Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.45, nr 1 = 515 (1989)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Przemówienie w Sejmie ministra spraw zagranicznych PRL Mariana Orzechowskiego o aktualnych problemach polskiej polityki zagranicznej - Warszawa, dnia 10 marca 1988 r. ; 2. Uchwała Sejmu PRL w sprawie polskiej polityki zagranicznej - Warszawa, dnia 10 marca 1988 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 3. Komunikat o wizycie ministra spraw zagranicznych PRL, Mariana Orzechowskiego w ZSRR - Moskwa, dnia 12 lutego 1988 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RFN : 4. Przemówienie ministra spraw zagranicznych PRL Mariana Orzechowskiego wygłoszone podczas wizyty federalnego ministra spraw zagranicznych RFN Hansa-Dietricha Genschera w Polsce - Warszawa, dnia 11 stycznia 1988 r. ; 5. Przemówienie federalnego ministra spraw zagranicznych RFN Hansa-Dietricha Genschera podczas wizyty w Polsce - Warszawa, dnia 11 stycznia 1988 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NRD : 6. Układ między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o "Dziele przyjaźni młodzieży Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Niemieckiej Republiki Demokratycznej" - Wrocław, dnia 24 czerwca 1988 r. -- SPRAWY ROZBROJENIA I ZMNIEJSZENIA NAPIĘCIA MIĘDZYNARODOWEGO : 7. Wspólne oświadczenie PZPR-SPD w sprawie kryteriów i środków tworzenia struktur wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa w Europie - Warszawa, dnia 10 lutego 1988 r. -- NARADA SEKRETARZY KC PARTII KOMUNISTYCZNYCH I ROBOTNICZYCH KRAJÓW SOCJALISTYCZNYCH : 8. Komunikat o naradzie sekretarzy do spraw międzynarodowych komitetów centralnych partii komunistycznych i robotniczych krajów socjalistycznych - Hawana, dnia 3 marca 1988 r. -- ORGANIZACJA UKŁADU WARSZAWSKIEGO : 9. Wspólny komunikat o posiedzeniu Komitetu Ministrów Spraw Zagranicznych Państw-Stron Układu Warszawskiego - Sofia, dnia 30 marca 1988 r. ; 10. Apel państw-stron Układu Warszawskiego do państw członkowskich NATO i wszystkich państw uczestniczących w Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - Sofia, dnia 30 marca 1988 r. -- NATO : 11. Oświadczenie przyjęte na VII Konferencji na szczycie państw członkowskich NATO - Bruksela, dnia 2 marca 1988 r. ; 12. Deklaracja VII Konferencji na szczycie państw członkowskich NATO - Bruksela, dnia 3 marca 1988 r. ; 13. Oświadczenie rzecznika prasowego MSZ PRL Stefana Staniszewskiego dotyczące VII Konferencji na szczycie państw członkowskich NATO - Warszawa, dnia 5 marca 1988 r. -- WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE : 14. Deklaracja na temat stosunków Wschód-Zachód przyjęta na sesji Rady Europejskiej - Kopenhaga, dnia 5 grudnia 1987 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1989.

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: