Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.26, nr 12 = 306 (1970)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

XXV SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ : 229. Rezolucja 2621 (XXV) dotycząca programu działania dla pełnej realizacji Deklaracji w sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym - Nowy Jork, dnia 12 października 1970 r. ; 230. Rezolucja 2708 (XXV) dotycząca realizacji Deklaracji w sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1970 r. ; 231. Rezolucja 2660 (XXV) - Układ o zakazie umieszczania broni jądrowej i innej broni masowej zagłady na dnie mórz i oceanów - Nowy Jork, dnia 7 grudnia 1970 r. ; 232. Deklaracja 2734 (XXV) dotycząca umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1970 r. ; 233. Rezolucja 2727 (XXV) dotycząca raportu Specjalnego Komitetu do spraw badania praktyk izraelskich naruszających prawa człowieka na terytoriach okupowanych - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1970 r. ; 234. Rezolucja 2662 (XXV) dotycząca problemu broni chemicznej i bakteriologicznej (biologicznej) - Nowy Jork, dnia 7 grudnia 1970 r. ; 235. Rezolucja 2674 (XXV) dotycząca poszanowania praw człowieka w konfliktach zbrojnych - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1970 r. ; 236. Rezolucja 2712 (XXV) dotycząca karania przestępców wojennych i osób, które popełniły zbrodnie przeciwko ludzkości - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1970 r. ; 237. Rezolucja 2713 (XXV) dotycząca środków, które należy podjąć przeciwko nazizmowi i dyskryminacji rasowej - Nowy Jork, dnia 15 grudnia 1970 r. ; 238. Rezolucja 2703 (XXV) dotycząca działalności obcych grup gospodarczych i innych utrudniającej wykonanie deklaracji o przyznaniu niepodległości krajom i narodom kolonialnym w Rodezji Południowej, Namibii i na obszarach znajdujących się pod panowaniem kolonialnym, jak również w sprawie wysiłków zmierzających do likwidacji kolonializmu, apartheidu i dyskryminacji rasowej na południu Afryki - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1970 r. ; 239. Rezolucja 2645 (XXV) dotycząca piractwa powietrznego i zakłócania cywilnego transportu powietrznego - Nowy Jork, dnia 25 listopada 1970 r. ; 240. Deklaracja 2749 (XXV) zasad dotyczących dna mórz i oceanów oraz wnętrza ziemi pod tym dnem leżącego poza granicami jurysdykcji państw - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1970 r. ; 241. Rezolucja 2750 (XXV) w sprawie zastrzeżenia wyłącznie dla celów pokojowych dna mórz i oceanów oraz wnętrza ziemi pod tym dnem leżącego pod morzem pełnym poza granicami jurysdykcji państw i korzystania z jego zasobów w interesie ludzkości, a także zwołania konferencji w sprawie prawa morskiego - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1970 r. -- KONFERENCJA EUROPEJSKA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY : 242. Aide-mémoire rządu Polski do rządu Finlandii dotyczące konferencji europejskiej w sprawie bezpieczeństwa i współpracy - Helsinki, dnia 16 grudnia 1970 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 243. Komunikat o posiedzeniu Doradczego Komitetu Politycznego Układu Warszawskiego - Berlin, dnia 2 grudnia 1970 r. ; 244. Oświadczenie w sprawie umocnienia bezpieczeństwa i rozwoju pokojowej współpracy w Europie - Berlin, dnia 2 grudnia 1970 r. ; 245. Oświadczenie w związku z zaostrzeniem sytuacji w rejonie Indochin - Berlin, dnia 2 grudnia 1970 r. ; 246. Oświadczenie w sprawie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie - Berlin, dnia 2 grudnia 1970 r. ; 247. Oświadczenie w sprawie Gwinei - Berlin, dnia 2 grudnia 1970 r. ; 248. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Władysława Gomułki (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Zabrze, dnia 3 grudnia 1970 r. -- NATO : 249. Komunikat o sesji Rady NATO wraz z aneksem - Bruksela, dnia 4 grudnia 1970 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRF : 250. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków - Warszawa, dnia 7 grudnia 1970 r. ; 251. Toast prezesa Rady Ministrów Polski, Józefa Cyrankiewicza, wygłoszony w Urzędzie Rady Ministrów - Warszawa, dnia 7 grudnia 1970 r. ; 252. Toast kanclerza NRF, Willy Brandta, wygłoszony w Urzędzie Rady Ministrów - Warszawa, dnia 7 grudnia 1970 r. ; 253. Komunikat o wizycie kanclerza NRF, Willy Brandta, w Polsce - Warszawa, dnia 8 grudnia 1970 r. ; 254. Wniosek frakcji parlamentarnej CDU/CSU wraz z rezolucją, przedłożoną w Bundestagu w sprawie układu między NRF a Polską - Bonn, dnia 4 grudnia 1970 r. -- STOSUNEK INNYCH PAŃSTW DO UKŁADU MIĘDZY POLSKĄ A NRF : 255. Oświadczenie sekretarza generalnego ONZ, U Thanta - Nowy Jork, dnia 8 grudnia 1970 r. ; 256. Oświadczenie Rady Ministrów NRD - Berlin, dnia 12 grudnia 1970 r. ; 257. Referat I sekretarza KC KPCz, Gustava Husaka, wygłoszony na plenum KC KPCz (fragment) - Praga, dnia 10 grudnia 1970 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 258. Przemówienie radiowo-telewizyjne I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Warszawa, dnia 20 grudnia 1970 r. ; 259. Przemówienie prezesa Rady Ministrów Polski, Piotra Jaroszewicza (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Warszawa, dnia 23 grudnia 1970 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A ZRA : 260. Wspólny komunikat po wizycie delegacji partyjno-rządowej ZRA w ZSRR - Moskwa, dnia 26 grudnia 1970 r. -- SPRAWA INDOCHIN : 261. Apel KC Partii Pracujących Wietnamu i rządu DRW do ludności Wietnamu - Hanoi, dnia 10 grudnia 1970 r. ; 262. Konferencja prasowa prezydenta USA, Richarda Nixona (fragment dotyczący Indochin) - Waszyngton, dnia 11 grudnia 1970 r. ; 263. Oświadczenie KC Narodowego Frontu Wyzwolenia Wietnamu Południowego ogłoszone w związku z apelem KC PPW i rządu DRW z dnia 10 grudnia 1970 r. - Wietnam Południowy, grudzień 1970 r. ; 264. Oświadczenie rządu ZSRR ogłoszone w związku z apelem KC PPW i rządu DRW z dnia 10 grudnia 1970 r. - Moskwa, dnia 16 grudnia 1970 r. -- BLISKI WSCHÓD : 265. Oświadczenie premiera Izraela, Goldy Meir, wygłoszone w Knesecie w sprawie uregulowania sytuacji na Bliskim Wschodzie (5 punktów) - Jerozolima, dnia 29 grudnia 1970 r. -- SPRAWA GWINEI : 266. Sprawozdanie specjalnej misji ONZ, powołanej przez Radę Bezpieczeństwa do zbadania sprawy napaści zbrojnej na Gwineę (wnioski) - Nowy Jork, dnia 7 grudnia 1970 r. ; 267. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 290 (1970) w sprawie napaści zbrojnej na Gwineę - Nowy Jork, dnia 8 grudnia 1970 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1970

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: