Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.30, nr 12 = 354 (1974)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 181. Rezolucja 3208 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie statusu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Zgromadzeniu Ogólnym - Nowy Jork, dnia 11 października 1974 r. ; 182. Rezolucja 3209 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie statusu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w Zgromadzeniu Ogólnym - Nowy Jork, dnia 11 października 1974 r. ; 183. Rezolucja 3236 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie Palestyny - Nowy Jork, dnia 22 listopada 1974 r. ; 184. Rezolucja 3237 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przyznania Organizacji Wyzwolenia Palestyny statusu obserwatora w ONZ - Nowy Jork, dnia 22 listopada 1974 r. ; 185. Rezolucja 3254 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego dotycząca 10% redukcji budżetów wojskowych państw-stałych członków Rady Bezpieczeństwa i przeznaczenia części uzyskanych środków na pomoc dla krajów rozwijających się - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1974 r. ; 186. Rezolucja 3256 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie broni chemicznej i bakteriologicznej (biologicznej) - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1974 r. ; 187. Rezolucja 3259 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji proklamującej Ocean Indyjski strefą pokoju - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1974 r. ; 188. Rezolucja 3260 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie światowej konferencji rozbrojeniowej - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1974 r. ; 189. Rezolucja 3261 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie powszechnego i całkowitego rozbrojenia - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1974 r. ; 190. Rezolucja 3263 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie ustanowienia strefy bezatomowej w regionie Bliskiego Wschodu - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1974 r. ; 191. Rezolucja 3264 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego o zakazie oddziaływania na środowisko naturalne i klimat w celach wojskowych i innych sprzecznych z interesami zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego oraz interesami dobrobytu i zdrowia ludzi - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1974 r. ; 192. Deklaracja 3265 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie ustanowienia strefy bezatomowej w Azji Południowej - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1974 r. ; 193. Rezolucja 3281 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego oraz Karta ekonomicznych praw i obowiązków państw - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1974 r. ; 194. Rezolucja 3282 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie umocnienia roli ONZ w utrzymaniu i utrwaleniu pokoju oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, w rozwoju współpracy między wszystkimi narodami i propagowaniu norm prawa międzynarodowego w stosunkach między państwami - Nowy Jork, dnia 12 grudnia 1974 r. ; 195. Rezolucja 3292 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie Sahary Hiszpańskiej - Nowy Jork, dnia 13 grudnia 1974 r. ; 196. Rezolucja 3297 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie Rodezji (Zimbabwe) - Nowy Jork, dnia 13 grudnia 1974 r. ; 197. Rezolucja 3314 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie definicji agresji wraz z aneksem - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1974 r. ; 198. Deklaracja 3318 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego o ochronie kobiet i dzieci w czasie stanu wyjątkowego i konfliktów zbrojnych - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1974 r. ; 199. Rezolucja 3319 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie poszanowania praw człowieka w czasie konfliktów zbrojnych - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1974 r. ; 200. Rezolucja 3321 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie azylu dyplomatycznego - Nowy Jork, dnia 14 grudnia 1974 r. ; 201. Rezolucja 3336 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie stałej suwerenności nad bogactwami naturalnymi na okupowanych terytoriach arabskich - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1974 r. ; 202. Rezolucja 3349 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego o potrzebie rozpatrzenia wniosków dotyczących przeglądu Karty Narodów Zjednoczonych - Nowy Jork, dnia 17 grudnia 1974 r. ; 203. Rezolucja 3357 (XXIX) Zgromadzenia Ogólnego w sprawie statutu Międzynarodowej Komisji Funkcjonariuszy Cywilnych wraz z aneksem - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1974 r. -- NATO : 204. Komunikat o sesji Rady Ministerialnej NATO - Bruksela, dnia 13 grudnia 1974 r. -- EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA : 205. Komunikat opublikowany po konferencji szefów rządów państw EWG (fragment) - Paryż, dnia 10 grudnia 1974 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA NRD : 206. Sprawozdanie Biura Politycznego KC SED złożone przez I sekretarza KC SED Ericha Honeckera (fragmenty dotyczące polityki zagranicznej) - Berlin, dnia 12 grudnia 1974 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRD A RFN : 207. Propozycje rządu NRD skierowane do rządu RFN w sprawie dalszej normalizacji stosunków - Berlin, dnia 11 grudnia 1974 r. ; 208. Propozycje rządu NRD skierowane do senatu Berlina Zachodniego w sprawie dalszej normalizacji stosunków - Berlin, dnia 11 grudnia 1974 r. -- STOSUNKI MIĘDZY USA A RFN : 209. Komunikat o wizycie kanclerza RFN Helmuta Schmidta w Stanach Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 6 grudnia 1974 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A FRANCJĄ : 210. Komunikat o wizycie sekretarza generalnego KC KPZR Leonida Breżniewa we Francji - Paryż, dnia 7 grudnia 1974 r. -- STOSUNKI MIĘDZY USA A FRANCJĄ : 211. Komunikat o spotkaniu prezydenta USA Geralda Forda i prezydenta Francji Valery Giscard d'Estaing - Martynika, dnia 16 grudnia 1974 r. -- PROBLEM INDOCHIN : 212. Narodowy program polityczny Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i Krajowej Koalicyjnej Rady Politycznej Laosu - Luang Prabang, dnia 28 grudnia 1974 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1974

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: