Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.13, nr 9 = 145 (1957)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZBIOROWEGO W EUROPIE : 23. Wywiad korespondenta duńskiej agencji prasowej "Ritzau", red. Dalhoffa, u pierwszego sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułki - Warszawa, dnia 9 września 1957 r. ; 24. Oświadczenie rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej w związku ze stacjonowaniem zachodnio-niemieckiej marynarki wojennej na Bałtyku - Berlin, dnia 2 września 1957 r. -- ZAGADNIENIE ENERGII ATOMOWEJ : 25. Komunikat o zawarciu układu w sprawie współpracy między PRL a NRD w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej - Berlin, dnia 17 września 1957 r. -- POBYT POLSKIEJ DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ W JUGOSŁAWII : 26. Wspólna deklaracja polsko-jugosłowiańska - Belgrad, dnia 16 września 1957 r. -- POBYT MONGOLSKIEJ DELEGACJI RZĄDOWEJ W POLSCE : 27. Wspólne oświadczenie polsko-mongolskie - Warszawa, dnia 18 września 1957 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A NRF : 28. Odpowiedź wiceministra spraw zagranicznych ZSRR, W. S. Siemionowa, przewodniczącego delegacji radzieckiej, na list ambasadora R. Lahra, przewodniczącego delegacji NRF w Moskwie, z dnia 26 sierpnia 1957 r. - Moskwa, dnia 3 września 1957 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 29. Nota rządu ZSRR do rządu Niemieckiej Republiki Federalnej w sprawie zjednoczenia Niemiec - Moskwa, dnia 7 września 1957 r. ; 30. Oświadczenie Prezydium Rady Ministrów Niemieckiej Republiki Demokratycznej w sprawie noty rządu ZSRR do rządu NRF z dnia 7 września 1957 r. - Berlin, dnia 12 września 1957 r. -- POBYT DELEGACJI RZĄDOWEJ ZSRR W RUMUNII : 31. Komunikat o rokowaniach między ZSRR a Rumuńską Republiką Ludową dotyczących zawarcia konwencji w sprawie uregulowania zagadnień obywatelstwa osób posiadających podwójne obywatelstwo oraz konwencji konsularnej - Bukareszt, dnia 4 września 1957 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JUGOSŁOWIAŃSKIE : 32. Komunikat dotyczący przedłużenia ważności konwencji zawartej między ZSRR a FLRJ w sprawie uregulowania obywatelstwa osób posiadających podwójne obywatelstwo - Moskwa, dnia 6 września 1957 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-ALBAŃSKIE : 33. Komunikat o rozmowach między ZSRR a Ludową Republiką Albanii dotyczących zawarcia konwencji w sprawie uregulowania obywatelstwa osób posiadających podwójne obywatelstwo oraz konwencji konsularnej - Moskwa, dnia 22 września 1957 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-TURECKIE : 34. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, do premiera Turcji, A. Menderesa - Moskwa, dnia 10 września 1957 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH WIELKIEJ BRYTANII W JUGOSŁAWII : 35. Wspólny komunikat jugosłowiańsko-brytyjski - Belgrad, dnia 9 września 1957 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH WŁOCH W IRANIE : 36. Wspólny komunikat włosko-irański - Teheran, dnia 11 września 1957 r. -- SPRAWA WĘGIER : 37. Oświadczenie rządu Węgierskiej Republiki Ludowej - Budapeszt, dnia 23 sierpnia 1957 r. ; 38. Rezolucja komisji dla spraw zagranicznych oraz komisji prawa i sprawiedliwości Zgromadzenia Narodowego Węgierskiej Republiki Ludowej - Budapeszt, dnia 2 września 1957 r. ; 39. Rezolucja uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w sprawie Węgier - Nowy Jork, dnia 14 września 1957 r. -- SPRAWY BLISKIEGO I ŚRODKOWEGO WSCHODU : 40. Nota rządu ZSRR do rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki - Moskwa, dnia 3 września 1957 r. ; 41. Odpowiedź rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki na notę rządu ZSRR z dnia 3 września 1957 r. - Moskwa, dnia 24 września 1957 r. ; 42. Nota rządu ZSRR do rządu Wielkiej Brytanii - Moskwa, dnia 3 września 1957 r. ; 43. Nota rządu ZSRR do rządu Francji - Moskwa, dnia 3 września 1957 r. ; 44. Odpowiedź rządu Francji na notę rządu ZSRR z dnia 3 września 1957 r. - Paryż, dnia 24 września 1957 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1957

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: