Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.13, nr 12 = 146 (1957)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I OSŁABIENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 80. Apel premiera Indii, J. Nehru, do rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki i do rządu Związku Radzieckiego - Delhi, dnia 28 listopada 1957 r. ; 81. Odpowiedź przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, na apel premiera Indii, J. Nehru, z dnia 28 listopada 1957 r. - Moskwa, dnia 10 grudnia 1957 r. ; 82. Odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera, na apel premiera Indii, J. Nehru, z dnia 28 listopada 1957 r. - Paryż, dnia 15 grudnia 1957 r. ; 83. Nota rządu ZSRR do rządów państw-członków Organizacji Narodów Zjednoczonych - Moskwa, dnia 10 grudnia 1957 r. ; 84. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Dwight D. Eisenhowera - Moskwa, dnia 10 grudnia 1957 r. ; 85. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, do premiera Wielkiej Brytanii, Harolda Macmillana - Moskwa, dnia 10 grudnia 1957 r. ; 86. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina, do prezesa Rady Ministrów Francji, Felixa Gaillarda - Moskwa, dnia 10 grudnia 1957 r. ; 87. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. A. Bułganina do Kanclerza Niemieckiej Republiki Federalnej, K. Adenauera - Moskwa, dnia 10 grudnia 1957 r. -- ZAGADNIENIA ENERGII ATOMOWEJ : 88. Nota rządu ZSRR do rządu Japonii - Tokio, dnia 5 grudnia 1957 r. -- NATO : 89. Deklaracja i komunikat sesji Rady Paktu Północno-Atlantyckiego - Paryż, dnia 19 grudnia 1957 r. -- PLAN RAPACKIEGO : 90. Wywiad warszawskiego korespondenta dziennika "Die Welt" u ministra spraw zagranicznych PRL, A. Rapackiego - Warszawa, dnia 12 grudnia 1957 r. ; 91. Przemówienie ministra spraw zagranicznych PRL, Adama Rapackiego, na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu PRL - Warszawa, dnia 13 grudnia 1957 r. ; 92. Wywiad korespondenta dziennika "Le Monde" u ministra spraw zagranicznych PRL, A. Rapackiego - Warszawa, dnia 15 grudnia 1957 r. -- WIZYTA NASTĘPCY TRONU JEMENU W PRL : 93. Wspólne oświadczenie polsko-jemeńskie - Warszawa, dnia 21 grudnia 1957 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 94. Rezolucja Rady Najwyższej ZSRR w sprawie polityki zagranicznej Związku Radzieckiego - Moskwa, dnia 21 grudnia 1957 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-BUŁGARSKIE : 95. Komunikat o zawarciu między ZSRR a Bułgarią porozumienia w sprawie pomocy prawnej, konwencji konsularnej oraz konwencji w sprawie podwójnego obywatelstwa - Sofia, dnia 12 grudnia 1957 r. -- POBYT RZĄDOWEJ DELEGACJI SYRII W ZSRR : 96. Wspólny komunikat radziecko-syryjski - Moskwa, dnia 20 grudnia 1957 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1957

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: