Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.25, nr 8 = 290 (1969)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ANZUS : 138. Komunikat 16 sesji Rady ANZUS - Canberra, dnia 8 sierpnia 1969 r. -- STOSUNKI POLSKO-RADZIECKIE : 139. Umowa między Polską i ZSRR w sprawie szelfu kontynentalnego w Zatoce Gdańskiej i w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego - Warszawa, dnia 28 sierpnia 1969 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-CHIŃSKIE : 140. Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych ZSRR do ambasady ChRL w Moskwie w sprawie incydentów granicznych - Moskwa, dnia 13 sierpnia 1969 r. ; 141. Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL do ambasady ZSRR w Pekinie w sprawie incydentów granicznych - Pekin, dnia 13 sierpnia 1969 r. ; 142. Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych ChRL do ambasady ZSRR w Pekinie w sprawie incydentów granicznych - Pekin, dnia 19 sierpnia 1969 r. -- STOSUNKI MIĘDZY RUMUNIĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI : 143. Przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, R. Nixona, wygłoszone na oficjalnym przyjęciu w Radzie Państwa Rumunii - Bukareszt, dnia 2 sierpnia 1969 r. ; 144. Przemówienie I sekretarza KC RPK, N. Ceausescu wygłoszone na oficjalnym przyjęciu w Radzie Państwa Rumunii - Bukareszt, dnia 2 sierpnia 1969 r. -- BERLIN ZACHODNI : 145. Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych NRD do Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie powołania do służby wojskowej w NRF obywateli Berlina zachodniego, przekazana za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Czechosłowacji - Berlin, dnia 18 sierpnia 1969 r. -- SPRAWA BRONI CHEMICZNEJ I BAKTERIOLOGICZNEJ (BIOLOGICZNEJ) : 146. Nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych NRD do Ministerstwa Spraw Zagranicznych NRF w sprawie prac prowadzonych w Niemczech zachodnich nad rozwojem broni chemicznej i bakteriologicznej oraz magazynowania tej broni - Berlin, dnia 29 sierpnia 1969 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH : 147. Konferencja prasowa sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, W. P. Rogersa - Waszyngton, dnia 20 sierpnia 1969 r. -- STOSUNKI MIĘDZY USA A NRF : 148. Wspólny komunikat ogłoszony po zakończeniu rozmów między prezydentem Stanów Zjednoczonych, R. Nixonem i kanclerzem Niemieckiej Republiki Federalnej, K. G. Kiesingerem - Waszyngton, dnia 8 sierpnia 1969 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 149. Telegram przedstawicieli 25 państw do przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie podpalenia w Jerozolimie meczetu Al Aksa - Nowy Jork, dnia 25 sierpnia 1969 r. ; 150. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 270 (1969) potępiająca ataki Izraela na terytorium Libanu - Nowy Jork, dnia 26 sierpnia 1969 r. ; 151. Komunikat agencji TASS w sprawie podpalenia w Jerozolimie meczetu Al Aksa - Moskwa, dnia 30 sierpnia 1969 r. -- SPRAWA KOREI : 152. Memorandum 13 państw przedstawione na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Korei - Nowy Jork, dnia 15 sierpnia 1969 r. -- SPRAWA NAMIBII : 153. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 269 (1969) potępiająca Republikę Południowej Afryki z powodu jej polityki wobec Namibii - Nowy Jork, dnia 12 sierpnia 1969 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 154. List prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Richarda Nixona, do prezydenta Demokratycznej Republiki Wietnamu, Ho Chi Minha - Waszyngton, dnia 15 lipca 1969 r. ; 155. Odpowiedź prezydenta Demokratycznej Republiki Wietnamu, Ho Chi Minha, na list prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Richarda Nixona, z dnia 15 lipca 1969 r. - Hanoi, dnia 25 sierpnia 1969 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1969

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: