Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.38, nr 1-3 = 439-441 (1982)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Aide-mémoire Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL do państw sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE w sprawie Spotkania Madryckiego - Warszawa, dnia 21 stycznia 1982 r. ; 2. List stałego przedstawiciela PRL przy ONZ, ambasadora Eugeniusza Wyznera do sekretarza generalnego ONZ Javiera Pereza de Cuellara w związku z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce - Nowy Jork, dnia 29 stycznia 1982 r. ; 3. Przemówienie przewodniczącego Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, prezesa Rady Ministrów PRL, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego w Sejmie (fragmenty dotyczące polityki zagranicznej) - Warszawa, dnia 25 stycznia 1982 r. ; 4. Wywiad wiceministra spraw zagranicznych PRL Józefa Wiejacza dla "Trybuny Ludu" w sprawie Spotkania Madryckiego - Warszawa, dnia 8 lutego 1982 r. ; 5. Informacja rządu PRL o aktualnych problemach polskiej polityki zagranicznej przedstawiona przez ministra spraw zagranicznych Józefa Czyrka w Sejmie - Warszawa, dnia 25 marca 1982 r. ; 6. Uchwała Sejmu PRL w sprawie polskiej polityki zagranicznej - Warszawa, dnia 25 marca 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 7. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka w ZSRR - Moskwa, dnia 12 stycznia 1982 r. ; 8. Wspólny komunikat o wizycie delegacji partyjno-państwowej PRL w ZSRR - Moskwa, dnia 2 marca 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A WĘGRAMI : 9. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych WRL Frigyesa Puji w Polsce - Warszawa, dnia 12 lutego 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RUMUNIĄ : 10. Komunikat prasowy o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka w Rumunii - Bukareszt, dnia 22 lutego 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 11. Wspólny komunikat o wizycie delegacji partyjno-państwowej PRL w NRD - Berlin, dnia 29 marca 1982 r. -- RWPG : 12. Komunikat o 102 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 21 stycznia 1982 r. ; 13. Oświadczenie Komitetu Wykonawczego RWPG w związku z dyskryminacyjnymi działaniami USA i NATO wobec Polski - Moskwa, dnia 22 stycznia 1982 r. -- NATO : 14. Deklaracja specjalnej sesji ministerialnej Rady Północnoatlantyckiej w sprawie Polski - Bruksela, dnia 11 stycznia 1982 r. ; 15. Oświadczenie TASS w związku z Deklaracją specjalnej sesji ministerialnej Rady Północnoatlantyckiej w sprawie Polski - Moskwa, dnia 13 stycznia 1982 r. ; 16. Oświadczenie PAP w związku z Deklaracją specjalnej sesji ministerialnej Rady Północnoatlantyckiej w sprawie Polski - Warszawa, dnia 14 stycznia 1982 r. -- WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE : 17. Komunikat końcowy o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów EWG dotyczącym Polski - Bruksela, dnia 4 stycznia 1982 r. ; 18. Komentarz PAP o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów EWG w Brukseli dotyczącym Polski - Warszawa, dnia 9 stycznia 1982 r. ; 19. Komentarz TASS o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów EWG w Brukseli dotyczącym Polski - Moskwa, dnia 10 stycznia 1982 r. ; 20. Oświadczenie o sesji Rady Europejskiej - Bruksela, dnia 30 marca 1982 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 21. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR, przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Leonida Breżniewa na XVII Zjeździe radzieckich związków zawodowych (fragment) - Moskwa, dnia 16 marca 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY RFN A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI : 22. Wspólne oświadczenie ogłoszone na zakończenie wizyty kanclerza federalnego RFN Helmuta Schmidta w Stanach Zjednoczonych - Waszyngton, dnia 5 stycznia 1982 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1982

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: