Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.12, nr 8 = 132 (1956)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

DOKUMENTY POKOJU : 250. Rezolucja Polskiego Komitetu Obrońców Pokoju - Warszawa, dnia 6 sierpnia 1956 r. ; 251. Deklaracja Sekretariatu Światowej Rady Pokoju - Wiedeń, dnia 15 sierpnia 1956 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA : 252. Odpowiedź Prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwight D. Eisenhowera na list Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina z dnia 6 czerwca 1956 r. - Waszyngton, dnia 4 sierpnia 1956 r. ; 253. List Marszałka Związku Radzieckiego G. Żukowa do redaktora działu wojskowego dziennika "New York Times", Hansona Baldwina - Moskwa, dnia 4 sierpnia 1956 r. ; 254. Uchwała Rady Ministrów PRL w sprawie zmniejszenia liczebności polskich sił zbrojnych - Warszawa, dnia 19 sierpnia 1956 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA PRL : 255. Wywiad Prezesa Rady Ministrów PRL Józefa Cyrankiewicza udzielony redaktorowi agencji "United Press", Anthony Cavendishowi - Warszawa, dnia 4 sierpnia 1956 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-AMERYKAŃSKIE : 256. Odpowiedź Rządu ZSRR na notę Rządu Stanów Zjednoczonych z dnia 16 lipca 1956 r. w sprawie członków personelu lotnictwa wojskowego Stanów Zjednoczonych rzekomo zatrzymywanych w Związku Radzieckim - Moskwa, dnia 13 sierpnia 1956 r. -- SPRAWA REPATRIACJI OBYWATELI RADZIECKICH Z NRF : 257. Nota Rządu ZSRR do Rządu NRF - Moskwa, dnia 28 sierpnia 1956 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JUGOSŁOWIAŃSKIE : 258. Konwencja zawarta między ZSRR a Jugosławią w sprawie uregulowania obywatelstwa osób posiadających podwójne obywatelstwo - Moskwa, dnia 22 maja 1956 r. -- WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NAJWYŻSZEJ ZSRR W FINLANDII : 259. Wywiad Przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR K. J. Woroszyłowa udzielony korespondentowi agencji "Associated Press" w Finlandii, pani Snelman - Helsinki, dnia 25 sierpnia 1956 r. -- WIZYTA PREMIERA LAOSU W CHINACH : 260. Wspólne oświadczenie chińsko-laotańskie - Pekin, dnia 25 sierpnia 1956 r. ; 261. Komunikat Premiera Królestwa Laosu, Księcia Souvanna Phouma, ogłoszony na konferencji prasowej - Pekin, dnia 25 sierpnia 1956 r. -- STOSUNKI WIETNAMSKO-JAPOŃSKIE : 262. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej w sprawie odszkodowań wojennych - Hanoi, dnia 25 sierpnia 1956 r. -- SRRAWY INDOCHIŃSKIE : 263. List Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych Wietnamskiej Republiki Demokratycznej Pham Van Donga do Współprzewodniczących Konferencji Genewskiej w sprawie Indochin - Hanoi, dnia 10 sierpnia 1956 r. -- NACJONALIZACJA TOWARZYSTWA KANAŁU SUESKIEGO : 264. Oświadczenie Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 9 sierpnia 1956 r. ; 265. Oświadczenie Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Warszawa, dnia 10 sierpnia 1956 r. ; 266. Rezolucja uchwalona przez 18 państw-uczestników Konferencji Londyńskiej w sprawie Kanału Sueskiego - Londyn, dnia 22 sierpnia 1956 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1956

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: