Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.34, nr 1-2 = 391-392 (1978)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Referat Biura Politycznego KC PZPR, wygłoszony na II Krajowej Konferencji PZPR przez I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka (fragment) - Warszawa, dnia 9 stycznia 1978 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 2. Wytyczne w sprawie zasad eksportu nuklearnego, ustalone przez państwa członkowskie tzw. Klubu Londyńskiego - Wiedeń, dnia 11 stycznia 1978 r. ; 3. Oświadczenie rządu francuskiego w sprawie rozbrojenia - Paryż, dnia 25 stycznia 1978 r. ; 4. Oświadczenie dla prasy przewodniczącego delegacji Polski, ambasadora Tadeusza Strulaka, dotyczące rokowań w sprawie wzajemnej redukcji sił zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej - Wiedeń, dnia 31 stycznia 1978 r. ; 5. Wystąpienie przewodniczącego delegacji Polski, ambasadora Eugeniusza Wyznera, na posiedzeniu plenarnym Konferencji Komitetu Rozbrojeniowego, w sprawie rozbrojenia oraz zahamowania wyścigu zbrojeń nuklearnych - Genewa, dnia 2 lutego 1978 r. ; 6. Artykuł dziennika "Prawda" na temat perspektyw i problemów ograniczenia zbrojeń strategicznych (fragmenty) - Moskwa, dnia 11 lutego 1978 r. -- EUROPEJSKA KOMISJA GOSPODARCZA ONZ : 7. Wywiad sekretarza wykonawczego EKG ONZ, Janeza Stanovnika, dla "Trybuny Ludu" - Genewa, dnia 21 lutego 1978 r. -- RADA WZAJEMNEJ POMOCY GOSPODARCZEJ : 8. Komunikat o 84-ym posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 16 lutego 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 9. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL, Emila Wojtaszka, w ZSRR - Moskwa, dnia 5 stycznia 1978 r. ; 10. Komunikat prasowy o wizycie roboczej prezesa Rady Ministrów PRL, Piotra Jaroszewicza, w ZSRR - Moskwa, dnia 31 stycznia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 11. Komunikat o przyjacielskiej, roboczej wizycie sekretarza generalnego KC SED, przewodniczącego Rady Państwa NRD, Ericha Honeckera oraz członka Biura Politycznego KC SED, przewodniczącego Rady Ministrów NRD, Willi Stopha, w Polsce - województwo krośnieńskie, dnia 19 lutego 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY PRL A SRW : 12. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL, Emila Wojtaszka, w Wietnamie - Hanoi, dnia 23 lutego 1978 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 13. Oświadczenie TASS o sytuacji w "rogu Afryki" - Moskwa, dnia 19 stycznia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A ALGIERIĄ : 14. Wspólny komunikat o wizycie prezydenta, przewodniczącego Rady Rewolucyjnej Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Huari Bumediena, w ZSRR - Moskwa, dnia 14 stycznia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A LUDOWO-DEMOKRATYCZNĄ REPUBLIKĄ JEMENU : 15. Wspólny komunikat o wizycie premiera Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu, Ali Nasira Muhammada Hasaniego, w ZSRR - Moskwa, dnia 4 lutego 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A AUSTRIĄ : 16. Komunikat o wizycie kanclerza federalnego Austrii, Bruno Kreisky'ego, w ZSRR - Moskwa, dnia 8 lutego 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A LIBIĄ : 17. Wspólny komunikat o wizycie członka Sekretariatu Generalnego Powszechnego Kongresu Ludowego Libijskiej Arabskiej Dżamahiriji Ludowo-Socjalistycznej, premiera Abd as-Salam Dżalluda, w ZSRR - Moskwa, dnia 17 lutego 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A SYRIĄ : 18. Wspólny komunikat o wizycie sekretarza generalnego Socjalistycznej Partii Odrodzenia Arabskiego (BAAS), prezydenta Arabskiej Republiki Syrii, Hafeza Asada, w ZSRR - Moskwa, dnia 23 lutego 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A JAPONIĄ : 19. Oświadczenie TASS oraz radziecki projekt układu o stosunkach dobrego sąsiedztwa i współpracy między ZSRR a Japonią - Moskwa, dnia 23 lutego 1978 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA NRD : 20. Orędzie noworoczne sekretarza generalnego KC SED, przewodniczącego Rady Państwa NRD, Ericha Honeckera (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Berlin, dnia 1 stycznia 1978 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA SRW : 21. Wywiad premiera Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Pham Van Donga, dla tygodnika "Far Eastern Economic Review" na temat polityki Wietnamu wobec krajów azjatyckich - Bangkok, dnia 13 stycznia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY SRW A KAMPUCZĄ : 22. Oświadczenie rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie problemów granicznych z Kampuczą - Hanoi, dnia 31 grudnia 1977 r. ; 23. Oświadczenie rządu Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie stosunków z Kampuczą - Hanoi, dnia 2 lutego 1978 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA KRL-D : 24. Memorandum rządu KRL-D na temat polityki USA w kwestii koreańskiej - Phenian, dnia 1 lutego 1978 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA RFN : 25. Deklaracja rządu RFN, wygłoszona w Bundestagu przez kanclerza federalnego RFN, Helmuta Schmidta (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Bonn, dnia 19 stycznia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY RUMUNIĄ A RFN : 26. Wspólne oświadczenie podpisane z okazji wizyty kanclerza federalnego RFN, Helmuta Schmidta, w Rumunii - Bukareszt, dnia 7 stycznia 1978 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 27. Oświadczenie Departamentu Stanu USA w sprawie udziału komunistów w rządach Europy Zachodniej - Waszyngton, dnia 12 stycznia 1978 r. ; 28. Orędzie o stanie państwa, wygłoszone w Kongresie przez prezydenta USA, Jimmy Cartera (fragment dotyczący polityki zagranicznej) - Waszyngton, dnia 19 stycznia 1978 r. ; 29. Oświadczenie prezydenta USA, Jimmy Cartera, w sprawie transferu broni konwencjonalnej - Waszyngton, dnia 1 lutego 1978 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA FRANCJI : 30. Exposé ministra spraw zagranicznych Francji, Louis de Guiringaud, na temat polityki zagranicznej Francji, wygłoszone w Instytucie Wyższych Studiów Obrony Narodowej - Paryż, dnia 4 lutego 1978 r. -- BLISKI WSCHÓD : 31. Oświadczenia opublikowane z okazji wizyty prezydenta Egiptu, Anwara Sadata, w USA - Camp David, 3-8 lutego 1978 r. ; 32. Deklaracja polityczna II Konferencji na szczycie "arabskiego frontu stanowczości i oporu" - Algier, dnia 4 lutego 1978 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1978

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: