Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.34, nr 11 = 401 (1978)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

60 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGLOŚCI PRZEZ POLSKĘ : 185. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, Edwarda Gierka, wygłoszone na uroczystym posiedzeniu Sejmu z okazji 60-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę - Warszawa, dnia 6 listopada 1978 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 186. Deklaracja Państw-Stron Układu Warszawskiego przyjęta na naradzie Doradczego Komitetu Politycznego - Moskwa, dnia 23 listopada 1978 r. ; 187. Komunikat o naradzie Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego - Moskwa, dnia 23 listopada 1978 r. ; 188. Oświadczenie przywódców partii komunistycznych i robotniczych oraz rządów Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier i ZSRR w sprawie separatystycznych porozumień egipsko-izraelskich - Moskwa, dnia 25 listopada 1978 r. -- UNESCO : 189. Deklaracja w sprawie środków masowego przekazu przyjęta na Konferencji Generalnej UNESCO - Paryż, dnia 22 listopada 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RFN : 190. Komunikat o wizycie wicekanclerza i federalnego ministra spraw zagranicznych RFN, Hansa-Dietricha Genschera, w Polsce - Warszawa, dnia 3 listopada 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A WIELKĄ BRYTANIĄ : 191. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych Polski, Emila Wojtaszka, w Wielkiej Brytanii - Londyn, dnia 7 listopada 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A JAPONIĄ : 192. Wspólny komunikat o wizycie prezesa Rady Ministrów PRL, Piotra Jaroszewicza, w Japonii - Tokio, dnia 19 listopada 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A SRW : 193. Układ o przyjaźni i współpracy między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Socjalistyczną Republiką Wietnamu - Moskwa, dnia 3 listopada 1978 r. ; 194. Wspólny komunikat o wizycie delegacji partyjno-rządowej Socjalistycznej Republiki Wietnamu w ZSRR - Moskwa, dnia 9 listopada 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A ETIOPIĄ : 195. Układ o przyjaźni i współpracy między Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich a Socjalistyczną Etiopią - Moskwa, dnia 20 listopada 1978 r. ; 196. Wspólny komunikat o wizycie przewodniczącego Tymczasowej Wojskowej Rady Administracyjnej i przewodniczącego Rady Ministrów Socjalistycznej Etiopii, Mengistu Hajle Mariama, w ZSRR - Moskwa, dnia 26 listopada 1978 r. -- STOSUNKI MIĘDZY ZSRR A OWP : 197. Wspólny komunikat o wizycie delegacji OWP pod przewodnictwem Jasera Arafata w ZSRR - Moskwa, dnia 1 listopada 1978 r. -- STOSUNKI MIEDZY NRD A RFN : 198. Oświadczenie wiceministra spraw zagranicznych NRD, Kurta Niera, złożone z okazji zawarcia porozumień komunikacyjnych między rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej a rządem Republiki Federalnej Niemiec - Berlin, dnia 16 listopada 1978 r. ; 199. Oświadczenie sekretarza stanu RFN, Guntera Gausa, złożone z okazji zawarcia porozumień komunikacyjnych między rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej a rządem Republiki Federalnej Niemiec - Berlin, dnia 16 listopada 1978 r. ; 200. Komunikat prasowy agencji ADN o porozumieniach komunikacyjnych zawartych między rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej a rządem Republiki Federalnej Niemiec - Berlin, dnia 16 listopada 1978 r. ; 201. Komunikat prasowy agencji ADN o porozumieniach w sprawach granicznych, zawartych między rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej a rządem Republiki Federalnej Niemiec - Berlin, dnia 16 listopada 1978 r. -- BERLIN ZACHODNI : 202. Komunikat prasowy agencji ADN o porozumieniach komunikacyjnych, zawartych między rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej a Senatem Berlina Zachodniego - Berlin, dnia 30 listopada 1978 r. -- BLISKI WSCHÓD : 203. Deklaracja końcowa Konferencji szefów państw arabskich - Bagdad, dnia 5 listopada 1978 r. -- KODYFIKACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO : 204. Konwencja wiedeńska o sukcesji państw w odniesieniu do umów międzynarodowych - Wiedeń, dnia 23 sierpnia 1978 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1978

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: