Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.20, nr 9 = 229 (1964)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 191. Odpowiedź rządu NRF na notę rządu ZSRR z dnia 11 lipca 1964 r. w sprawie udziału Niemiec zachodnich w projektowanych wielostronnych siłach nuklearnych NATO - Moskwa, dnia 2 września 1964 r. -- SPRAWA ZAPRZESTANIA DOŚWIADCZEŃ Z BRONIĄ JĄDROWĄ : 192. Wspólne memorandum 8 państw niezaangażowanych przedstawione w Komitecie Rozbrojeniowym 18 państw w sprawie zakazu i zaprzestania wszelkich doświadczeń z bronią jądrową - Genewa, dnia 14 września 1964 r. -- XIX SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ : 193. List ministra spraw zagranicznych ZSRR, A. Gromyki, do sekretarza generalnego ONZ, U Thanta, w sprawie umieszczenia na porządku dziennym XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ punktu pt. "Sprawa wyrzeczenia się przez państwa używania siły przy rozstrzyganiu sporów terytorialnych i problemów dotyczących granic" - Moskwa, dnia 21 września 1964 r. -- SPRAWA PRZEDAWNIENIA ZBRODNI HITLEROWSKICH : 194. Ustawa uchwalona przez Izbę Ludową NRD w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia zbrodni przeciwko pokojowi i ludzkości oraz zbrodni wojennych - Berlin, dnia 3 września 1964 r. ; 195. Ustawa uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia najcięższych przestępstw przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości - Praga, dnia 24 września 1964 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 196. Wspólny protokół podpisany przez przedstawiciela rządu NRD i przedstawiciela Senatu Berlina zachodniego w sprawie przepustek dla obywateli zachodnioniemieckich do stolicy NRD - Berlin, dnia 24 września 1964 r. -- WIZYTA CESARZA ETIOPII W POLSCE : 197. Komunikat końcowy o pobycie w Polsce cesarza Etiopii, Haile Selassie I - Warszawa, dnia 19 września 1964 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JAPOŃSKIE : 198. List premiera Japonii, Hajato Ikedy, do przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, w sprawie stosunków między ZSRR a Japonią - Tokio, dnia 2 września 1964 r. ; 199. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie udostępnienia przez Japonię swych portów okrętom atomowym USA - Tokio, dnia 8 września 1964 r. ; 200. Rozmowa przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, N. S. Chruszczowa, z delegacją parlamentarzystów japońskich - Moskwa, dnia 15 września 1964 r. -- WIZYTA PREZYDENTA INDII W ZSRR : 201. Wspólny komunikat radziecko-indyjski - Moskwa, dnia 19 września 1964 r. -- STOSUNKI BUŁGARSKO-GRECKIE : 202. Komunikat o wizycie w Bułgarii ministra spraw zagranicznych Grecji, Stawrosa Kostopulosa - Sofia, dnia 29 września 1964 r. -- STOSUNKI MIĘDZY WATYKANEM A WĘGIERSKĄ REPUBLIKĄ LUDOWĄ : 203. Komunikat Stolicy Apostolskiej o podpisaniu w Budapeszcie dnia 15 września 1964 r. porozumienia w sprawie stosunków między Kościołem Katolickim a Węgierską Republiką Ludową - Watykan, dnia 16 września 1964 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1964

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: