Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.21, nr 1 = 233 (1965)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 1. List ministra spraw zagranicznych Indonezji, dra Subandrio, do Sekretarza Generalnego ONZ, U Thanta, w sprawie wystąpienia Indonezji z ONZ - Djakarta, dnia 20 stycznia 1965 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 2. Oświadczenie rządu NRD skierowane do XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie rozbrojenia - Nowy Jork, dnia 31 stycznia 1965 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 3. Komunikat o naradzie Doradczego Komitetu Politycznego państw-sygnatariuszy Układu Warszawskiego - Warszawa, dnia 20 stycznia 1965 r. -- SPRAWA PRZEDAWNIENIA ZBRODNI HITLEROWSKICH : 4. Odpowiedź rządu USA na notę rządu NRF z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie ścigania zbrodni hitlerowskich - Waszyngton, dnia 8 stycznia 1965 r. ; 5. Odpowiedź rządu ZSRR na apel rządu NRF z dnia 20 listopada 1964 r. w sprawie ścigania zbrodni hitlerowskich - Moskwa, dnia 16 stycznia 1965 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 6. Nota rządu ZSRR do rządu USA w sprawie planu utworzenia "pasa min atomowych" wzdłuż granicy NRF z państwami socjalistycznymi - Moskwa, dnia 18 stycznia 1965 r. ; 7. Nota rządu ZSRR do rządu NRF w sprawie planu utworzenia "pasa min atomowych" wzdłuż granicy NRF z państwami socjalistycznymi - Moskwa, dnia 18 stycznia 1965 r. -- WIZYTA MINISTRA RAPACKIEGO W IRANIE : 8. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL, Adama Rapackiego, w Iranie - Teheran, dnia 31 stycznia 1965 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 9. Orędzie prezydenta USA Lyndona Johnsona, "O stanie państwa" (wyjątek) - Waszyngton, dnia 4 stycznia 1965 r. -- WIZYTA KANCLERZA NRF ERHARDA W PARYŻU : 10. Komunikat ogłoszony po zakończeniu rozmów francusko-niemieckich - Rambouillet, dnia 20 stycznia 1965 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-JAPOŃSKIE : 11. List przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, A. N. Kosygina, do premiera Japonii, Eisaku Sato, w sprawie dalszego rozwoju stosunków radziecko-japońskich - Moskwa, dnia 29 grudnia 1964 r. ; 12. Odpowiedź premiera Japonii, Eisaku Sato, na list przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, A. N. Kosygina, z dnia 29 grudnia 1964 r. w sprawie dalszego rozwoju stosunków radziecko-japońskich - Tokio, dnia 30 stycznia 1965 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-TURECKIE : 13. Oświadczenie przewodniczącego radzieckiej delegacji parlamentarnej, członka Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, N. W. Podgornego, złożone po powrocie z Turcji - Moskwa, dnia 13 stycznia 1965 r. -- WIZYTA PREMIERA JAPONII W WASZYNGTONIE : 14. Wspólny komunikat o rozmowach między premierem Japonii, Eisaku Sato, a prezydentem USA, Lyndonem Johnsonem - Waszyngton, dnia 13 stycznia 1965 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH INDONEZJI W PEKINIE : 15. Wspólny komunikat chińsko-indonezyjski - Pekin, dnia 28 stycznia 1965 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 16. List ministra spraw zagranicznych DRW, Xuan Thuya, do współprzewodniczących oraz do uczestników Konferencji z r. 1954, dotyczącej Indochin w sprawie zamiaru władz południowowietnamskich i rządu USA wprowadzenia do Wietnamu południowego wojsk południowokoreańskich - Hanoi, dnia 10 stycznia 1965 r. ; 17. Oświadczenie rządu południowowietnamskiego w sprawie stosunków między USA a Wietnamem południowym - Sajgon, dnia 12 stycznia 1965 r. ; 18. Odpowiedź ministra spraw zagranicznych PRL, Adama Rapackiego na list ministra spraw zagranicznych DRW, Xuan Thuya, z dnia 10 stycznia 1965 r. w sprawie zamiaru władz południowo-wietnamskich i rządu USA wprowadzenia do Wietnamu południowego wojsk południowokoreańskich - Warszawa, dnia 22 stycznia 1965 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1965

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: