Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.12, nr 2 = 126 (1956)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA REHABILITACJI KPP : 44. Wspólne oświadczenie Komitetów Centralnych Komunistycznych Partii Związku Radzieckiego, Polski, Włoch, Bułgarii i Finlandii - Warszawa, dnia 19 lutego 1956 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA : 45. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji - Paryż, dnia 5 lutego 1956 r. -- SPRAWA NARUSZANIA OBSZARU POWIETRZNEGO PRZEZ BALONY STANÓW ZJEDNOCZONYCH : 46. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 4 lutego 1956 r. ; 47. Nota Rządu ZSRR do Rządu Turcji - Moskwa, dnia 4 lutego 1956 r. ; 48. Nota Rządu ZSRR do Rządu NRF - Bonn, dnia 6 lutego 1956 r. ; 49. Nota Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki do Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 8 lutego 1956 r. ; 50. Nota Rządu PRL do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Warszawa, dnia 11 lutego 1956 r. ; 51. Nota Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 18 lutego 1956 r. ; 52. Nota Rządu ZSRR do Rządu Turcji - Moskwa, dnia 20 lutego 1956 r. -- ROZMOWY BRYTYJSKO-AMERYKAŃSKIE W WASZYNGTONIE : 53. Wspólne oświadczenie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwight D. Eisenhowera i Premiera Wielkiej Brytanii Anthony Edena - Waszyngton, dnia 1 lutego 1956 r. ; 54. Komunikat końcowy o rozmowach Prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwight D. Eisenhowera i Premiera Wielkiej Brytanii Anthony Edena - Waszyngton, dnia 1 lutego 1956 r. -- SPRAWY BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU : 55. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR - Moskwa, dnia 14 lutego 1956 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 56. List Ambasadora Stanów Zjednoczonych w NRF James B. Conanta do Ambasadora ZSRR w NRD G. M. Puszkina - Berlin, dnia 10 lutego 1956 r. ; 57. List Ambasadora ZSRR w NRD G. M. Puszkina do Ambasadora Stanów Zjednoczonych w NRF James B. Conanta - Berlin, dnia 25 lutego 1956 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-IRAŃSKIE : 58. Nota Rządu Iranu do Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 10 grudnia 1955 r. ; 59. Nota Rządu ZSRR do Rządu Iranu - Teheran, dnia 4 lutego 1956 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 60. Aide-mémoire Rządu ZSRR do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 3 lutego 1956 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-PAKISTAŃSKIE : 61. Odpowiedzi Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganina na pytania redaktora pakistańskiej agencji telegraficznej "United Press of Pakistan", Kutubuddin Aziz - Moskwa, dnia 7 lutego 1956 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A UNIĄ POŁUDNIOWO-AFRYKAŃSKĄ : 62. Komunikat agencji TASS - Moskwa, dnia 17 lutego 1956 r. -- WIZYTA DELEGACJI RZĄDOWEJ WŁOCH W NRF : 63. Wspólny komunikat niemiecko-włoski - Bonn, dnia 9 lutego 1956 r. -- SPRAWA BEZPIECZEŃSTWA CZŁONKÓW KNPN W KOREI : 64. Komunikat polskiej Agencji Prasowej PAP - Warszawa, dnia 17 lutego 1956 r. – SPRAWY INDOCHIŃSKIE : 65. Nota Rządu ZSRR do Rządu PRL - Moskwa, dnia 20 grudnia 1955 r. ; 66. Nota Rządu PRL do Rządu ZSRR - Warszawa, dnia 10 lutego 1956 r. ; 67. List Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Pham Van Donga do Współprzewodniczących Konferencji Genewskiej w sprawie Indochin - Hanoi, dnia 14 lutego 1956 r. -- STOSUNKI CHIŃSKO-JAPOŃSKIE : 68. Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie normalizacji stosunków między Chinami a Japonią - Pekin, dnia 11 lutego 1956 r. -- WIZYTA PREMIERA KAMBODŻY W CHINACH : 69. Wspólny komunikat Premiera Rady Państwowej ChRL Czou En-laia i Premiera Królestwa Kambodży Księcia Norodom Sihanouka - Pekin, dnia 18 lutego 1956 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1956

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: