Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.38, nr 4-6 = 442-444 (1982)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 23. Przemówienie ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka wygłoszone na drugiej sesji specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej rozbrojeniu - Nowy Jork, dnia 14 czerwca 1982 r. ; 24. Pismo rządu PRL do sekretarza generalnego ONZ w sprawie raportu dotyczącego związku między rozbrojeniem a rozwojem - Nowy Jork, dnia 14 czerwca 1982 r. ; 25. Polski dokument roboczy w sprawie działań sprzecznych z wysiłkami społeczności międzynarodowej zmierzającymi do ustanowienia nowego światowego ładu w dziedzinie informacji i komunikowania się, złożony w Komitecie ONZ do spraw Informacji - Nowy Jork, dnia 30 czerwca 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A WĘGRAMI : 26. Wspólny komunikat o wizycie delegacji partyjno-państwowej PRL na Węgrzech - Budapeszt, dnia 21 kwietnia 1982 r. ; 27. Wspólny komunikat o wizycie delegacji partyjno-państwowej PRL w Rumunii - Bukareszt, dnia 4 czerwca 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CZECHOSŁOWACJĄ : 28. Wspólny komunikat o wizycie delegacji partyjno-państwowej PRL w Czechosłowacji - Praga, dnia 5 kwietnia 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BUŁGARIĄ : 29. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych LRB Petyra Mładenowa w Polsce - Warszawa, dnia 20 kwietnia 1982 r. ; 30. Wspólny komunikat o wizycie delegacji partyjno-państwowej PRL w Bułgarii - Sofia, dnia 20 maja 1982 r. -- ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 31. Rezolucja 502 (1982) Rady Bezpieczeństwa w sprawie Falklandów (Malwinów) - Nowy Jork, dnia 3 kwietnia 1982 r. ; 32. Rezolucja 505 (1982) Rady Bezpieczeństwa w sprawie Falklandów (Malwinów) - Nowy Jork, dnia 26 maja 1982 r. -- RWPG : 33. Komunikat o 103 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Moskwa, dnia 22 kwietnia 1982 r. ; 34. Komunikat o XXXVI sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Budapeszt, dnia 10 czerwca 1982 r. ; 35. Komunikat o 104 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego RWPG - Budapeszt, dnia 10 czerwca 1982 r. -- NATO : 36. Komunikat o sesji ministerialnej Rady Północnoatlantyckiej - Luksemburg, dnia 18 maja 1982 r. ; 37. Deklaracja VI Konferencji na szczycie państw członkowskich NATO - Bonn, dnia 10 czerwca 1982 r. ; 38. Komentarz TASS dotyczący VI Konferencji na szczycie państw członkowskich NATO - Moskwa, dnia 17 czerwca 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY NRD A AFGANISTANEM : 39. Układ o przyjaźni i współpracy między Niemiecką Republiką Demokratyczną a Afganistańską Republiką Demokratyczną - Berlin, dnia 21 maja 1982 r. -- WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA KRAJÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH : 40. Komunikat końcowy o Konferencji gospodarczej na szczycie krajów uprzemysłowionych - Wersal, dnia 6 czerwca 1982 r. -- BLISKI WSCHÓD : 41. Rezolucja 508 (1982) Rady Bezpieczeństwa w sprawie Libanu - Nowy Jork, dnia 5 czerwca 1982 r. ; 42. Rezolucja 509 (1982) Rady Bezpieczeństwa w sprawie Libanu - Nowy Jork, dnia 6 czerwca 1982 r. ; 43. Oświadczenie TASS w związku z agresją Izraela na Liban - Moskwa, dnia 8 czerwca 1982 r. ; 44. Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL w związku z agresją Izraela na Liban - Warszawa, dnia 9 czerwca 1982 r. ; 45. Rezolucja 511 (1982) Rady Bezpieczeństwa w sprawie Libanu - Nowy Jork, dnia 18 czerwca 1982 r. ; 46. Rezolucja 512 (1982) Rady Bezpieczeństwa w sprawie Libanu - Nowy Jork, dnia 19 czerwca 1982 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1982

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: