Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.21, nr 12 = 244 (1965)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

XX SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ : A. Sprawa rozbrojenia i energii jądrowej : 192. Rezolucja nr 2028 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie nierozpowszechniania broni jądrowej - Nowy Jork, dnia 19 listopada 1965 r. ; 193. Rezolucja nr 2030 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zwołania światowej konferencji rozbrojeniowej - Nowy Jork, dnia 29 listopada 1965 r. ; 194. Rezolucja nr 2032 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie niezwłocznego zaprzestania doświadczeń jądrowych i termojądrowych - Nowy Jork, dnia 3 grudnia 1965 r. ; 195. Deklaracja nr 2033 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie denuklearyzacji Afryki - Nowy Jork, dnia 3 grudnia 1965 r. ; 196. Rezolucja nr 2078 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie skutków promieniowania atomowego - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1965 r. ; B. Pokojowe wykorzystanie przestrzeni kosmicznej : 197. Rezolucja nr 2130 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie współpracy międzynarodowej w dziedzinie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej - Nowy Jork, dnia 21 grudnia 1965 r. ; C. Sprawa przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym : 198. Rezolucja nr 2023 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Adenowi - Nowy Jork, dnia 5 listopada 1965 r. ; 199. Rezolucja nr 2063 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Basuto, Beczuanie i Suazi - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1965 r. ; 200. Rezolucja nr 2064 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Wyspom Cooka - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1965 r. ; 201. Rezolucja nr 2065 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości wyspom Falklandzkim (Malwiny) - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1965 r. ; 202. Rezolucja nr 2066 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości wyspom Mauritius i innym wyspom tworzącym terytorium Mauritius - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1965 r. ; 203. Rezolucja nr 2067 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Gwinei Równikowej (Fernando Poo i Rio Muni) - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1965 r. ; 204. Rezolucja nr 2068 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Fidżi - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1965 r. ; 205. Rezolucja nr 2069 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości następującym wyspom: Samoa Amerykańskie, Antigua, Bahama, Barbados, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Wyspy Cayman, Wyspy Kokosowe (Keeling), Dominika, Wyspy Gilberta i Lagunowe, Grenada, Guam, Montserrat, Nowe Hebrydy, Niue, Papua, Pitcairn, Św. Heleny, St. Kitts-Nevis-Anguilla, Św. Łucji, Św. Wincentego, Seszele, Wyspy Salomona, Tokelau, Turks i Caicos oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1965 r. ; 206. Rezolucja nr 2070 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Gibraltarowi - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1965 r. ; 207. Rezolucja nr 2071 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Gujanie Brytyjskiej - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1965 r. ; 208. Rezolucja nr 2072 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Ifni i Saharze Hiszpańskiej - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1965 r. ; 209. Rezolucja nr 2073 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Omanowi - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1965 r. ; 210. Rezolucja nr 2074 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Afryce Południowo-Zachodniej - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1965 r. ; 211. Rezolucja nr 2105 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie wykonania Deklaracji dotyczącej przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym - Nowy Jork, dnia 20 grudnia 1965 r. ; 212. Rezolucja nr 2107 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości terytorium znajdującym się pod zarządem Portugalii - Nowy Jork, dnia 21 grudnia 1965 r. ; D. Sprawa dyskryminacji rasowej : 213. Rezolucja nr 2107 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie wykonania postanowień Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącej zniesienia wszelkich form dyskryminacji rasowej - Nowy Jork, dnia 1 listopada 1965 r. ; 214. Rezolucja nr 2054 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie polityki apartheidu prowadzonej przez rząd Republiki Afryki Południowej - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1965 r. ; 215. Rezolucja nr 2106 (XX) wraz z tekstem "Konwencji międzynarodowej w sprawie zniesienia wszelkich form dyskryminacji rasowej" uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 21 grudnia 1965 r. ; E. Prawa człowieka : 216. Rezolucja nr 2081 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Międzynarodowego Roku Praw Człowieka - Nowy Jork, dnia 20 grudnia 1965 r. ; F. Współpraca międzynarodowa : 217. Deklaracja nr 2037 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie rozpowszechniania wśród młodzieży ideałów pokoju, wzajemnego szacunku i wzajemnego zrozumienia między narodami - Nowy Jork, dnia 7 grudnia 1965 r. ; 218. Rezolucja nr 2129 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie podjęcia kroków w skali regionalnej w celu polepszenia dobrosąsiedzkich stosunków między państwami europejskimi o odmiennych ustrojach społecznych i politycznych - Nowy Jork, dnia 21 grudnia 1965 r. ; G. Nieingerencja w sprawy wewnętrzne państw : 219. Rezolucja nr 2131 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ o niedopuszczalności ingerencji w sprawy wewnętrzne państw oraz o ochronie ich niepodległości i suwerenności - Nowy Jork, dnia 21 grudnia 1965 r. ; H. Sprawa operacji mających na celu utrzymanie pokoju : 220. Rezolucja nr 2053 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie generalnego zbadania we wszystkich aspektach całego zagadnienia operacji mających na celu utrzymanie pokoju - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1965 r. ; 221. Rezolucja nr 2115 (XX) uchwalona na XX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie budżetu na utrzymanie Nadzwyczajnych Sił Zbrojnych ONZ za rok 1965 i na rok 1966 - Nowy Jork, dnia 21 grudnia 1965 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 222. Komunikat ogłoszony po zakończeniu XX posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 3 grudnia 1965 r. -- SPRAWA NIEMIEC : 223. Fragment przemówienia ministra spraw zagranicznych ZSRR, A. Gromyki, wygłoszonego na posiedzeniu Rady Najwyższej ZSRR, w sprawie Niemiec - Moskwa, dnia 9 grudnia 1965 r. ; 224. Oświadczenie rzecznika rządu NRF, von Hase, w sprawie przemówienia ministra spraw zagranicznych ZSRR, A. Gromyki, wygłoszonego w dniu 9 grudnia 1965 r. na posiedzeniu Rady Najwyższej ZSRR - Bonn, dnia 10 grudnia 1965 r. -- NATO : 225. Komunikat końcowy ogłoszony po zakończeniu sesji Rady Ministerialnej NATO - Paryż, dnia 16 grudnia 1965 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZWIĄZKU RADZIECKIEGO : 226. Rozmowa przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR, A. N. Kosygina z komentatorem politycznym dziennika "New York Times", Jamesem Restonem, o sytuacji międzynarodowej i stosunkach radziecko-amerykańskich - Moskwa, dnia 6 grudnia 1965 r. -- WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO RADY PAŃSTWA PRL W ETIOPII : 227. Wspólny komunikat polsko-etiopski - Addis Abeba, dnia 2 grudnia 1965 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH WIELKIEJ BRYTANII W ZSRR : 228. Wspólny komunikat radziecko-brytyjski - Moskwa, dnia 3 grudnia 1965 r. -- WIZYTA KANCLERZA NRF W STANACH ZJEDNOCZONYCH : 229. Komunikat o rozmowach między kanclerzem NRF, L. Erhardem, a prezydentem USA, L. Johnsonem - Waszyngton, dnia 21 grudnia 1965 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1965

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: