Object structure
:

Zbiór Dokumentów, T.20, nr 11-12 = 231-232 (1964)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 225. Oświadczenie agencji TASS w związku z planami utworzenia wielostronnych sił nuklearnych NATO - Moskwa, dnia 15 listopada 1964 r. ; 226. Rezolucja w sprawie utworzenia strefy bezatomowej w Ameryce Łacińskiej uchwalona na konferencji 16 państw tego kontynentu - Meksyk, dnia 27 listopada 1964 r. ; 227. Memorandum rządu ZSRR w sprawie zmniejszenia napięcia międzynarodowego, przedstawione na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 7 grudnia 1964 r. ; 228. Przemówienie ministra spraw zagranicznych PRL, Adama Rapackiego, wygłoszone na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1964 r. ; 229. Oświadczenie rządu ChRL w związku z wysłaniem na wody u wybrzeży Azji amerykańskich okrętów podwodnych wyposażonych w rakiety "Polaris" - Pekin, dnia 29 grudnia 1964 r. -- ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 230. Memorandum rządu ZSRR w sprawie "Sytuacji finansowej ONZ" przedstawione Sekretarzowi Generalnemu ONZ przez stałego przedstawiciela ZSRR w ONZ - Nowy Jork, dnia 11 września 1964 r. ; 231. Memorandum rządu USA w sprawie "Kryzysu finansowego Organizacji Narodów Zjednoczonych" przedstawione Sekretarzowi Generalnemu ONZ przez stałego przedstawiciela USA w ONZ - Nowy Jork, dnia 8 października 1964 r. -- SPRAWA PRZEDAWNIENIA ZBRODNI HITLEROWSKICH : 232. Oświadczenie podsekretarza stanu NRF, von Hase, w sprawie przedawnienia zbrodni hitlerowskich - Bonn, dnia 11 listopada 1964 r. ; 233. Oświadczenie ministra sprawiedliwości NRF w sprawie przedawnienia zbrodni hitlerowskich - Bonn, dnia 13 listopada 1964 r. ; 234. Apel rządu skierowany do wszystkich rządów, organizacji i osób prywatnych w sprawie dostarczenia mu materiałów dotyczących zbrodni hitlerowskich - Bonn, dnia 20 listopada 1964 r. ; 235. Ustawa przedłużająca okres przedawnienia zbrodni popełnionych przeciwko bezpieczeństwu państwa uchwalona przez parlament belgijski i zatwierdzona przez króla Belgów - Bruksela, dnia 3 grudnia 1964 r. ; 236. Ustawa uchwalona przez parlament francuski i zatwierdzona przez prezydenta Francji, Ch. de Gaulle'a, dotycząca przedawnienia zbrodni hitlerowskich - Paryż, dnia 26 grudnia 1964 r. ; 237. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie przedawnienia zbrodni hitlerowskich - Moskwa, dnia 24 grudnia 1964 r. -- NATO : 238. Komunikat końcowy sesji Rady Ministerialnej NATO - Paryż, dnia 17 grudnia 1964 r. -- WIZYTA PREMIERA W. BRYTANII W USA : 239. Wspólny komunikat amerykańsko-brytyjski - Waszyngton, dnia 8 grudnia 1964 r. -- STOSUNKI MIĘDZY USA a NRF : 240. Komunikat o rozmowach między sekretarzem stanu do spraw obrony USA, McNamarą, a ministrem obrony NRF, von Hasselem, w sprawie współpracy wojskowej między obu państwami - Waszyngton, dnia 14 listopada 1964 r. ; 241. Komunikat o rozmowach między sekretarzem stanu USA, D. Ruskiem, a ministrem spraw zagranicznych NRF, G. Schröderem - Waszyngton, dnia 26 listopada 1964 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH TURCJI W ZSRR : 242. Wspólny komunikat radziecko-turecki - Moskwa, dnia 6 listopada 1964 r. -- WIZYTA WICEPREMIERA I MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH ChRL W INDONEZJI : 243. Wspólny komunikat indonezyjsko-chiński - Djakarta, dnia 3 grudnia 1964 r. -- SPRAWA REPUBLIKI KONGA : 244. Oświadczenie agencji TASS w sprawie Konga - Moskwa, dnia 22 listopada 1964 r. ; 245. Oświadczenie rządu ZSRR w związku z obcą interwencją zbrojną w Kongu przekazane rządowi Belgii - Moskwa, dnia 25 listopada 1964 r. ; 246. Oświadczenie rządu ChRL w związku z obcą interwencją zbrojną w Kongu - Pekin, dnia 26 listopada 1964 r. ; 247. Rezolucja nr S/6129 (1964) w sprawie Konga uchwalona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ - Nowy Jork, dnia 30 grudnia 1964 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1964

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: