Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.27, nr 10 = 316 (1971)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

XXVI SESJA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ONZ : 146. Przemówienie ministra spraw zagranicznych ZSRR, Andrieja Gromyki, wygłoszone na XXVI sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (fragment) - Nowy Jork, dnia 28 września 1971 r. ; 147. Przemówienie sekretarza stanu USA, Williama Rogersa, wygłoszone na XXVI sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 4 października 1971 r. ; 148. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Polski, Stefana Jędrychowskiego, wygłoszone na XXVI sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Nowy Jork, dnia 5 października 1971 r. ; 149. Projekt rezolucji w sprawie reprezentacji Chin w ONZ, zgłoszony przez USA i grupę państw - Nowy Jork, dnia 29 września 1971 r. ; 150. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie przyjęcia Chińskiej Republiki Ludowej do ONZ - Nowy Jork, dnia 25 października 1971 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 151. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 14 października 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CZECHOSŁOWACJĄ : 152. Komunikat o spotkaniu przywódców partyjno-rządowych Polski i Czechosłowacji - Warszawa, dnia 2 października 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A JUGOSŁAWIĄ : 153. Komunikat polsko-jugosłowiański - Belgrad, dnia 24 października 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A ALGIERIĄ : 154. Oświadczenie radziecko-algierskie - Algier, dnia 8 października 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A WIETNAMEM : 155. Oświadczenie radziecko-wietnamskie - Hanoi, dnia 8 października 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A MAROKIEM : 156. Komunikat radziecko-marokański - Rabat, dnia 10 października 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A ARABSKĄ REPUBLIKĄ EGIPTU : 157. Komunikat radziecko-egipski - Moskwa, dnia 13 października 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A KANADĄ : 158. Komunikat radziecko-kanadyjski - Ottawa, dnia 26 października 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A FRANCJĄ : 159. Zasady współpracy między ZSRR a Francją - Paryż, dnia 30 października 1971 r. ; 160. Deklaracja radziecko-francuska - Paryż, dnia 30 października 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A KUBĄ : 161. Komunikat radziecko-kubański - Hawana, dnia 30 października 1971 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 162. Konferencja prasowa prezydenta USA, Richarda Nixona (fragment) - Waszyngton, dnia 12 października 1971 r. -- STOSUNKI MIĘDZY SYRIĄ A ARABSKĄ REPUBLIKĄ EGIPTU : 163. Komunikat syryjsko-egipski - Damaszek, dnia 14 października 1971 r. -- KONFERENCJA PAŃSTW NIEZAANGAŻOWANYCH : 164. Komunikat o konferencji państw niezaangażowanych - Nowy Jork, dnia 30 września 1971 r. -- SPRAWA INDOCHIN : 165. Oświadczenie delegacji TRR Republiki Wietnamu Południowego w sprawie wyborów w Wietnamie Południowym - Paryż, dnia 4 października 1971 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1971

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: