Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.12, nr 10 = 134 (1956)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA : 293. List Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, do Prezydenta Stanów Zjednoczonych Dwight D. Eisenhowera - Moskwa, dnia 17 października 1956 r. ; 294. Odpowiedź Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Dwight D. Eisenhowera, na list Przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, z dnia 17 października 1956 r. - Waszyngton, dnia 21 października 1956 r. -- ZAGADNIENIE ENERGII ATOMOWEJ : 295. Dokumenty wymienione między Rządem ZSRR a Rządem Stanów Zjednoczonych w kwestii atomowej : A. Aide-mémoire wręczone przez Sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych J. F. Dullesa Ambasadorowi ZSRR w Stanach Zjednoczonych G. N. Zarubinowi - Waszyngton, dnia 3 listopada 1954 r. ; B. Aide-mémoire wręczone przez Ministra Spraw Zagranicznych ZSRR W. M. Mołotowa Chargé d'Affaires ad interim Stanów Zjednoczonych w ZSRR W. Walmsleyowi - Moskwa, dnia 29 listopada 1954 r. ; C. Memorandum wręczone przez Zastępcę Sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych Merchanta Ambasadorowi ZSRR w Stanach Zjednoczonych G. N. Zarubinowi - Waszyngton, 14 kwietnia 1955 r. ; D. Aide-mémoire wręczone przez Wiceministra Spraw Zagranicznych ZSRR W. A. Zorina Chargé d'Affaires ad interim Stanów Zjednoczonych w ZSRR W. Walmsleyowi - Moskwa, dnia 18 lipca 1955 r. ; E. Nota przekazana przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ambasadzie ZSRR w Stanach Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 29 lipca 1955 r. ; F. Nota przekazana przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ambasadzie ZSRR w Stanach Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 12 sierpnia 1955 r. ; G. Aide-mémoire przekazane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w ZSRR - Moskwa, dnia 13 sierpnia 1955 r. ; H. Nota przekazana przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ambasadzie ZSRR w Stanach Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 17 sierpnia 1955 r. ; I. Nota przekazana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w ZSRR - Moskwa, dnia 19 sierpnia 1955 r. ; J. Aide-mémoire wręczone przez Wiceministra Spraw Zagranicznych ZSRR, W. A. Zorina Chargé d'Affaires ad interim Stanów Zjednoczonych w ZSRR, W. Walmsleyowi - Moskwa, dnia 3 października 1955 r. ; K. Nota przekazana przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ambasadzie ZSRR w Stanach Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 27 stycznia 1956 r. ; L. Nota przekazana przez Ambasadę ZSRR w Stanach Zjednoczonych Departamentowi Stanu Stanów Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 20 marca 1956 r. ; M. Aide-mémoire przekazane przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ambasadzie ZSRR w Stanach Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 1 czerwca 1956 r. ; N. Aide-mémoire przekazane przez Ambasadę ZSRR w Stanach Zjednoczonych Departamentowi Stanu Stanów Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 3 lipca 1956 r. ; O. Aide-mémoire przekazane przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych Ambasadzie ZSRR w Stanach Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 15 sierpnia 1956 r. ; P. Aide-mémoire przekazane przez Ambasadę ZSRR w Stanach Zjednoczonych Departamentowi Stanu Stanów Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 24 września 1956 r. ; 296. Porozumienie amerykańsko-brytyjsko-kanadyjskie w sprawie wynalazków w dziedzinie energii atomowej - Waszyngton, dnia 24 września 1956 r. -- STOSUNKI POLSKO-AMERYKAŃSKIE : 297. Nota Rządu Stanów Zjednoczonych do Rządu PRL w sprawie wymiany obserwatorów na okres wyborów - Warszawa, dnia 21 września 1956 r. ; 298. Odpowiedź Rządu PRL na notę Rządu Stanów Zjednoczonych z dnia 21 września 1956 r. w sprawie wymiany obserwatorów na okres wyborów - Warszawa, dnia 8 października 1956 r. -- SPRAWA ZJEDNOCZENIA NIEMIEC : 299. List Przewodniczącego Prezydium Izby Ludowej NRD, J. Dieckmanna, do Przewodniczącego Bundestagu, E. Gerstenmaiera - Berlin, dnia 5 października 1956 r. ; 300. Odpowiedź Rządu Stanów Zjednoczonych na notę Rządu NRF z dnia 2 września 1956 r. - Bonn, dnia 10 października 1956 r. ; 301. Odpowiedź Rządu Francji na notę Rządu NRF z dnia 2 września 1956 r. - Bonn, dnia 10 października 1956 r. ; 302. Nota Rządu Francji do Rządu ZSRR - Moskwa, dnia 10 października 1956 r. ; 303. Odpowiedź Rządu ZSRR na notę Rządu NRF z dnia 2 września 1956 r. - Moskwa, dnia 22 października 1956 r. ; 304. Odpowiedź Rządu ZSRR na notę Rządu Francji z dnia 10 października 1956 r. - Moskwa, dnia 26 października 1956 r. -- SPRAWA SAARY : 305. Wspólne oświadczenie francusko-niemieckie ogłoszone po podpisaniu porozumienia w sprawie Saary - Luksemburg, dnia 27 października 1956 r. ; 306. Oświadczenie Rządu NRD w związku z porozumieniem zawartym między Francją i NRF w sprawie Saary - Berlin, dnia 8 października 1956 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 307. Deklaracja Rządu ZSRR o podstawach rozwoju i dalszego umocnienia przyjaźni i współpracy między Związkiem Radzieckim a innymi państwami socjalistycznymi - Moskwa, dnia 30 października 1956 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JAPOŃSKIE : 308. Wspólna Deklaracja Związku Radzieckiego i Japonii oraz Protokół o rozwoju handlu i wzajemnym przyznaniu klauzuli największego uprzywilejowania - Moskwa, dnia 19 października 1956 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-BELGIJSKIE : 309. Porozumienie o współpracy kulturalnej między Związkiem Radzieckim a Belgią - Moskwa, dnia 25 października 1956 r. -- WIZYTA PREMIERA AFGANISTANU W ZSRR : 310. Wspólny komunikat radziecko-afgański - Moskwa, dnia 30 października 1956 r. -- SPRAWA REPATRIACJI OBYWATELI RADZIECKICH Z NRF : 311. Nota Rządu NRF do Rządu ZSRR - Bonn, dnia 9 października 1956 r. ; 312. Nota Rządu ZSRR do Rządu NRF - Moskwa, dnia 30 października 1956 r. -- SPRAWA TANGERU : 313. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR - Moskwa, dnia 9 października 1956 r. -- WIZYTA PREZYDENTA LIBERII W NRF : 314. Wspólny komunikat niemiecko-liberyjski - Bonn, dnia 11 października 1956 r. -- WIZYTA KANCLERZA AUSTRII W NRF : 315. Wspólny komunikat niemiecko-austriacki - Bonn, dnia 24 października 1956 r. -- ROKOWANIA CHIŃSKO-AMERYKAŃSKIE W GENEWIE : 316. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL w sprawie rokowań chińsko-amerykańskich w Genewie - Pekin, dnia 16 października 1956 r. -- WIZYTA PREMIERA NEPALU W CHRL : 317. Wspólne oświadczenie chińsko-nepalskie - Pekin, dnia 7 października 1956 r. -- WIZYTA PREZYDENTA INDONEZJI W CHRL : 318. Wspólny komunikat chińsko-indonezyjski - Pekin, dnia 14 października 1956 r. -- WIZYTA PREMIERA PAKISTANU W CHRL : 319. Wspólne oświadczenie chińsko-pakistańskie - Pekin, dnia 23 października 1956 r. -- NACJONALIZACJA TOWARZYSTWA KANAŁU SUESKIEGO : 320. Nota Rządu Egipskiego do Rządu PRL - Warszawa, dnia 11 września 1956 r. ; 321. Odpowiedź Rządu PRL na notę Rządu Egipskiego z dnia 11 września 1956 r. - Warszawa, dnia 12 września 1956 r. ; 322. Statut Stowarzyszenia Użytkowników Kanału Sueskiego - Londyn, dnia 4 października 1956 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1956

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: