Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.24, nr 3 = 271 (1968)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

PAKTY PRAW CZŁOWIEKA : 29. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalony na XXI sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1966 r. ; 30. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych uchwalony na XXI sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1966 r. ; 31. Protokół opcyjny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych uchwalony na XXI sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1966 r. -- SPOTKANIE KONSULTATYWNE PRZEDSTAWICIELI PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTNICZYCH : 32. Komunikat końcowy o obradach spotkania konsultatywnego przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych - Budapeszt, dnia 5 marca 1968 r. -- NARADA DORADCZEGO KOMITETU POLITYCZNEGO PAŃSTW-STRON UKŁADU WARSZAWSKIEGO : 33. Komunikat ogłoszony po naradzie Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego - Sofia, dnia 7 marca 1968 r. -- SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PARTII I RZĄDÓW 6 PAŃSTW SOCJALISTYCZNYCH : 34. Komunikat o spotkaniu przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych oraz rządów 6 państw socjalistycznych - Drezno, dnia 23 marca 1968 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA : 35. Oświadczenie sześciu państw socjalistycznych w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej - Sofia, dnia 7 marca 1968 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 36. Exposé kanclerza NRF, K. G. Kiesingera, wygłoszone na posiedzeniu Bundestagu pod tytułem: "Sprawozdanie o położeniu narodu w podzielonych Niemczech" - Bonn, dnia 11 marca 1968 r. ; 37. List ambasadora ZSRR w NRD, P. A. Abrasimowa, do ambasadora USA w NRF, w sprawie działalności neonazistowskiej partii NPD w Berlinie zachodnim - Berlin, dnia 13 marca 1968 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 38. Wywiad ministra spraw zagranicznych PRL, Adama Rapackiego udzielony przedstawicielowi dziennika "Neues Deutschland" z okazji pierwszej rocznicy zawarcia Układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między PRL a NRD - Warszawa, dnia 17 marca 1968 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 39. Komunikat ogłoszony po zakończeniu posiedzenia Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 1 marca 1968 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH AUSTRII W ZSRR : 40. Komunikat radziecko-austriacki - Moskwa, dnia 23 marca 1968 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 41. List sekretarza generalnego ONZ, U. Thanta, do ministra spraw zagranicznych Izraela, Abby Ebana, w sprawie ewakuacji statków unieruchomionych na Kanale Sueskim - Nowy Jork, dnia 28 stycznia 1968 r. ; 42. Odpowiedź ministra spraw zagranicznych Izraela, Abby Ebana, na list sekretarza generalnego ONZ, U Thanta, z dnia 28 stycznia 1968 r. w sprawie ewakuacji statków unieruchomionych na Kanale Sueskim - Nowy Jork, dnia 31 stycznia 1968 r. ; 43. List szefa organizacji ONZ do nadzoru nad rozejmem w Palestynie, gen. Odda Bulla, do ambasadora Gohara w MSZ Zjednoczonej Republiki Arabskiej w sprawie ewakuacji statków unieruchomionych na Kanale Sueskim - Kair, dnia 30 stycznia 1968 r. ; 44. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie - Moskwa, dnia 23 marca 1968 r. ; 45. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 248 (1968) potępiająca naruszanie przez Izrael zawieszenia broni - Nowy Jork, dnia 24 marca 1968 r. -- SPRAWA ZATOKI PERSKIEJ : 46. Oświadczenie agencji TASS w związku z planami USA i W. Brytanii utworzenia bloku wojskowego w strefie Zatoki Perskiej - Moskwa, dnia 4 marca 1968 r. -- SPRAWA CYPRU : 47. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa nr 247 (1968) w sprawie przedłużenia mandatu sił zbrojnych ONZ na Cyprze - Nowy Jork, dnia 18 marca 1968 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 48. Przemówienie wicepremiera i ministra spraw zagranicznych DRW Nguyena Duy Trinh, wygłoszone na przyjęciu mongolskiej delegacji rządowej w Hanoi (fragmenty dotyczące Wietnamu) - Hanoi, dnia 29 grudnia 1967 r. ; 49. Konferencja prasowa sekretarza generalnego ONZ, U Thanta (fragmenty dotyczące Wietnamu) - Nowy Jork, dnia 18 stycznia 1968 r. ; 50. Oświadczenie sekretarza generalnego ONZ, U Thanta, w sprawie pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu wietnamskiego - Nowy Jork, dnia 24 lutego 1968 r. ; 51. Orędzie konsultatywnego spotkania przedstawicieli partii komunistycznych i robotniczych do narodu wietnamskiego - Budapeszt, dnia 28 lutego 1968 r. ; 52. Deklaracja Państw-Stron Układu Warszawskiego w sprawie zagrożenia pokoju światowego w wyniku rozszerzania agresji amerykańskiej w Wietnamie - Sofia, dnia 7 marca 1968 r. ; 53. Przemówienie prezydenta USA, L. Johnsona, w sprawie ograniczenia bombardowań Demokratycznej Republiki Wietnamu przez lotnictwo amerykańskie - Waszyngton, dnia 31 marca 1968 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1968

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: