Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.23, nr 3 = 259 (1967)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 35. Memorandum rządu ZSRR w sprawie operacji ONZ mających na celu utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, wręczone państwom-członkom ONZ - Moskwa, dnia 16 marca 1967 r. ; 36. Przemówienie stałego przedstawiciela USA w ONZ, A. Goldberga, dotyczące stałych sił zbrojnych ONZ, wygłoszone na posiedzeniu Komitetu Specjalnego do spraw operacji mających na celu utrzymanie pokoju - Nowy Jork, dnia 22 marca 1967 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 37. Układ o denuklearyzacji Ameryki Łacińskiej oraz protokoły dodatkowe - Meksyk, dnia 14 lutego 1967 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CZECHOSŁOWACJĄ : 38. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, zawarty między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną - Warszawa, dnia 1 marca 1967 r. -- STOSUNKI MIĘDZY PRL A NRD : 39. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy zawarty między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną - Warszawa, dnia 15 marca 1967 r. -- STOSUNKI MIĘDZY CZECHOSŁOWACJĄ A NRD : 40. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy zawarty między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Niemiecką Republiką Demokratyczną - Praga, dnia 17 marca 1967 r. -- WIZYTA KANCLERZA AUSTRII W ZSRR : 41. Komunikat radziecko-austriacki - Moskwa, dnia 21 marca 1967 r. -- SPRAWA KOREI : 42. Wspólny komunikat amerykańsko-południowokoreański ogłoszony po zakończeniu wizyty premiera Korei południowej w USA - Waszyngton, dnia 1 marca 1967 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 43. Oświadczenie MSZ DRW w sprawie wzmożenia przez USA wojny w Wietnamie - Hanoi, dnia 1 marca 1967 r. ; 44. Oświadczenie sekretarza generalnego ONZ, U Thanta, w sprawie Wietnamu - Nowy Jork, dnia 14 marca 1967 r. -- ORGANIZACJA SOLIDARNOŚCI KRAJÓW AZJI I AFRYKI : 45. Deklaracja Ogólna Organizacji Solidarności Krajów Azji i Afryki - Nikozja, dnia 17 lutego 1967 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1967

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: