Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.24, nr 3 = 285 (1969)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 38. Projekt układu o demilitaryzacji dna morskiego przedstawiony przez delegację radziecką w Komitecie Rozbrojeniowym 18 państw - Genewa, dnia 18 marca 1969 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 39. Komunikat o posiedzeniu Doradczego Komitetu Politycznego państw-stron Układu Warszawskiego - Budapeszt, dnia 17 marca 1969 r. ; 40. Apel Doradczego Komitetu Politycznego państw-stron Układu Warszawskiego skierowany do wszystkich krajów Europy - Budapeszt, dnia 17 marca 1969 r. -- SPRAWY NIEMIECKIE : 41. Dwa oświadczenia Biura Prasowego Urzędu Rady Ministrów NRD w sprawie wyborów prezydenta NRF w Berlinie Zachodnim - Berlin, dnia 4 marca 1969 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA NRF : 42. Przemówienie ministra spraw zagranicznych NRF, Willy Brandta, wygłoszone na posiedzeniu Bundestagu (fragment dotyczący bezpieczeństwa europejskiego) - Bonn, dnia 19 marca 1969 r. ; 43. Wywiad ministra do spraw ogólnoniemieckich NRF, H. Wehnera, udzielony w związku z apelem Układu Warszawskiego - Bonn, dnia 26 marca 1969 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-CZECHOSŁOWACKIE : 44. Komunikat o wizycie premiera Czechosłowacji, O. Czernika, w ZSRR - Moskwa, dnia 13 marca 1969 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-CHIŃSKIE : 45. Nota rządu ZSRR do rządu ChRL w sprawie incydentu na wyspie Damanskij - Moskwa, dnia 2 marca 1969 r. ; 46. Nota MSZ ChRL do Ambasady ZSRR w Pekinie w sprawie incydentu na wyspie Damanskij - Pekin, dnia 2 marca 1969 r. ; 47. Oświadczenie dyrektora Departamentu Prasy MSZ ZSRR, L. M. Zamiatina, w związku z naruszeniem przez Chiny granicy radzieckiej - Moskwa, dnia 7 maja 1969 r. ; 48. Oświadczenie Departamentu Prasy MSZ ChRL w sprawie granicy chińsko-radzieckiej - Pekin, dnia 10 marca 1969 r. ; 49. Nota MSZ ChRL do Ambasady ZSRR w Pekinie w sprawie incydentów na wyspie Damanskij - Pekin, dnia 13 marca 1969 r. ; 50. Oświadczenie rządu ZSRR przekazane rządowi ChRL w związku z incydentami zbrojnymi na Wyspie Damanskij - Moskwa, dnia 15 marca 1969 r. ; 51. Nota MSZ ChRL do Ambasady ZSRR w Pekinie w sprawie incydentów na wyspie Damanskij - Pekin, dnia 15 marca 1969 r. ; 52. Oświadczenie rządu ZSRR dotyczące stosunków radziecko-chińskich - Moskwa, dnia 29 marca 1969 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 53. Konferencja prasowa prezydenta USA, R. Nixona, po powrocie z podróży po Europie - Waszyngton , dnia 4 marca 1969 r. ; 54. Exposé sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, Rogersa, wygłoszone po objęciu urzędu - Waszyngton, dnia 27 marca 1969 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH IRAKU W NRD : 55. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Iraku w NRD - Berlin, dnia 31 marca 1969 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 56. Przemówienie prezydenta USA, R. Nixona, wygłoszone na zjeździe Krajowego Stowarzyszenia Właścicieli Radiostacji (fragment dotyczący Wietnamu) - Waszyngton, dnia 25 marca 1969 r. ; 57. Oświadczenie rzecznika KC Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego dotyczące przemówienia prezydenta USA z dnia 25 marca 1969 r. w sprawie Wietnamu - Wietnam Południowy, dnia 27 marca 1969 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1969

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: