Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.21, nr 4 = 248 (1966)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 59. Rezolucja uchwalona na XXIII Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w sprawie referatu sprawozdawczego KC KPZR (fragment dotyczący polityki zagranicznej ZSRR) - Moskwa, dnia 8 kwietnia 1966 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 60. Odpowiedź rządu USA na notę rządu NRF z dnia 24 marca 1966 r. w sprawie pokojowej polityki Niemieckiej Republiki Federalnej - Waszyngton, dnia 2 kwietnia 1966 r. ; 61. Oświadczenie rządu ZSRR przekazane przewodniczącemu Rady Bezpieczeństwa i sekretarzowi generalnemu ONZ dotyczące wniosku Niemieckiej Republiki Demokratycznej z dnia 28 lutego 1966 r. w sprawie przyjęcia jej w poczet członków ONZ - Nowy Jork, dnia 20 kwietnia 1966 r. ; 62. Odpowiedź rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na notę rządu NRF z dnia 24 marca 1966 r. w sprawie pokojowej polityki Niemieckiej Republiki Federalnej - Kopenhaga, dnia 28 kwietnia 1966 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 63. Komunikat ogłoszony po zakończeniu XXII posiedzenia Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 22 kwietnia 1966 r. -- NATO : 64. Oświadczenie rządu Niemieckiej Republiki Federalnej w sprawie propozycji rządu francuskiego dotyczącej reorganizacji NATO - Bonn, dnia 6 kwietnia 1966 r. ; 65. Odpowiedź rządu USA na aide-mémoire rządu Francji z dnia 29 marca 1966 r. w sprawie reorganizacji NATO - Waszyngton, dnia 12 kwietnia 1966 r. ; 66. Odpowiedź rządu Wielkiej Brytanii na aide-mémoire rządu Francji z dnia 29 marca 1966 r. w sprawie reorganizacji NATO - Londyn, dnia 13 kwietnia 1966 r. ; 67. Odpowiedź rządu Francji na aide-mémoire rządu USA z dnia 12 kwietnia 1966 r. w sprawie reorganizacji NATO - Paryż, dnia 22 kwietnia 1966 r. -- CENTO : 68. Komunikat ogłoszony po zakończeniu XIV sesji Rady Ministrów Organizacji Paktu Centralnego (CENTO) - Ankara, dnia 21 kwietnia 1966 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH ZSRR WE WŁOSZECH : 69. Komunikat radziecko-włoski - Rzym, dnia 24 kwietnia 1966 r. -- WIZYTA PREMIERA SYRII W ZSRR : 70. Wspólny komunikat radziecko-syryjski - Moskwa, dnia 25 kwietnia 1966 r. -- WIZYTA PREZYDENTA JUGOSŁAWII W RUMUNII : 71. Wspólny komunikat rumuńsko-jugosłowiański - Bukareszt, dnia 23 kwietnia 1966 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 72. Oświadczenie XXIII Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w sprawie agresji Stanów Zjednoczonych w Wietnamie - Moskwa, dnia 8 kwietnia 1966 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1966

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: