Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.21, nr 4 = 236 (1965)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

STOSUNKI POLSKO-RADZIECKIE : 55. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy zawarty między PRL a ZSRR - Warszawa, dnia 8 kwietnia 1965 r. ; 56. Komunikat o wizycie delegacji partyjno-rządowej ZSRR w Polsce - Warszawa, dnia 9 kwietnia 1965 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 57. Nota rządu NRD do rządu USA zawierająca protest przeciwko planowanej na dzień 7 kwietnia 1965 r. plenarnej sesji Bundestagu w Berlinie zachodnim - Berlin, dnia 3 kwietnia 1965 r. ; 58. Odpowiedź rządu USA na notę rządu ZSRR z dnia 23 marca 1965 r. w sprawie zwołania plenarnej sesji Bundestagu do Berlina zachodniego - Moskwa, dnia 7 kwietnia 1965 r. ; 59. Oświadczenie rządu NRF w sprawie polsko-radzieckiego układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z dnia 8 kwietnia 1965 r. - Bonn, dnia 15 kwietnia 1965 r. ; 60. Odpowiedź rządu NRF na notę rządu ZSRR z dnia 18 stycznia 1965 r. w sprawie utworzenia pasa min atomowych na granicy NRF z państwami socjalistycznymi - Bonn, dnia 23 kwietnia 1965 r. ; 61. Oświadczenie Departamentu Stanu USA w sprawie polsko-radzieckiego układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z dnia 8 kwietnia 1965 r. - Waszyngton, dnia 27 kwietnia 1965 r. -- SPRAWA PRZEDAWNIENIA ZBRODNI HITLEROWSKICH : 62. Rezolucja w sprawie ścigania zbrodni hitlerowskich uchwalona na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka ONZ - Genewa, dnia 9 kwietnia 1965 r. ; 63. Ustawa w sprawie obliczania karno-sądowych terminów przestępstw kryminalnych uchwalona przez Bundestag - Bonn, dnia 13 kwietnia 1965 r. ; 64. Oświadczenie rządu ZSRR dotyczące ustawy uchwalonej przez Bundestag w sprawie obliczania karno-sądowych terminów przedawnienia zbrodni hitlerowskich - Moskwa, dnia 26 kwietnia 1965 r. ; 65. Komunikat rządu Szwajcarii w sprawie ścigania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości - Zurich, dnia 27 kwietnia 1965 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 66. Komunikat ogłoszony po zakończeniu XVIII sesji Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 9 kwietnia 1965 r. -- CENTO : 67. Komunikat końcowy XIII sesji Organizacji Paktu Centralnego CENTO - Teheran, dnia 8 kwietnia 1965 r. -- WIZYTA PREMIERA W. BRYTANII WE FRANCJI : 68. Komunikat francusko-brytyjski - Paryż, dnia 3 kwietnia 1965 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-FRANCUSKIE : 69. Umowa zawarta między rządem ZSRR a rządem Republiki Francuskiej w sprawie współpracy w dziedzinie telewizji kolorowej - Paryż, dnia 22 marca 1965 r. ; 70. Komunikat francusko-radziecki o wizycie ministra spraw zagranicznych ZSRR, A. A. Gromyki w Paryżu - Paryż, dnia 29 kwietnia 1965 r. -- STOSUNKI MIĘDZY W. BRYTANIĄ A NRF : 71. Komunikat o rozmowach między ministrem obrony NRF, Kai-Uwe von Hasselem, a ministrem obrony W. Brytanii, Denisem Healeyem, w sprawie współpracy wojskowej między obu państwami - Bonn, dnia 9 kwietnia 1965 r. -- WIZYTA PREMIERA WŁOCH W USA : 72. Wspólny komunikat o rozmowach między premierem Włoch, Aldo Moro, a prezydentem USA, Lyndonem Johnsonem - Waszyngton, dnia 21 kwietnia 1965 r. -- WIZYTA PREZYDENTA PAKISTANU W ZSRR : 73. Wspólny komunikat radziecko-pakistański - Moskwa, dnia 11 kwietnia 1965 r. -- WIZYTA DELEGACJI PARTYJNO-RZĄDOWEJ DRW W ZSRR : 74. Wspólny komunikat radziecko-wietnamski - Moskwa, dnia 17 kwietnia 1965 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 75. List stałego przedstawiciela USA w ONZ do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa stanowiący odpowiedź na notę rządu ZSRR z dnia 26 marca 1965 w sprawie używania gazów trujących przez wojska amerykańskie w Wietnamie południowym - Nowy Jork, dnia 2 kwietnia 1965 r. ; 76. Odpowiedź rządu USA na apel 17 krajów niezaangażowanych z dnia 15 marca 1965 r. o pokojowe uregulowanie problemu Wietnamu - Waszyngton, dnia 8 kwietnia 1965 r. ; 77. Odpowiedź prezydenta Francji, Ch. de Gaulle'a, na apel 17 państw niezaangażowanych wzywający do pokojowego uregulowania problemu Wietnamu - Paryż, dnia 13 kwietnia 1965 r. ; 78. Oświadczenie prezydenta USA, L. Johnsona, złożone na konferencji prasowej w sprawie Wietnamu i Azji południowo-wschodniej - Johnson City, dnia 17 kwietnia 1965 r. ; 79. Oświadczenie agencji prasowej DRW stanowiące odpowiedź na apel 17 państw niezaangażowanych o pokojowe uregulowanie problemu Wietnamu - Hanoi, dnia 19 kwietnia 1965 r. ; 80. Fragment przemówienia radiowego prezydenta Francji, Ch. de Gaulle'a, dotyczący wojny w Wietnamie południowym - Paryż, dnia 27 kwietnia 1965 r. ; 81. Oświadczenie prezydenta USA, L. Johnsona, złożone na konferencji prasowej w Białym Domu w sprawie wojny w Wietnamie południowym - Waszyngton, dnia 27 kwietnia 1965 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1965

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: