Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.44, nr 2 = 512 (1988)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE. Spotkanie Wiedeńskie : 1. Przemówienie ministra spraw zagranicznych PRL Mariana Orzechowskiego na Spotkaniu Wiedeńskim KBWE - Wiedeń, dnia 5 listopada 1986 r. ; 2. Przemówienie przewodniczącego delegacji PRL Eugeniusza Kułagi na Spotkaniu Wiedeńskim KBWE - Wiedeń, dnia 11 listopada 1986 r. ; 3. Przemówienie wiceministra spraw zagranicznych PRL Jana Kinasta na Spotkaniu Wiedeńskim KBWE - Wiedeń, dnia 8 grudnia 1986 r. ; 4. Propozycja w sprawie uzupełnienia mandatu Konferencji w sprawie środków budowy zaufania i bezpieczeństwa oraz rozbrojenia w Europie, przedłożona przez Polskę na Spotkaniu Wiedeńskim KBWE - Wiedeń, dnia 8 grudnia 1986 r. ; 5. Propozycja dotycząca sympozjum w sprawie dziedzictwa kulturalnego Państw uczestniczących w KBWE, przedłożona przez Polskę i Austrię na Spotkaniu Wiedeńskim KBWE - Wiedeń, dnia 17 grudnia 1986 r. ; 6. Przemówienie przewodniczącego delegacji PRL Sławomira Dąbrowy na Spotkaniu Wiedeńskim KBWE - Wiedeń, dnia 27 stycznia 1987 r. ; 7. Propozycja w sprawie lepszych warunków pomocy konsularnej, prawnej i medycznej dla obywateli Państw uczestniczących, podróżujących po innych Państwach, przedłożona przez Polskę na Spotkaniu Wiedeńskim KBWE - Wiedeń, dnia 18 lutego 1987 r. ; 8. Propozycja w sprawie umocnienia skuteczności zasad Aktu Końcowego KBWE w ustawodawstwach Państw uczestniczących, przedłożona przez Polskę i Związek Radziecki na Spotkaniu Wiedeńskim KBWE - Wiedeń, dnia 18 lutego 1987 r. ; 9. Propozycja w sprawie rozwoju współpracy w zakresie przygotowywania i wydawania encyklopedii przedłożona przez Polskę na Spotkaniu Wiedeńskim KBWE - Wiedeń, dnia 6 marca 1987 r. -- NARADA SEKRETARZY KC PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTNICZYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH : 10. Komunikat prasowy o naradzie sekretarzy do spraw międzynarodowych i ideologicznych komitetów centralnych partii komunistycznych i robotniczych krajów socjalistycznych - Warszawa, dnia 23 stycznia 1987 r. -- ORGANIZACJA UKŁADU WARSZAWSKIEGO : 11. Komunikat o posiedzeniu Komitetu Ministrów Spraw zagranicznych Państw-Stron Układu Warszawskiego - Moskwa, dnia 25 marca 1987 r. ; 12. Oświadczenie "O rozwój procesu ogólnoeuropejskiego i pomyślne zakończenie Spotkania Wiedeńskiego" Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych Państw-Stron Układu Warszawskiego - Moskwa, dnia 25 marca 1987 r. ; 13. Oświadczenie Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych Państw-Stron Układu Warszawskiego w sprawie zakazu broni chemicznej - Moskwa, dnia 27 marca 1987 r. ; 14. Propozycja państw-stron Układu Warszawskiego skierowana do państw członkowskich NATO w sprawie moratorium na wydatki wojskowe - Bukareszt, dnia 9 kwietnia 1987 r. ; 15. Komunikat o naradzie Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego - Berlin, dnia 29 maja 1987 r. ; 16. Oświadczenie "O doktrynie wojennej państw-stron Układu Warszawskiego" - Berlin, dnia 29 maja 1987 r. ; 17. Dokument "O przezwyciężeniu niedorozwoju i ustanowieniu nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego" przyjęty na naradzie Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego - Berlin, dnia 29 maja 1987 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1988

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: