Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.34, nr 3-4 = 393-394 (1978)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 33. Rezolucja 423 (1978) Rady Bezpieczeństwa w sprawie uregulowania problemu Rodezji - Nowy Jork, dnia 14 marca 1978 r. ; 34. Rezolucja 426 (1978) Rady Bezpieczeństwa w sprawie ustanowienia Sił Doraźnych ONZ w Libanie - Nowy Jork, dnia 19 marca 1978 r. ; 35. Oświadczenie sekretarza generalnego ONZ, Kurta Waldheima, w sprawie ustanowienia Sił Doraźnych ONZ w Libanie - Nowy Jork, dnia 20 marca 1978 r. -- SPRAWA ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 36. Kompleksowy program rozbrojenia, przedstawiony przez 7 państw socjalistycznych na Konferencji Komitetu Rozbrojeniowego - Genewa, dnia 21 lutego 1978 r. ; 37. Projekt konwencji w sprawie zakazu produkcji, gromadzenia, rozmieszczania i stosowania nuklearnej broni neutronowej, złożony przez 8 państw socjalistycznych na Konferencji Komitetu Rozbrojeniowego - Genewa, dnia 10 marca 1978 r. ; 38. Oświadczenie TASS w sprawie produkcji broni neutronowej - Moskwa, dnia 12 marca 1978 r. ; 39. Rezolucja Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie broni neutronowej - Warszawa, dnia 16 marca 1978 r. ; 40. Oświadczenie prezydenta USA, Jimmy Cartera, w sprawie odroczenia produkcji broni neutronowej - Waszyngton, dnia 7 kwietnia 1978 r. ; 41. Odpowiedź rządu PRL na notę sekretarza generalnego ONZ w sprawie regionalnych aspektów rozbrojenia - Warszawa, dnia 14 kwietnia 1978 r. -- EUROPEJSKA KOMISJA GOSPODARCZA : 42. Przemówienie przedstawiciela Polski, wiceministra spraw zagranicznych, Eugeniusza Kułagi, przewodniczącego XXXIII sesji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ - Genewa, dnia 11 kwietnia 1978 r. ; 43. Przemówienie sekretarza wykonawczego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Janeza Stanovnika, na jej XXXIII sesji - Genewa, dnia 11 kwietnia 1978 r. -- KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE. SPOTKANIE BELGRADZKIE : 44. Polski projekt fragmentu Dokumentu Końcowego w sprawie zasad - Belgrad, dnia 8 lutego 1978 r. ; 45. Przemówienie końcowe przewodniczącego delegacji Polski, ambasadora Mariana Dobrosielskiego - Belgrad, dnia 8 marca 1978 r. ; 46. Dokument Końcowy Spotkania Belgradzkiego 1977 przedstawicieli państw uczestniczących w KBWE, przeprowadzonego na podstawie postanowień Aktu Końcowego dotyczących dalszych kroków po Konferencji - Belgrad, dnia 8 marca 1978 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 47. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych Państw-Stron Układu Warszawskiego - Sofia, dnia 25 kwietnia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A HISZPANIĄ : 48. Wspólne oświadczenie polsko-hiszpańskie opublikowane z okazji wizyty ministra spraw zagranicznych Hiszpanii, Marcelino Oreja Aguirre, w Polsce - Warszawa, dnia 1 marca 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A AUSTRIĄ : 49. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL, Emila Wojtaszka, w Austrii - Wiedeń, dnia 23 marca 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SZWECJĄ : 50. Komunikat o wizycie premiera Szwecji, Thorbjoerna Faelldina, w Polsce - Warszawa, dnia 15 kwietnia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A GHANĄ : 51. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Ghany, Rogera J. A. Felli, w Polsce - Warszawa, dnia 29 kwietnia 1978 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 52. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, Leonida Breżniewa, na XVIII Zjeździe Komsomołu (fragment dotyczący sytuacji międzynarodowej) - Moskwa, dnia 25 kwietnia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A OWP : 53. Komunikat TASS o rozmowach sekretarza generalnego KC KPZR, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, Leonida Breżniewa i przewodniczącego Komitetu Wykonawczego OWP, Jasera Arafata - Moskwa, dnia 9 marca 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A CHRL : 54. Komentarz TASS o stosunkach radziecko-chińskich - Moskwa, dnia 21 marca 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A ETIOPIĄ : 55. Wspólny komunikat o wizycie przewodniczącego Tymczasowej Wojskowej Rady Administracyjnej i Rady Ministrów Socjalistycznej Etiopii, Mengistu Hajle Mariama, w ZSRR - Moskwa, dnia 5 kwietnia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A GUJANĄ : 56. Wspólny komunikat o wizycie premiera Korporacyjnej Republiki Gujany, Forbesa Burnhama, w ZSRR - Moskwa, dnia 20 kwietnia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A USA : 57. Wspólny komunikat o wizycie sekretarza stanu USA, Cyrusa Vance'a, w ZSRR - Moskwa, dnia 22 kwietnia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A KUBĄ : 58. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Republiki Kuby, Isidoro Malmierca Peoli, w ZSRR - Moskwa, dnia 24 kwietnia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY SRW A INDIAMI : 59. Wspólny komunikat o wizycie premiera Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Pham Van Donga, w Indiach - Delhi, dnia 2 marca 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY CHRL A EWG : 60. Umowa handlowa między Chińską Republiką Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą - Bruksela, dnia 3 kwietniu 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY RFN A CZECHOSŁOWACJĄ : 61. Wspólna deklaracja podpisana z okazji wizyty prezydenta CSRS, sekretarza generalnego KC KPCz, Gustava Husaka, w RFN - Bonn, dnia 11 kwietnia 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY MONGOLIĄ A CHRL : 62. Nota rządu Mongolskiej Republiki Ludowej do rządu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie polityki ChRL wobec Mongolii - Ułan Bator, dnia 12 kwietnia 1978 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA RFN : 63. Deklaracja rządu RFN o sytuacji narodu, wygłoszona w Bundestagu przez kanclerza Helmuta Schmidta (fragmenty) - Bonn, dnia 9 marca 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY USA A JUGOSŁAWIĄ : 64. Wspólne oświadczenie o wizycie prezydenta Jugosławii, Josipa Broz Tito, w USA - Waszyngton, dnia 9 marca 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY USA A RUMUNIĄ : 65. Wspólna deklaracja podpisana na zakończenie wizyty prezydenta Socjalistycznej Republiki Rumunii, Nicolae Ceausescu, w USA - Waszyngton, dnia 13 kwietnia 1978 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA USA : 66. Oświadczenie prezydenta USA, Jimmy Cartera, złożone przy podpisaniu ustawy z 1978 roku o nierozprzestrzenianiu materiałów i urządzeń nuklearnych - Waszyngton, dnia 10 marca 1978 r. ; 67. Przemówienie prezydenta USA, Jimmy Cartera, dotyczące interesów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, wygłoszone na uniwersytecie Wake Forest (fragment) - Winston-Salem, Płn. Karolina, dnia 17 marca 1978 r. -- KRAJE NORDYCKIE : 68. Komunikat o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów nordyckich - Helsinki, dnia 10 marca 1978 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA INDONEZJI : 69. Przemówienie prezydenta Indonezji, gen. Suharto, wygłoszone z okazji otwarcia sesji generalnej Ludowego Zgromadzenia Doradczego (fragmenty dotyczące polityki zagranicznej Indonezji) - Dżakarta, dnia 11 marca 1978 r. -- SPRAWA RODEZJI : 70. Porozumienie w sprawie konstytucyjnego uregulowania sytuacji w Rodezji - Salisbury, dnia 3 marca 1978 r. -- SPRAWA NAMIBII : 71. Zachodnia propozycja w sprawie uregulowania sytuacji w Namibii - Nowy Jork, dnia 10 kwietnia 1978 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1978

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: