Object structure

:

Zbiór Dokumentów, R.26, nr 7 = 301 (1970)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

KONFERENCJA EUROPEJSKA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY : 120. Memorandum rządu Austrii dotyczące zwołania konferencji europejskiej w sprawie bezpieczeństwa i współpracy - Wiedeń, lipiec 1970 r. -- RWPG : 121. Komunikat o 48 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 24 lipca 1970 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 122. Przemówienie prezesa Rady Ministrów PRL, Józefa Cyrankiewicza, wygłoszone z okazji XX rocznicy podpisania układu o wytyczeniu ustalonej i istniejącej granicy między Polską a NRD - Zgorzelec, dnia 5 lipca 1970 r. ; 123. Przemówienie przewodniczącego Rady Ministrów NRD, Willi Stopha, z okazji XX rocznicy podpisania układu o wytyczeniu ustalonej i istniejącej granicy między Polską a NRD - Zgorzelec, dnia 5 lipca 1970 r. -- WIZYTA RZĄDOWEJ DELEGACJI SUDANU W POLSCE : 124. Komunikat o wizycie rządowej delegacji Sudanu w Polsce - Warszawa, dnia 1 lipca 1970 r. -- WIZYTA MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH BELGII W POLSCE : 125. Komunikat polsko-belgijski - Warszawa, dnia 29 lipca 1970 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-RUMUŃSKIE : 126. Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej zawarty między ZSRR a Rumunią - Bukareszt, dnia 7 lipca 1970 r. ; 127. Komunikat o wizycie delegacji partyjno-rządowej Związku Radzieckiego w Rumunii - Bukareszt, dnia 8 lipca 1970 r. -- WIZYTA PREZYDENTA ZRA W ZSRR : 128. Wspólny komunikat radziecko-egipski - Moskwa, dnia 17 lipca 1970 r. -- STOSUNKI RADZIECKO-FIŃSKIE : 129. Protokół o przedłużeniu ważności układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między ZSRR a Finlandią - Moskwa, dnia 20 lipca 1970 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA FRANCJI : 130. Konferencja prasowa prezydenta Francji, Georgesa Pompidou (fragmenty dotyczące polityki zagranicznej) - Paryż, dnia 2 lipca 1970 r. -- SPRAWA INDOCHIN : 131. Komunikat w sprawie Indochin ogłoszony po konferencji państw-członków SEATO - Manila, dnia 3 lipca 1970 r. ; 132. Oświadczenie Tymczasowego Rządu Rewolucyjnego Republiki Wietnamu Południowego ogłoszone w związku z przemówieniem prezydenta USA z dnia 30 czerwca 1970 r. - Wietnam Południowy, lipiec 1970 r. ; 133. Oświadczenie Rady Najwyższej ZSRR w sprawie Indochin - Moskwa, dnia 15 lipca 1970 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 134. Konferencja prasowa prezydenta USA, Richarda Nixona, (fragment dotyczący Bliskiego Wschodu) - Los Angeles, dnia 1 lipca 1970 r. ; 135. Konferencja prasowa sekretarza generalnego ONZ, U Thanta (fragmenty dotyczące Bliskiego Wschodu) - Genewa, dnia 7 lipca 1970 r. ; 136. Układ zawarty między rządem Jordanii a Komitetem Centralnym Palestyńskiego Ruchu Oporu (5 punktów) - Amman, dnia 10 lipca 1970 r. ; 137. Oświadczenie Rady Najwyższej ZSRR dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie - Moskwa, dnia 15 lipca 1970 r. ; 138. Przemówienie prezydenta ZRA, Gamala Abdela Nasera, wygłoszone na sesji Kongresu Arabskiego Związku Socjalistycznego (fragmenty dotyczące tzw. Planu Rogersa) - Kair, dnia 23 lipca 1970 r. ; 139. Oświadczenie Organizacji Wyzwolenia Palestyny odrzucające tzw. Plan Rogersa - Damaszek, dnia 25 lipca 1970 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1970

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul