Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.27, nr 9 = 315 (1971)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 131. Wstęp do sprawozdania sekretarza generalnego ONZ, U Thanta, za okres od 16 czerwca 1970 r. do 15 czerwca 1971 r. (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 17 września 1971 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 132. Komunikat o rozmowach radziecko-amerykańskich w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych (SALT) - Helsinki, dnia 24 września 1971 r. ; 133. Porozumienie zawarte między ZSRR a USA w sprawie środków zmierzających do zmniejszenia niebezpieczeństwa wybuchu wojny nuklearnej - Waszyngton, dnia 30 września 1971 r. ; 134. Porozumienie zawarte między ZSRR a USA w sprawie udoskonalenia linii bezpośredniej łączności - Waszyngton, dnia 30 września 1971 r. -- SPRAWA BERLINA ZACHODNIEGO : 135. Porozumienie Czterostronne - Berlin Zachodni, dnia 3 września 1971 r. ; 136. Oświadczenie rządu NRF dotyczące Porozumienia Czterostronnego - Bonn, dnia 3 września 1971 r. ; 137. Uchwała II Plenum KC SED dotycząca Porozumienia Czterostronnego - Berlin, dnia 17 września 1971 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 138. Referat I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, wygłoszony na krajowej naradzie partyjnej (fragment) - Warszawa, dnia 9 września 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A TRRRWP : 139. Komunikat o wizycie w Polsce ministra spraw zagranicznych TRR Republiki Wietnamu Południowego, Nguyen Thi Binh - Warszawa, dnia 11 września 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 140. Komunikat o wizycie przywódców partyjno-rządowych NRD w Polsce - Warszawa, dnia 20 września 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A NRF : 141. Komunikat o spotkaniu na Krymie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa i kanclerza NRF, Willy Brandta - Moskwa, dnia 18 września 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A JUGOSŁAWIĄ : 142. Oświadczenie radziecko-jugosłowiańskie - Belgrad, dnia 25 września 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A INDIAMI : 143. Oświadczenie radziecko-indyjskie - Moskwa, dnia 29 września 1971 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA FRANCJI : 144. Konferencja prasowa prezydenta Francji, Georgesa Pompidou (fragmenty) - Paryż, dnia 23 września 1971 r. -- SPRAWA INDOCHIN : 145. Przemówienie premiera DRW, Pham Van Donga, wygłoszone z okazji XXVI rocznicy uzyskania niepodległości - Hanoi, dnia 2 września 1971 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1971

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: