Object structure

:

Zbiór Dokumentów, 1955, nr 12

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

DOKUMENTY POKOJU : 357. Odezwa Biura Światowej Rady Pokoju - Helsinki, dnia 14 grudnia 1955 r. -- Z POBYTU DELEGACJI RZĄDOWEJ ZSRR W INDIACH, BURMIE I AFGANISTANIE : 358. Wspólne Oświadczenie Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina, członka Prezydium Rady Najwyższej ZSRR N. S. Chruszczowa i Premiera Unii Burmańskiej U Nu - Rangun, dnia 6 grudnia 1955 r. ; 359. Wspólny komunikat radziecko-burmański w sprawie stosunków gospodarczych - Rangun, dnia 6 grudnia 1955 r. ; 360. Wspólne Oświadczenie Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina, członka Prezydium Rady Najwyższej ZSRR N. S. Chruszczowa i Premiera Indii J. Nehru - Delhi, dnia 13 grudnia 1955 r. ; 361. Wspólny komunikat radziecko-indyjski w sprawie stosunków gospodarczych - Delhi, dnia 13 grudnia 1955 r. ; 362. Wspólne Oświadczenie Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina, członka Prezydium Rady Najwyższej ZSRR N. S. Chruszczowa i Premiera Afganistanu Muhammeda Dauda - Kabul, dnia 18 grudnia 1955 r. ; 363. Protokół w sprawie przedłużenia terminu ważności Układu o neutralności i wzajemnej nieagresji zawartego między ZSRR a Afganistanem dnia 24 czerwca 1931 roku - Kabul, dnia 18 grudnia 1955 r. ; 364. Układ o neutralności i wzajemnej nieagresji między ZSRR a Afganistanem - Kabul, dnia 24 czerwca 1931 r. ; 365. Wspólny komunikat radziecko-afgański w sprawie stosunków gospodarczych - Kabul, dnia 18 grudnia 1955 r. -- Z OBRAD RADY NAJWYŻSZEJ ZSRR : 366. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina z podróży radzieckiej delegacji rządowej do Indii, Burmy i Afganistanu złożone na IV Sesji Rady Najwyższej ZSRR - Moskwa, dnia 29 grudnia 1955 r. ; 367. Przemówienie członka Prezydium Rady Najwyższej ZSRR N. S. Chruszczowa wygłoszone na IV Sesji Rady Najwyższej ZSRR - Moskwa, dnia 29 grudnia 1955 r. ; 368. Uchwała Rady Najwyższej ZSRR o wynikach podróży radzieckiej delegacji rządowej do Indii, Burmy i Afganistanu - Moskwa, dnia 29 grudnia 1955 r. ; 369. Uchwała Rady Najwyższej ZSRR w sprawie wymiany delegacji parlamentarnych - Moskwa, dnia 28 grudnia 1955 r. -- Z POBYTU DELEGACJI RZĄDOWEJ NRD W KOREAŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWO-DEMOKRATYCZNEJ W CHIŃSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ I W MONGOLSKIEJ REPUBLICE LUDOWEJ : 370. Wspólne oświadczenie Rządów NRD i KRLD - Phenjan, dnia 21 grudnia 1955 r. ; 371. Wspólne oświadczenie Rządów NRD i ChRL - Pekin, dnia 25 grudnia 1955 r. ; 372. Układ o przyjaźni i współpracy zawarty między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Chińską Republiką Ludową - Pekin, dnia 25 grudnia 1955 r. ; 373. Wspólne oświadczenie Rządów NRD i Mongolskiej Republiki Ludowej - Ułan-Bator, dnia 27 grudnia 1955 r. -- SPRAWY AUSTRIACKIE : 374. Nota Rządu Republiki Austriackiej do Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie neutralności Austrii - Warszawa, dnia 16 listopada 1955 r. ; 375. Nota Rządu PRL do Rządu Republiki Austriackiej w sprawie uznania neutralności Austrii - Wiedeń, dnia 28 grudnia 1955 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 376. Pismo Ambasadora Stanów Zjednoczonych w NRF J. B. Conanta do Ambasadora ZSRR w NRD G. M. Puszkina - Berlin, dnia 1 grudnia 1955 r. ; 377. Komunikat Urzędu Prasowego przy Premierze NRD - Berlin, dnia 10 grudnia 1955 r. ; 378. Pismo Ambasadora ZSRR w NRD G. M. Puszkina do Ambasadora Stanów Zjednoczonych w NRF J. B. Conanta - Berlin, dnia 15 grudnia 1955 r. -- SPRAWA PAKTU ATLANTYCKIEGO : 379. Komunikat końcowy sesji Rady Organizacji Paktu Północno-Atlantyckiego - Paryż, dnia 16 grudnia 1955 r. -- STOSUNKI MIĘDZY PRL A NRF : 380. Komunikat Polskiej Agencji Prasowej PAP w sprawie rozmów między przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Krzyża Niemieckiej Republiki Federalnej - Warszawa, dnia 14 grudnia 1955 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-RUMUŃSKIE : 381. Radziecko-rumuński komunikat w sprawie przekazania Rumuńskiej Republice Ludowej udziału ZSRR w mieszanym towarzystwie radziecko-rumuńskim "Sowrompetrol" - Bukareszt, dnia 13 grudnia 1955 r. -- Z POBYTU PREZYDENTA JUGOSŁAWII W ABISYNII : 382. Wspólny komunikat Cesarza Abisynii Haile Sellassie I i Prezydenta Jugosławii J. Broz-Tito - Masaua, dnia 24 grudnia 1955 r. -- Z POBYTU MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH PORTUGALII W STANACH ZJEDNOCZONYCH : 383. Wspólny komunikat Sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych J. F. Dullesa i Ministra Spraw Zagranicznych Portugalii dr Paulo Cunha - Waszyngton, dnia 2 grudnia 1955 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-AMERYKAŃSKIE : 384. Oświadczenie rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie rokowań chińsko-amerykańskich w Genewie - Pekin, dnia 16 grudnia 1955 r. -- STOSUNKI AMERYKAŃSKO-KAMBODŻAŃSKIE : 385. Wspólne oświadczenie rządów Stanów Zjednoczonych Ameryki i Królestwa Kambodży - Phnom-Penh, dnia 16 maja 1955 r. ; 386. Układ o pomocy wojskowej zawarty w drodze wymiany not między Premierem Kambodży a Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Kambodży - Phnom-Penh, dnia 16 maja 1955 r. -- Z POBYTU KRÓLA ARABII SAUDYJSKIEJ W INDIACH : 387. Wspólne oświadczenie Króla Arabii Saudyjskiej Ibn Sauda i Premiera Indii Nehru - Delhi, dnia 11 grudnia 1955 r. -- SPRAWY INDOCHIŃSKIE : 388. Pismo dowódcy armii narodowo-wyzwoleńczej Pathet Lao Księcia Souphanouvonga do współprzewodniczących Konferencji Genewskiej w sprawie Indochin - Sam-Neua, dnia 14 grudnia 1955 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1955

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul