Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.26, nr 2 = 296 (1970)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 17. Wspólny komunikat o rozmowach radziecko-amerykańskich w sprawie wykorzystania eksplozji nuklearnych do celów pokojowych - Moskwa, dnia 17 lutego 1970 r. ; 18. Oświadczenie sekretarza generalnego ONZ, U Thanta, złożone na konferencji Komitetu Rozbrojeniowego - Genewa, dnia 18 lutego 1970 r. ; 19. Przemówienie przewodniczącego delegacji polskiej, stałego przedstawiciela Polski, ambasadora Włodzimierza Natorfa, na Konferencji Komitetu Rozbrojeniowego - Genewa, dnia 24 lutego 1970 r. -- KONFERENCJA EUROPEJSKA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY : 20. Oświadczenie ministra spraw zagranicznych Finlandii, Ahti Karjalainena w sprawie europejskiej konferencji bezpieczeństwa - Helsinki, dnia 23 lutego 1970 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 21. Komunikat z czterdziestej piątej sesji Komitetu Wykonawczego Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Moskwa, dnia 27 lutego 1970 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA PRL : 22. Referat przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, przewodniczącego Rady Państwa, Marszałka Polski Mariana Spychalskiego, wygłoszony na plenarnej sesji OK FJN (fragment dotyczący problemów międzynarodowych) - Warszawa, dnia 20 lutego 1970 r. -- STOSUNKI POLSKO-ALGIERSKIE : 23. List ministra spraw zagranicznych Algierii, Abdelaziza Butefliki, do ministra spraw zagranicznych Polski Stefana Jędrychowskiego - Algier, dnia 4 lutego 1970 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRD A ZSRR : 24. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych ZSRR, Andrieja Gromyki, w NRD - Berlin, dnia 27 lutego 1970 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRD A NRF : 25. List przewodniczącego Rady Ministrów NRD, Willi Stopha, do kanclerza NRF, Willy Brandta - Berlin, dnia 11 lutego 1970 r. ; 26. List kanclerza NRF, Willy Brandta, do przewodniczącego Rady Ministrów NRD, Willi Stopha - Bonn, dnia 18 lutego 1970 r. -- STOSUNKI CZESKO-BUŁGARSKIE : 27. Komunikat o wizycie przewodniczącego Rady Ministrów Bułgarii, Todora Żiwkowa, w Czechosłowacji - Praga, dnia 19 lutego 1970 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA NRF : 28. Przemówienie kanclerza NRF, Willy Brandta, w czasie debaty w Bundestagu na temat polityki zagranicznej rządu federalnego - Bonn, dnia 25 lutego 1970 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 29. Orędzie o stanie świata prezydenta USA, Richarda Nixona (fragmenty) - Waszyngton, dnia 18 lutego 1970 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZRA A JUGOSŁAWIĄ : 30. Komunikat z rozmów prezydenta Jugosławii, Josipa Broz-Tito i prezydenta ZRA, Gamala Abdela Nasera - Kair, dnia 25 lutego 1970 r. -- SPRAWA WIETNAMU : 31. Wywiad członka Biura Politycznego KC Partii Pracujących Wietnamu, wicepremiera i ministra spraw zagranicznych DRW, Nguyen Duy Trinha, dla Agencji Robotniczej - Hanoi, dnia 4 lutego 1970 r. -- BLISKI WSCHÓD : 32. Deklaracja parlamentarzystów 55 krajów Azji, Afryki, Europy i Ameryki, potępiająca agresywną politykę Izraela - Kair, dnia 6 lutego 1970 r. ; 33. Wspólny komunikat ogłoszony po zakończeniu obrad "małego szczytu" arabskiego - Kair, dnia 9 lutego 1970 r. ; 34. Sprawozdanie Specjalnej Grupy Roboczej ekspertów powołanej przez Komisję Praw Człowieka ONZ w sprawie naruszania przez Izrael Konwencji Genewskiej z 1949 roku o ochronie ludności cywilnej podczas wojny - Nowy Jork, dnia 17 lutego 1970 r. ; 35. Wywiad prezydenta ZRA, Gamala Abdela Nasera dla dziennika "Le Monde" - Kair, dnia 19 lutego 1970 r. ; 36. Wywiad ministra spraw zagranicznych Izraela, Abby Ebana, dla dziennika "Le Monde" w związku z wywiadem prezydenta ZRA z dnia 19 lutego 1970 r. - Bruksela, luty 1970 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1970

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: