji TASS - Moskwa, dnia 13 lipca 1955 r. -- Z POBYTU DELEGACJI RZĄDOWEJ ZSRR W NIEMIECKIEJ REPUBLICE DEMOKRATYCZNEJ : 216. Komunikat agencji TASS o pobycie rządowej delegacji ZSRR w Niemieckiej Republice Demokratycznej - Moskwa, dnia 28 lipca 1955 r. ; 217. List Prezydenta Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Wilhelma Piecka, do Przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, K. J. Woroszyłowa - Berlin, dnia 31 sierpnia 1955 r. -- PIĄTA ROCZNICA PODPISANIA UKŁADU W ZGORZELCU : 218. Wywiad Prezesa Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Otto Grotewohla, udzielony korespondentowi dziennika "Trybuna Ludu", M. Podkowińskiemu - Berlin, dnia 5 lipca 1955 r. ; 219. Wspólne oświadczenie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej - dnia 10 lipca 1955 r. -- Z POBYTU PREMIERA INDII W POLSCE : 220. Pismo Premiera Indii do Prezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wręczone przez ambasadora Indii w Polsce - Warszawa, dnia 3 lipca 1955 r. ; 221. Odpowiedź Przewodniczącego Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na posłanie Prezydenta Indii wręczona przez ambasadora PRL w Indiach - Delhi, dnia 20 lipca 1955 r. -- SPRAWY AUSTRIACKIE : 222. Komunikat agencji TASS o wejściu w życie Traktatu Państwowego z Austrią - Moskwa, dnia 27 lipca 1955 r. ; 223. Uchwała Rady Sojuszniczej w Austrii powzięta na jej końcowym posiedzeniu - Wiedeń, dnia 27 lipca 1955 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 224. Oświadczenie Chargé d'Affaires a.i. ZSRR w Waszyngtonie w sprawie statku "Tuapse", złożone po wizycie w Departamencie Stanu Stanów Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 8 sierpnia 1955 r. -- Z POBYTU DELEGACJI RZĄDOWEJ WIETNAMSKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ I W ZSRR : 225. Wspólny komunikat Rządu Chińskiej Republiki Ludowej i Rządu Wietnamskiej Republiki Demokratycznej - Pekin, dnia 7 lipca 1955 r. ; 226. Wspólny komunikat Rządu ZSRR i Rządu Wietnamskiej Republiki Demokratycznej - Moskwa, dnia 18 lipca 1955 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-JAPOŃSKIE : 227. Wywiad Premiera Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, udzielony dziennikarzom japońskim - Pekin, dnia 17 sierpnia 1955 r. -- STOSUNKI JUGOSŁOWIAŃSKO-HINDUSKIE : 228. Wspólny komunikat Prezydenta Jugosławii, Marszałka J. Broz-Tito, i Premiera Indii Nehru - Belgrad, dnia 6 lipca 1955 r. -- STOSUNKI EGIPSKO-HINDUSKIE : 229. Wspólna deklaracja Premiera Indii, Nehru, i Premiera Egiptu, Nassera - Kair, dnia 12 lipca 1955 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-KOREAŃSKIE : 230. Komunikat radziecko-koreański w sprawie przekazania Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej udziałów ZSRR w mieszanym radziecko-koreańskim towarzystwie transportu powietrznego "SOKAO" - Moskwa, dnia 31 sierpnia 1955 r. -- STOSUNKI HINDUSKO-PORTUGALSKIE : 231. Nota Rządu Republiki Indii do Rządu Portugalii w sprawie zlikwidowania placówek konsularnych - Delhi, dnia 18 sierpnia 1955 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ : 232. Z przemówienia Premiera Chińskiej Republiki Ludowej, Czou En-laia, wygłoszonego na posiedzeniu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych - Pekin, dnia 30 lipca 1955 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-NEPALSKIE : 233. Wspólny komunikat Rządu Chińskiej Republiki Ludowej i Rządu Królestwa Nepalu w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych - Kathmandu, dnia 1 sierpnia 1955 r. -- KATASTROFA SAMOLOTU "KASHMIR PRINCESS" : 234. Oświadczenie Premiera Indii złożone w Parlamencie Republiki Indii - Delhi, dnia 2 sierpnia 1955 r. -- SPRAWY INDOCHIŃSKIE : 235. Oświadczenie Rządu Wietnamskiej Republiki Demokratycznej - Hanoi, dnia 6 czerwca 1955 r. ; 236. Pismo Rządu Wietnamskiej Republiki Demokratycznej do Rządu Wietnamu południowego - Hanoi, dnia 19 lipca 1955 r. ; 237. Wywiad Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej, Fam Wan Donga, udzielony dziennikarzowi polskiemu, I. Krasickiemu - Hanoi, dnia 28 lipca 1955 r. ; 238. Nota Wicepremiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Fam Wan Donga do przewodniczących Konferencji Genewskiej w sprawie Indochin A. Edena i W. Mołotowa - Hanoi, dnia 17 sierpnia 1955 r. -- PROWOKACJE WOBEC MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI NADZORU I KONTROLI W WIETNAMIE : 239. Komunikat agencji TASS - Moskwa, dnia 22 lipca 1955 r. ; 240. Komunikat Polskiej Agencji Prasowej - Warszawa, dnia 24 lipca 1955 r. ; 241. Z przemówienia Premiera Indii, Nehru wygłoszonego w Parlamencie Republiki Indii - Delhi, dnia 28 lipca 1955 r. -- PROWOKACJE WOBEC KOMISJI NADZORCZEJ PAŃSTW NEUTRALNYCH W KOREI : 242. Pismo Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei do Wojskowej Komisji Rozejmowej - Panmundżon, dnia 10 sierpnia 1955 r. ; 243. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - Phenjan, dnia 11 sierpnia 1955 r. ; 244. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej - Pekin, dnia 11 sierpnia 1955 r. ; 245. Pismo przewodniczącego delegacji koreańsko-chińskiej w Wojskowej Komisji Rozejmowej w Korei, generała-majora Czung Kook Rok do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych - Panmundżon, dnia 13 sierpnia 1955 r. -- SPRAWA NIEPODLEGŁOŚCI MALAJÓW : 246. Pismo przedstawiciela Dowództwa Malajskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, Ng Henga, do Rządu Wielkiej Brytanii - Malaje, dnia 1 maja 1955 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1955

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: