Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.27, nr 8 = 314 (1971)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

SPOTKANIE PRZYWÓDCÓW KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH : 118. Komunikat o rozmowach na Krymie przywódców krajów socjalistycznych - Moskwa, dnia 2 sierpnia 1971 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 119. Przemówienie przewodniczącego delegacji Polski, Włodzimierza Natorfa, wygłoszone na Konferencji Komitetu Rozbrojeniowego w sprawie zakazu broni chemicznej i bakteriologicznej - Genewa, dnia 10 sierpnia 1971 r. -- BERLIN ZACHODNI : 120. Oświadczenie Rady Ministrów NRD dotyczące porozumienia w sprawie Berlina Zachodniego - Berlin, dnia 24 sierpnia 1971 r. ; 121. Oświadczenie rządu NRF dotyczące porozumienia w sprawie Berlina Zachodniego - Bonn, dnia 25 sierpnia 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY CZECHOSŁOWACJĄ A PRL : 122. Komunikat o rozmowach prezesa Rady Ministrów PRL, Piotra Jaroszewicza, i przewodniczącego rządu CSRS, Lubomira Sztrougala - Warszawa, dnia 14 sierpnia 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRF A ZSRR : 123. Wypowiedź ministra spraw zagranicznych NRF, Waltera Scheela, z okazji I rocznicy podpisania układu ZSRR-NRF - Bonn, dnia 9 sierpnia 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZWIĄZKIEM RADZIECKIM A INDIAMI : 124. Układ o pokoju, przyjaźni i współpracy między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Republiką Indii - Delhi, dnia 9 sierpnia 1971 r. ; 125. Oświadczenie radziecko-indyjskie - Delhi, dnia 12 sierpnia 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY USA A ChRL : 126. Oświadczenie sekretarza stanu USA, Williama P. Rogersa (fragment dotyczący reprezentacji Chin w ONZ) - Waszyngton, dnia 2 sierpnia 1971 r. ; 127. Oficjalny stenogram z rozmowy publicysty New York Timesa, Jamesa Restona, z premierem ChRL, Czou En-laiem - Pekin, dnia 5 sierpnia 1971 r. -- PROBLEMY WALUTOWE KRAJÓW KAPITALISTYCZNYCH : 128. Przemówienie prezydenta USA, Richarda Nixona, w sprawie polityki walutowej rządu USA (fragmenty) - Waszyngton, dnia 15 sierpnia 1971 r. ; 129. Oświadczenie rządu Francji dotyczące polityki walutowej - Paryż, dnia 18 sierpnia 1971 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 130. Deklaracja szefów państw ZRA, Libii i Syrii dotycząca federacji - Damaszek, dnia 20 sierpnia 1971 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1971

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: