Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.25, nr 12 = 294 (1969)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

XXIV SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ. ROZBROJENIE : 220. Rezolucja nr 2602 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie całkowitego i powszechnego rozbrojenia - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1969 r. ; 221. Rezolucja nr 2604 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie pilnej konieczności wstrzymania doświadczeń jądrowych i termojądrowych - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1969 r. ; 222. Rezolucja nr 2606 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1969 r. ; 223. Rezolucja nr 2603 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zakazu badań, produkcji i magazynowania broni chemicznej i bakteriologicznej (biologicznej) oraz w sprawie zniszczenia takiej broni - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1969 r. ; 224. Rezolucja nr 2574 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zastrzeżenia wykorzystania wyłącznie dla celów pokojowych dna mórz i oceanów oraz wnętrza ziemi pod tym dnem leżącego pod morzem pełnym poza granicami obecnej jurysdykcji państw i użytkowania jego zasobów w interesie ludzkości - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1969 r. -- SPRAWA PRZYZNANIA NIEPODLEGŁOŚCI KRAJOM I NARODOM KOLONIALNYM : 225. Rezolucja nr 2517 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyznania niepodległości Namibii - Nowy Jork, dnia 1 grudnia 1969 r. ; 226. Rezolucja nr 2554 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie działalności obcych grup gospodarczych i innych, zagrażającej wykonaniu deklaracji o przyznaniu niepodległości krajom i narodom kolonialnym w Rodezji Południowej, Namibii i na obszarach znajdujących się pod panowaniem portugalskim oraz na wszystkich innych obszarach znajdujących się pod panowaniem kolonialnym, jak również w sprawie wysiłków zmierzających do likwidacji kolonializmu, apartheidu i dyskryminacji rasowej na południu Afryki - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1969 r. -- SPRAWA UKARANIA ZBRODNIARZY WOJENNYCH I OSÓB KTÓRE POPEŁNIŁY ZBRODNIE PRZECIWKO LUDZKOŚCI : 227. Rezolucja nr 2583 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie ukarania zbrodniarzy wojennych i osób które popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1969 r. -- PRAWA CZŁOWIEKA : 228. Rezolucja nr 2545 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie zwalczania rasizmu i nietolerancji rasowej - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1969 r. ; 229. Rezolucja nr 2546 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie poszanowania i stosowania praw człowieka na terytoriach okupowanych - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1969 r. ; 230. Rezolucja nr 2597 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie poszanowania praw człowieka podczas konfliktów zbrojnych - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1969 r. -- UMOWY MIĘDZYNARODOWE : 231. Rezolucja nr 2530 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przymusowego rozwiązywania sporów - Nowy Jork, dnia 8 grudnia 1969 r. -- SPRAWA UCHODŹCÓW PALESTYŃSKICH : 232. Rezolucja nr 2535 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Agencji ONZ do Spraw Pomocy i Pracy dla Uchodźców Palestyńskich na Bliskim Wschodzie - Nowy Jork, dnia 10 grudnia 1969 r. -- SPRAWY GOSPODARCZE I SPOŁECZNE : 233. Rezolucja nr 2542 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ wraz z Deklaracją o Społecznym Postępie i Rozwoju oraz Protokółem Fakultatywnym - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1969 r. ; 234. Rezolucja nr 2543 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie wprowadzenia w życie Deklaracji o Społecznym Postępie i Rozwoju - Nowy Jork, dnia 11 grudnia 1969 r. ; 235. Rezolucja nr 2570 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju - Nowy Jork, dnia 13 grudnia 1969 r. ; 236. Rezolucja nr 2563 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie roli regionalnych komisji gospodarczych w dziedzinie planowania rozwoju w czasie Drugiej Dekady Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych - Nowy Jork, dnia 13 grudnia 1969 r. ; 237. Rezolucja nr 2564 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie specjalnych kroków, jakie należy poczynić na korzyść krajów najsłabiej rozwiniętych spośród krajów rozwijających się - Nowy Jork, dnia 13 grudnia 1969 r. ; 238. Rezolucja nr 2581 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat środowiska człowieka - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1969 r. -- SPRAWA UPROWADZANIA SAMOLOTÓW CYWILNYCH : 239. Rezolucja nr 2551 (XXIV) uchwalona na XXIV sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przymusowej zmiany lotu samolotów cywilnych znajdujących się w powietrzu - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1969 r. -- KONFERENCJA EUROPEJSKA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY : 240. Wspólne oświadczenie krajów socjalistycznych w sprawie pokoju i bezpieczeństwa w Europie - Moskwa, dnia 4 grudnia 1969 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 241. Komunikat o spotkaniu delegacji ZSRR i Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie zahamowania wyścigu zbrojeń strategicznych - Helsinki, dnia 22 grudnia 1969 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 242. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Ministrów Obrony Państw-Stron Układu Warszawskiego - Moskwa, dnia 23 grudnia 1969 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 243. Komunikat z 44 posiedzenia Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 16 grudnia 1969 r. -- POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA : 244. Przemówienie prezesa Rady Ministrów, Józefa Cyrankiewicza, w Sejmie PRL (fragment dotyczący spraw międzynarodowych) - Warszawa, dnia 22 grudnia 1969 r. -- STOSUNKI POLSKO-PAKISTAŃSKIE : 245. Komunikat o wizycie w Polsce sekretarza spraw zagranicznych Muzułmańskiej Republiki Pakistanu, Mohammada Jusufa - Warszawa, dnia 19 grudnia 1969 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA NRD : 246. Przemówienie I sekretarza KC SED, przewodniczącego Rady Państwa NRD, Waltera Ulbrichta, na XII plenum KC SED (fragment dotyczący spraw międzynarodowych) - Berlin, dnia 13 grudnia 1969 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRD A NRF : 247. List przewodniczącego Rady Państwa NRD, Waltera Ulbrichta do prezydenta NRF, Gustawa Heinemanna - Berlin, dnia 17 grudnia 1969 r. ; 248. Projekt Układu o nawiązaniu równoprawnych stosunków między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Niemiecką Republiką Federalną zaproponowany przez NRD - Berlin, dnia 17 grudnia 1969 r. ; 249. List prezydenta NRF, Gustawa Heinemanna, do przewodniczącego Rady Państwa NRD, Waltera Ulbrichta - Berlin, dnia 19 grudnia 1969 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 250. Oświadczenie krajów socjalistycznych w związku z sytuacją w Wietnamie - Moskwa, dnia 5 grudnia 1969 r. ; 251. Wywiad udzielony Polskiej Agencji Prasowej przez premiera rządu Demokratycznej Republiki Wietnamu, Pham Van Donga - Hanoi, dnia 17 grudnia 1969 r. ; 252. Orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Richarda Nixona, na temat planów pokojowych w Wietnamie - Waszyngton, dnia 15 grudnia 1969 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 253. Orędzie sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki, Williama P. Rogersa, na temat stanowiska USA w sprawie ustanowienia trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie - Waszyngton, dnia 9 grudnia 1969 r. -- NATO : 254. Deklaracja Rady Ministerialnej NATO na temat stosunków między Wschodem i Zachodem oraz zagadnień bezpieczeństwa europejskiego - Bruksela, dnia 9 grudnia 1969 r. ; 255. Komunikat końcowy sesji Rady Ministerialnej NATO - Bruksela, dnia 5 grudnia 1969 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1969

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: