Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.23, nr 4-5 = 260-261 (1967)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

NARADA PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTNICZYCH EUROPY : 47. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułki, wygłoszone na konferencji partii komunistycznych i robotniczych Europy w sprawie bezpieczeństwa europejskiego - Karlowe Wary, dnia 24 kwietnia 1967 r. ; 48. Komunikat o konferencji partii komunistycznych i robotniczych Europy w sprawie bezpieczeństwa europejskiego - Karlowe Wary, dnia 26 kwietnia 1967 r. ; 49. Oświadczenie "O pokój i bezpieczeństwo w Europie" uchwalone na konferencji partii komunistycznych i robotniczych Europy - Karlowe Wary, dnia 25 kwietnia 1967 r. -- SPRAWA ROZPOWSZECHNIANIA BRONI ATOMOWEJ : 50. Memorandum rządu NRF przekazane przez delegację obserwatorów zachodnioniemieckich przy ONZ wszystkim członkom ONZ a dotyczące układu o nierozpowszechnianiu broni atomowej - Nowy Jork, dnia 19 kwietnia 1967 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 51. Oświadczenie rządu NRF złożone przez kanclerza Kurta G. Kiesingera, na posiedzeniu Bundestagu w sprawie nawiązania bezpośrednich rokowań między NRF a NRD - Bonn, dnia 12 kwietnia 1967 r. ; 52. List przewodniczącego Rady Ministrów NRD, Willi Stopha, do kanclerza NRF, Kurta G. Kiesingera, w sprawie nawiązania bezpośrednich rokowań między obu państwami niemieckimi - Berlin, dnia 10 maja 1967 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 53. Komunikat ogłoszony po zakończeniu XXIX posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 15 maja 1967 r. -- NATO : 54. Komunikat ogłoszony po zakończeniu obrad ministrów spraw zagranicznych państw-członków NATO - Paryż, dnia 9 maja 1967 r. -- SEATO : 55. Komunikat końcowy XII sesji Rady SEATO - Waszyngton, dnia 20 kwietnia 1967 r. -- ANZUS : 56. Komunikat końcowy XVI sesji Rady ANZUS - Waszyngton, dnia 22 kwietnia 1967 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BUŁGARIĄ : 57. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy zawarty między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii - Sofia, dnia 6 kwietnia 1967 r. -- WIZYTA PRZEWODNICZĄCEGO RADY PAŃSTWA PRL WE WŁOSZECH : 58. Wspólny komunikat polsko-włoski - Rzym, dnia 8 kwietnia 1967 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH PRL W TURCJI : 59. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL, Adama Rapackiego, w Turcji - Ankara, dnia 7 maja 1967 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-BUŁGARSKIE : 60. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy zawarty między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Ludową Republiką Bułgarii - Sofia, dnia 12 maja 1967 r. -- STOSUNKI MIĘDZY WĘGIERSKĄ REPUBLIKĄ LUDOWĄ A NIEMIECKĄ REPUBLIKĄ DEMOKRATYCZNĄ : 61. Układ o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy zawarty miedzy Węgierską Republiką Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną - Budapeszt, dnia 18 maja 1967 r. -- WIZYTA PREZYDENTA USA W NRF : 62. Oświadczenie prezydenta USA, L. Johnsona, złożone po rozmowach z kanclerzem NRF, K. G. Kiesingerem - Bonn, dnia 26 kwietnia 1967 r. ; 63. Oświadczenie kanclerza NRF, K. G. Kiesingera, złożone po rozmowach z prezydentem USA, L. Johnsonem - Bonn, dnia 26 kwietnia 1967 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 64. Sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ, U Thanta, (S/7896) przedstawione Radzie Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie - Nowy Jork, dnia 19 maja 1967 r. ; 65. Oświadczenie rządu ZSRR na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie - Moskwa, dnia 23 maja 1967 r. ; 66. Oświadczenie prezydenta USA, L. Johnsona, w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie - Waszyngton, dnia 23 maja 1967 r. ; 67. Sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ, U Thanta (S/7906) przedstawione Radzie Bezpieczeństwa w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie - Nowy Jork, dnia 26 maja 1967 r. ; 68. Przemówienie prezydenta ZRA, Gamal Abdel Nasera, wygłoszone w Zgromadzeniu Narodowym ZRA w sprawie stosunku ZRA do Izraela - Kair, dnia 29 maja 1967 r. ; 69. Przemówienie premiera Izraela, Lewi Eszkola, wygłoszone w parlamencie izraelskim (Kneset) w związku z wydarzeniami na granicy egipsko-izraelskiej (fragment) - Jerozolima, dnia 29 maja 1967 r. -- SPRAWA KOREI : 70. Oświadczenie agencji TASS w związku z wizytą premiera Korei Południowej w USA - Moskwa, dnia 1 kwietnia 1967 r. ; 71. Oświadczenie MSZ KRL-D w związku z incydentami wywołanymi przez wojska amerykańskie w strefie zdemilitaryzowanej w Korei - Phenian, dnia 7 kwietnia 1967 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 72. Propozycje USA w sprawie utworzenia pasa neutralnego wzdłuż strefy zdemilitaryzowanej w Wietnamie (oświadczenie Departamentu Stanu) - Waszyngton, dnia 19 kwietnia 1967 r. ; 73. Komunikat końcowy ogłoszony po konferencji siedmiu państw Azji i strefy Pacyfiku w sprawie Wietnamu - Waszyngton, dnia 21 kwietnia 1967 r. ; 74. Oświadczenie sekretarza generalnego ONZ, U. Thanta, złożone na konferencji prasowej w sprawie wycofania swych propozycji wysuniętych w marcu 1967 r. a dotyczących Wietnamu - Nowy Jork, dnia 11 maja 1967 r. ; 75. Oświadczenie rządu DRW w związku z wtargnięciem wojsk amerykańskich i południowowietnamskich do strefy zdemilitaryzowanej w Wietnamie - Hanoi, dnia 21 maja 1967 r. -- SPRAWA KAMBODŻY : 76. Apel rządu Królestwa Kambodży do wszystkich państw w sprawie integralności terytorialnej i nienaruszalności granic Kambodży - Phnom Penh, dnia 9 maja 1967 r. ; 77. Oświadczenie KC Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego w związku z apelem rządu Królestwa Kambodży z dnia 9 maja 1967 r. w sprawie integralności terytorialnej i nienaruszalności granic Kambodży - Wietnam Południowy, dnia 31 maja 1967 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1967

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: