Object structure

:

Zbiór Dokumentów, R.29, nr 5 = 335 (1973)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 56. Przemówienie wiceministra spraw zagranicznych Polski, Stanisława Trepczyńskiego, na sesji EKG - Genewa, dnia 9 maja 1973 r. -- SPRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO : 57. Aide-mémoire rządu PRL w sprawie prawnego uregulowania problemu ochrony, regeneracji i korzystania z zasobów żywych Morza Bałtyckiego - Warszawa, dnia 16 maja 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SZWECJĄ : 58. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Stefana Olszowskiego, w Szwecji - Sztokholm, dnia 4 maja 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A JUGOSŁAWIĄ : 59. Komunikat o wizycie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, w Jugosławii - Belgrad, dnia 8 maja 1973 r. ; 60. Oświadczenie polsko-jugosłowiańskie - Belgrad, dnia 8 maja 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 61. Komunikat o wizycie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, w Polsce - Warszawa, dnia 12 maja 1973 r. ; 62. Uchwała KC PZPR, Rady Państwa i Rady Ministrów PRL dotycząca wizyty sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, w Polsce - Warszawa, dnia 14 maja 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A IRANEM : 63. Komunikat o wizycie premiera Iranu, Amira Abbas Hoveydy, w Polsce - Warszawa, dnia 19 maja 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ISLANDIĄ : 64. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Islandii, Einara Agustssona, w Polsce - Warszawa, dnia 24 maja 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A TURCJĄ : 65. Komunikat o wizycie prezesa Rady Ministrów PRL, Piotra Jaroszewicza, w Turcji - Ankara, dnia 25 maja 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A NRD : 66. Komunikat o wizycie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, w NRD - Berlin, dnia 13 maja 1973 r. ; 67. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa (fragment) - Berlin, dnia 13 maja 1973 r. ; 68. Przemówienie I sekretarza KC SED, Ericha Honeckera (fragmenty) - Berlin, dnia 13 maja 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A RFN : 69. Porozumienie zawarte między rządem ZSRR a rządem RFN o rozwoju współpracy gospodarczej, przemysłowej i technicznej - Bonn, dnia 19 maja 1973 r. ; 70. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, na obiedzie wydanym na cześć kanclerza RFN, Willy Brandta - Bonn, dnia 21 maja 1973 r. ; 71. Przemówienie kanclerza RFN, Willy Brandta, na obiedzie wydanym przez sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa - Bonn, dnia 21 maja 1973 r. ; 72. Oświadczenie rządu ZSRR i rządu RFN, opublikowane po wizycie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, w RFN - Bonn, dnia 22 maja 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A AFGANISTANEM : 73. Komunikat o wizycie przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, Nikołaja Podgornego, w Afganistanie - Kabul, dnia 24 maja 1973 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 74. Sprawozdanie prezydenta USA, Richarda Nixona, dla Kongresu, dotyczące polityki zagranicznej (fragmenty) - Waszyngton, dnia 3 maja 1973 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA RFN : 75. Przemówienie ministra spraw zagranicznych RFN, Waltera Scheela, wygłoszone w Bundestagu w sprawie układu o podstawach stosunków między NRD a RFN (fragmenty) - Bonn, dnia 10 maja 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY USA A RFN : 76. Oświadczenie opublikowane po wizycie kanclerza RFN, Willy Brandta, w USA - Waszyngton, dnia 2 maja 1973 r. -- SPRAWA INDOCHIN : 77. Biała Księga MSZ DRW o naruszaniu przez USA i administrację sajgońską Układu Paryskiego w sprawie Wietnamu - Hanoi, dnia 7 maja 1973 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 78. Sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ, Kurta Waldheima, w sprawie Bliskiego Wschodu (fragmenty) - Nowy Jork, dnia 22 maja 1973 r. ; 78a. Aide-mémoire specjalnego przedstawiciela ONZ, Gunnara Jarringa, do rządu Izraela i rządu Zjednoczonej Republiki Arabskiej - Nowy Jork, dnia 8 lutego 1971 r. ; 78b. Aide-mémoire rządu Zjednoczonej Republiki Arabskiej do specjalnego przedstawiciela ONZ, Gunnara Jarringa - Kair, dnia 15 lutego 1971 r. ; 78c. Nota rządu Izraela skierowana do specjalnego przedstawiciela ONZ, Gunnara Jarringa - Tel-Aviv, dnia 26 lutego 1971 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1973

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul