Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.27, nr 6 = 312 (1971)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 89. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 25 czerwca 1971 r. -- POKOJOWE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI KOSMICZNEJ : 90. List ministra spraw zagranicznych ZSRR, Andrieja Gromyki, skierowany do sekretarza generalnego ONZ, U Thanta, dotyczący projektu układu w sprawie Księżyca - Moskwa, dnia 4 czerwca 1971 r. ; 91. Radziecki projekt układu w sprawie Księżyca - Moskwa, dnia 4 czerwca 1971 r. -- NATO : 92. Komunikat o sesji ministerialnej Rady NATO - Lizbona, dnia 4 czerwca 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A FINLANDIĄ : 93. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL, Stefana Jędrychowskiego, w Finlandii - Helsinki, dnia 4 czerwca 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A KUBĄ : 94. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Republiki Kuby, Raula Roa Garcia, w Polsce - Warszawa, dnia 26 czerwca 1971 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 95. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, wygłoszone na spotkaniu przedwyborczym w Moskwie (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Moskwa, dnia 11 czerwca 1971 r. ; 96. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie zwołania konferencji 5 mocarstw nuklearnych - Moskwa, dnia 23 czerwca 1971 r. -- VIII ZJAZD SED : 97. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka (fragment) - Berlin, dnia 16 czerwca 1971 r. ; 98. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa (fragment) - Berlin, dnia 16 czerwca 1971 r. ; 99. Uchwała VIII Zjazdu SED (fragment dotyczący polityki zagranicznej - część I) - Berlin, dnia 19 czerwca 1971 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 100. Konferencja prasowa prezydenta USA, Richarda Nixona (fragmenty) - Waszyngton, dnia 1 czerwca 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY JAPONIĄ A USA : 101. Porozumienie między Japonią a USA w sprawie Okinawy i innych wysp archipelagu Riukiu – Tokio-Waszyngton, dnia 17 czerwca 1971 r. -- SPRAWA PAKISTANU : 102. Rezolucja parlamentu Indii w sprawie Pakistanu - New Delhi, dnia 31 marca 1971 r. ; 103. Proklamacja niepodległości Ludowej Republiki Bangla Desz - Mujibnagar, dnia 10 kwietnia 1971 r. ; 104. Przemówienie prezydenta Pakistanu, Yahia Khana (fragmenty) - Rawalpindi, dnia 28 czerwca 1971 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1971

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: