Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.25, nr 2 = 284 (1969)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 17. List stałego przedstawiciela PRL w ONZ, B. Tomorowicza, do przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wycofania się Polski z II Dekady Rozwoju ONZ - Nowy Jork, dnia 24 lutego 1969 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKI W CZECHOSŁOWACJI : 18. Wspólny komunikat polsko-czechosłowacki - Praga, dnia 21 lutego 1969 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKI W ZSRR : 19. Wspólny komunikat polsko-radziecki - Moskwa, dnia 28 lutego 1969 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 20. Nota rządu NRD do rządu NRF w sprawie planowanego wyboru prezydenta NRF w Berlinie Zachodnim - Berlin, dnia 6 lutego 1969 r. ; 21. List ministra spraw wewnętrznych NRD do burmistrza Berlina Zachodniego w sprawie planowanego wyboru prezydenta NRF w Berlinie Zachodnim - Berlin, dnia 7 lutego 1969 r. ; 22. Oświadczenie Biura Prasowego przy Przewodniczącym Rady Ministrów NRD w sprawie zakazu przejazdu przez terytorium NRD członków i współpracowników parlamentu federalnego NRF oraz tekst rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych NRD w tej sprawie - Berlin, dnia 8 lutego 1969 r. ; 23. Oświadczenie Polskiej Agencji Prasowej w sprawie planowanego wyboru prezydenta NRF w Berlinie Zachodnim - Warszawa, dnia 12 lutego 1969 r. ; 24. Nota rządu NRD do rządu USA, Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie planowanego wyboru prezydenta NRF w Berlinie Zachodnim - Berlin, dnia 13 lutego 1969 r. ; 25. Oświadczenie rządu ZSRR przekazane rządowi NRF w sprawie planowanego wyboru prezydenta NRF w Berlinie Zachodnim - Moskwa, dnia 13 lutego 1969 r. ; 26. Nota rządu ZSRR do rządu NRD w sprawie przewożenia przez władze NRF materiałów wojskowych z NRF do Berlina Zachodniego drogami leżącymi na terytorium NRD - Berlin, dnia 28 lutego 1969 r. -- UNIA PAŃSTW AFRYKI ŚRODKOWEJ : 27. Karta Unii Państw Afryki Środkowej - Fort Lamy, dnia 2 kwietnia 1968 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH CSRS W ZSRR : 28. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji w Związku Radzieckim - Moskwa, dnia 11 lutego 1969 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH NRD W ZRA : 29. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych NRD w Zjednoczonej Republice Arabskiej - Kair, dnia 1 lutego 1969 r. -- WIZYTA PREZYDENTA POŁUNIOWEGO JEMENU W ZSRR : 30. Wspólny komunikat radziecko-południowojemeński - Moskwa, dnia 9 lutego 1969 r. -- WIZYTA PREZYDENTA JUGOSŁAWII W RUMUNII : 31. Wspólny komunikat rumuńsko-jugosłowiański - Temiszwar, dnia 2 lutego 1969 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 32. Oświadczenie szefa rządu Kambodży, Norodoma Sihanouka, w sprawie rokowań wietnamsko-amerykańskich w Paryżu - Phnom Penh, dnia 1 lutego 1969 r. ; 33. Przemówienie przewodniczącego delegacji Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego, Tran Bu Kiema, wygłoszone na 3 posiedzeniu plenarnym konferencji paryskiej w sprawie Wietnamu - Paryż, dnia 6 lutego 1969 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 34. Wywiad prezydenta ZRA, G. A. Nasera, udzielony amerykańskiemu tygodnikowi Newsweek w sprawie kryzysu bliskowschodniego - Kair, luty 1969 r. ; 35. Wywiad premiera Izraela Lewi Eszkola, udzielony amerykańskiemu tygodnikowi Newsweek w sprawie kryzysu bliskowschodniego - Tel Awiw, luty 1969 r. ; 36. List ministra spraw zagranicznych ZRA, M. Riada, do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa w sprawie pokojowego rozwiązania kryzysu bliskowschodniego - Kair, dnia 12 lutego 1969 r. ; 37. Oświadczenie agencji TASS w związku z nowymi prowokacjami Izraela na Bliskim Wschodzie - Moskwa, dnia 28 lutego 1969 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1969

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: