Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.25, nr 10 = 292 (1969)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

XXIV SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 178. Przemówienie stałego przedstawiciela ZSRR, Jakuba Malika, wygłoszone w Komitecie Politycznym XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 10 października 1969 r. ; 179. Przemówienie wiceministra spraw zagranicznych PRL, Józefa Winiewicza, wygłoszone w Komitecie Politycznym XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 13 października 1969 r. -- KONFERENCJA EUROPEJSKA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY : 180. Oświadczenie Narady Ministrów Spraw Zagranicznych Państw-Stron Układu Warszawskiego, dotyczące konferencji europejskiej w sprawie bezpieczeństwa i współpracy - Praga, dnia 31 października 1969 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 181. Komunikat z 43 sesji Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 17 października 1969 r. -- STOSUNKI POLSKO-RADZIECKIE : 182. Komunikat o wizycie w ZSRR delegacji partyjno-rządowej PRL - Warszawa, dnia 4 października 1969 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ I NRF : 183. Wywiad ministra spraw zagranicznych PRL, Stefana Jędrychowskiego, dla telewizji zachodnioniemieckiej - Warszawa, dnia 16 października 1969 r. -- STOSUNKI POLSKO-ALGIERSKIE : 184. Wspólny komunikat polsko-algierski o wizycie w Algierii przewodniczącego Rady Państwa PRL, Marszałka Polski Mariana Spychalskiego - Warszawa, dnia 10 października 1969 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ I TRR REPUBLIKI WIETNAMU POŁUDNIOWEGO : 185. Wspólny komunikat o wizycie w Polsce delegacji NFW i Tymczasowego Rządu Rewolucyjnego Republiki Wietnamu Południowego - Warszawa, dnia 22 października 1969 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-CZECHOSŁOWACKIE : 186. Wspólne oświadczenie radziecko-czechosłowackie ogłoszone po zakończeniu wizyty delegacji partyjno-rządowej CSRS w ZSRR - Moskwa, dnia 27 października 1969 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR I DRW : 187. Komunikat o wizycie w ZSRR delegacji partyjno-rządowej DRW - Moskwa, dnia 20 października 1969 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-FRANCUSKIE : 188. Komunikat radziecko-francuski ogłoszony po zakończeniu wizyty w ZSRR ministra spraw zagranicznych Francji, Maurice Schumanna - Moskwa, dnia 13 października 1969 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA CZECHOSŁOWACJI : 189. Exposé premiera CSRS, Oldrzicha Czernika, wygłoszone w parlamencie federalnym (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Praga, dnia 16 października 1969 r. -- XX ROCZNICA POWSTANIA NRD : 190. Przemówienie I sekretarza KC SED i przewodniczącego Rady Państwa NRD, Waltera Ulbrichta, wygłoszone w związku z XX rocznicą powstania NRD (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Berlin, dnia 6 października 1969 r. ; 191. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułki, wygłoszone w związku z XX rocznicą powstania NRD - Berlin, dnia 6 października 1969 r. ; 192. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, wygłoszone w związku z XX rocznicą powstania NRD - Berlin, dnia 6 października 1969 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA NRF : 193. Exposé kanclerza NRF, Willy Brandta, wygłoszone w Bundestagu (fragmenty dotyczące polityki zagranicznej i spraw niemieckich) - Bonn, dnia 28 października 1969 r. -- STOSUNKI MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI I PAŃSTWAMI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ : 194. Przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Richarda Nixona, w sprawie polityki wobec krajów Ameryki Łacińskiej - Waszyngton, dnia 31 października 1969 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 195. Konferencja prasowa sekretarza stanu USA, Williama P. Rogersa, w sprawie Wietnamu - Waszyngton, dnia 12 października 1969 r. ; 196. Orędzie premiera Demokratycznej Republiki Wietnamu, Pham Van Donga, do narodu amerykańskiego - Hanoi, dnia 14 października 1969 r. -- BLISKI WSCHÓD : 197. Konferencja prasowa kierownika Wydziału Prasowego MSZ ZSRR, Leonida M. Zamiatina, na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie - Moskwa, dnia 31 października 1969 r. -- SPRAWA KOREI : 198. Memorandum rządu KRL-D w sprawie rozwiązania Komisji ONZ do Spraw Zjednoczenia i Odbudowy Korei - Phenian, dnia 8 października 1969 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1969

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: