Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.38, nr 10-12 = 448-450 (1982)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 70. Wywiad ministra do spraw związków zawodowych PRL Stanisława Cioska dla "Polityki" (fragment) - Warszawa, dnia 6 listopada 1982 r. ; 71. Przemówienie ministra spraw zagranicznych PRL Stefana Olszowskiego wygłoszone na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu PRL poświęconym 25-leciu Planu Rapackiego - Warszawa, dnia 24 listopada 1982 r. ; 72. List stałego przedstawiciela PRL przy ONZ, ambasadora Włodzimierza Natorfa do sekretarza generalnego ONZ Javiera Pereza de Cuellara w sprawie zawieszenia stanu wojennego w Polsce - Nowy Jork, dnia 21 grudnia 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 73. Komunikat prasowy o spotkaniu I sekretarza KC PZPR, prezesa Rady Ministrów PRL, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego z sekretarzem generalnym KC KPZR Jurijem Andropowem - Moskwa, dnia 23 grudnia 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI : 74. Komunikat rządu PRL w sprawie rewizji form współpracy polsko-amerykańskiej - Warszawa, dnia 14 grudnia 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 75. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Stefana Olszowskiego w NRD - Berlin, dnia 4 listopada 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A INDIAMI : 76. Oświadczenie prasowe o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Stefana Olszowskiego w Indiach - Delhi, dnia 13 listopada 1982 r. ; 77. Wypowiedź ministra spraw zagranicznych PRL Stefana Olszowskiego dla PAP złożona po wizytach w Indiach I Kuwejcie - Warszawa, dnia 19 listopada 1982 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CZECHOSŁOWACJĄ : 78. Wspólny komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL Stefana Olszowskiego w CSRS - Praga, dnia 10 grudnia 1982 r. -- ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 79. Rezolucja 37/78 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie przeglądu realizacji zaleceń i decyzji przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne na X sesji specjalnej (części C, I i J) - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1982 r. ; 80. Rezolucja 37/99 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie powszechnego i całkowitego rozbrojenia (części A i D) - Nowy Jork, dnia 13 grudnia 1982 r. ; 81. Rezolucja 37/72 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zaprzestania wszelkich próbnych eksplozji broni jądrowej - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1982 r. ; 82. Rezolucja 37/83 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie zapobiegania wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej - Nowy Jork, dnia 9 grudnia 1982 r. ; 83. Rezolucja 37/98 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie broni chemicznej i bakteriologicznej (biologicznej), części A i B - Nowy Jork, dnia 13 grudnia 1982 r. ; 84. Rezolucja 37/120 Zgromadzenia Ogólnego dotycząca Agencji Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (części C, E i K) - Nowy Jork, dnia 16 grudnia 1982 r. ; 85. Rezolucje 37/9 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie Falklandów (Malwinów) - Nowy Jork, dnia 4 listopada 1982 r. ; 86. Rezolucja 37/28 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie Sahary Zachodniej - Nowy Jork, dnia 23 listopada 1982 r. ; 87. Rezolucja 37/252 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie bezzwłocznego przedsięwzięcia środków na rzecz krajów rozwijających się - Nowy Jork, dnia 21 grudnia 1982 r. ; 88. Rezolucja 37/211 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie podpisania i ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Wspólny Fundusz Surowcowy - Nowy Jork, dnia 20 grudnia 1982 r. ; 89. Rezolucja 37/249 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie długofalowych trendów w rozwoju gospodarczym - Nowy Jork, dnia 21 grudnia 1982 r. ; 90. Rezolucja 37/7 Zgromadzenia Ogólnego zawierająca Światową Kartę Przyrody - Nowy Jork, dnia 28 października 1982 r. ; 91. Rezolucja 37/10 Zgromadzenia Ogólnego w sprawie pokojowego załatwiania sporów między państwami - Nowy Jork, dnia 15 listopada 1982 r. ; 92. Rezolucja 37/190 Zgromadzenia Ogólnego dotycząca sprawy konwencji o prawach dziecka - Nowy Jork, dnia 18 grudnia 1982 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR : 93. Przemówienie sekretarza generalnego KC KPZR Jurija Andropowa na plenum KC KPZR (fragment) - Moskwa, dnia 22 listopada 1982 r. -- 60 ROCZNICA POWSTANIA ZSRR : 94. Referat sekretarza generalnego KC KPZR Jurija Andropowa wygłoszony na wspólnym uroczystym posiedzeniu KC KPZR, Rady Najwyższej ZSRR i Rady Najwyższej RSFRR z okazji 60 rocznicy powstania ZSRR (fragment) - Moskwa, dnia 21 grudnia 1982 r. ; 95. Przemówienie I sekretarza KC PZPR, prezesa Rady Ministrów PRL, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego na wspólnym uroczystym posiedzeniu KC KPZR, Rady Najwyższej ZSRR i Rady Najwyższej RSFRR z okazji 60 rocznicy powstania ZSRR - Moskwa, dnia 22 grudnia 1982 r. ; 96. Apel Rady Najwyższej ZSRR i KC KPZR "Do parlamentów, rządów, partii politycznych i narodów świata" - Moskwa, dnia 22 grudnia 1982 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA RFN : 97. Oświadczenie rządowe kanclerza federalnego RFN Helmuta Kohla wygłoszone w Bundestagu (fragment) - Bonn, dnia 25 listopada 1982 r. -- POLITYKA ZAGRANICZNA NRD : 98. Sprawozdanie Biura Politycznego KC NSPJ wygłoszone na V Plenum KC NSPJ przez członka Biura Politycznego, sekretarza KC NSPJ Hermanna Axena (fragment) - Berlin, dnia 25 listopada 1982 r. ; 99. Przemówienie sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności Ericha Honeckera na V Plenum KC NSPJ (fragment) - Berlin, dnia 26 listopada 1982 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

[s.n.]

:

1982

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: