Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.29, nr 11 = 341 (1973)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 183. Przemówienie ministra spraw zagranicznych Polski, Stefana Olszowskiego (fragment) - Warszawa, dnia 5 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CZECHOSŁOWACJĄ : 184. Komunikat o wizycie przewodniczącego Rady Państwa PRL, Henryka Jabłońskiego, w Czechosłowacji - Praga, dnia 2 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A WŁOCHAMI : 185. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Stefana Olszowskiego, we Włoszech - Rzym, dnia 9 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A WATYKANEM : 186. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Stefana Olszowskiego, w Watykanie - Rzym, dnia 12 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BUŁGARIĄ : 187. Komunikat o wizycie partyjno-rządowej delegacji Bułgarii w Polsce - Warszawa, dnia 16 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BELGIĄ : 188. Komunikat o wizycie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, w Belgii - Bruksela, dnia 22 listopada 1973 r. ; 189. Deklaracja o rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii - Bruksela, dnia 22 listopada 1973 r. ; 190. Układ o współpracy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Unią Gospodarczą Belgijsko-Luksemburską - Bruksela, dnia 22 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A REPUBLIKĄ MALGASKĄ : 191. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Republiki Malgaskiej, Didiera Ratsiraka, w Polsce - Warszawa, dnia 28 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A RFN : 192. Oświadczenie opublikowane po wizycie ministra spraw zagranicznych RFN, Waltera Scheela, w ZSRR - Moskwa, dnia 3 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A JUGOSŁAWIĄ : 193. Komunikat o wizycie prezydenta Jugosławii, Josipa Broz Tito, w ZSRR - Moskwa, dnia 15 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A KANADĄ : 194. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Kanady, Mitchella Sharpa, w ZSRR - Moskwa, dnia 24 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A INDIAMI : 195. Deklaracja ogłoszona po wizycie sekretarza generalnego KC KPZR, Leonida Breżniewa, w Indiach - Delhi, dnia 29 listopada 1973 r. ; 196. Porozumienie o dalszym rozwoju współpracy gospodarczej i handlowej między ZSRR a Indiami - Delhi, dnia 30 listopada 1973 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA NRD : 197. Wywiad I sekretarza KC SED, Ericha Honeckera, dla Neues Deutschland (fragmenty dotyczące polityki zagranicznej) - Berlin, dnia 1 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY CHRL A USA : 198. Komunikat o wizycie sekretarza stanu USA, Henry Kissingera, w ChRL - Pekin, dnia 14 listopada 1973 r. -- STOSUNKI MIĘDZY CHRL A REPUBLIKĄ WIETNAMU POŁUDNIOWEGO : 199. Komunikat o wizycie delegacji TRRRWP w ChRL - Pekin, dnia 23 listopada 1973 r. -- KONFERENCJA KRAJÓW ARABSKICH : 200. Deklaracje uchwalone na Konferencji szefów państw arabskich : a. Deklaracja w sprawie polityki ogólnej - Algier, dnia 28 listopada 1973 r. ; b. Deklaracja w sprawie Europy Zachodniej - Algier, dnia 28 listopada 1973 r. ; c. Deklaracja w sprawie państw socjalistycznych - Algier, dnia 28 listopada 1973 r. ; d. Deklaracja w sprawie państw niezaangażowanych - Algier, dnia 28 listopada 1973 r. -- KONFERENCJA PAŃSTW AMERYKI ŁACIŃSKIEJ : 201. Deklaracja uchwalona na konferencji ministrów spraw zagranicznych państw Ameryki Łacińskiej - Bogota, dnia 16 listopada 1973 r. -- SPRAWA BLISKIEGO WSCHODU : 202. Oświadczenie rządu ZSRR dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie - Moskwa, dnia 7 października 1973 r. ; 203. Oświadczenie rządu PRL dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie - Warszawa, dnia 9 października 1973 r. ; 204. Oświadczenie agencji TASS dotyczące bombardowania obiektów cywilnych na terytorium Syrii i Egiptu - Moskwa, dnia 12 października 1973 r. ; 205. Oświadczenie dziewięciu rządów państw EWG w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie - Kopenhaga, dnia 13 października 1973 r. ; 206. Rezolucja 338 (1973) Rady Bezpieczeństwa o przerwaniu ognia na Bliskim Wschodzie - Nowy York, dnia 22 października 1973 r. ; 207. Oświadczenie rządu Egiptu akceptujące rezolucję Rady Bezpieczeństwa o przerwaniu ognia - Kair, dnia 22 października 1973 r. ; 208. Oświadczenie rządu Izraela akceptujące rezolucję Rady Bezpieczeństwa o przerwaniu ognia - Tel-Aviw, dnia 22 października 1973 r. ; 209. Rezolucja 339 (1973) Rady Bezpieczeństwa w sprawie przerwania ognia na Bliskim Wschodzie - Nowy York, dnia 23 października 1973 r. ; 210. Oświadczenie rządu ZSRR dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie - Moskwa, dnia 23 października 1973 r. ; 211. Oświadczenie rządu Syrii akceptujące rezolucję Rady Bezpieczeństwa o przerwaniu ognia - Damaszek, dnia 24 października 1973 r. ; 212. Rezolucja 340 (1973) Rady Bezpieczeństwa w sprawie utworzenia Doraźnych Sił Zbrojnych dla Bliskiego Wschodu - Nowy Jork, dnia 25 października 1973 r. ; 213. Konferencja prasowa sekretarza stanu USA, Henry Kissingera, na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie - Waszyngton, dnia 25 października 1973 r. ; 214. Rezolucja 341 (1973) Rady Bezpieczeństwa o wprowadzeniu w życie rezolucji 340 (1973) - Nowy Jork, dnia 27 października 1973 r. ; 215. Sprawozdanie sekretarza generalnego ONZ, Kurta Waldheima, o wprowadzeniu w życie rezolucji 340 (1973) Rady Bezpieczeństwa - Nowy Jork, dnia 27 października 1973 r. ; 216. Komunikat Biura Politycznego KC PZPR i rządu PRL o skierowaniu jednostki Wojska Polskiego do Doraźnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie - Warszawa, dnia 3 listopada 1973 r. ; 217. Oświadczenie rządów państw EWG w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie - Bruksela, dnia 6 listopada 1973 r. ; 218. Porozumienie egipsko-izraelskie o przerwaniu ognia - Droga Kair-Suez na 101 km, dnia 11 listopada 1973 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1973

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: