Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.46, nr 3 = 521 (1990)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Posłanie przewodniczącego Rady Państwa PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego do przywódców państw zachodnich - Warszawa, 30 czerwca 1989 r. ; 2. Oświadczenie Sejmu PRL w związku z 21 rocznicą interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej - Warszawa, 17 sierpnia 1989 r. ; 3. Oświadczenie Biura Politycznego KC PZPR w sprawie umów niemiecko-radzieckich z 1939 r. - Warszawa, 22 sierpnia 1989 r. ; 4. Oświadczenie Sejmu PRL w związku z 50 rocznicą umów niemiecko-radzieckich - Warszawa, 23 sierpnia 1989 r. ; 5. Oświadczenie Senatu PRL w związku z 50 rocznicą wybuchu II wojny światowej - Warszawa, 30 sierpnia 1989 r. ; 6. Expose sejmowe premiera PRL Tadeusza Mazowieckiego (fragmenty dotyczące pomocy zagranicznej i stosunków międzynarodowych) - Warszawa, dnia 12 września 1989 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A USA : 7. Wywiad prezydenta George'a Busha udzielony Danielowi Passentowi, Zygmuntowi Broniarkowi i Andrzejowi Krajewskiemu przed wizytą w Polsce - Waszyngton, 30 czerwca 1989 r. ; 8. Przemówienie prezydenta USA, George'a Busha na wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu PRL - Warszawa, 10 lipca 1989 r. ; 9. Przemówienie przewodniczącego Rady Państwa PRL gen. Wojciecha Jaruzelskiego na wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu PRL - Warszawa, 10 lipca 1989 r. ; 10. Przemówienie prezydenta USA, George'a Busha wygłoszone pod pomnikiem Poległych Stoczniowców - Gdańsk, 11 lipca 1981 r. ; 11. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzajemnym utworzeniu Ośrodków Kultury i Informacji - Warszawa, 10 lipca 1989 r. ; 12. Porozumienie między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczące konsolidacji i restrukturyzacji niektórych długów wobec Rządu Stanów Zjednoczonych i jego Agencji, oraz gwarantowanych lub poręczonych przez Rząd Stanów Zjednoczonych i jego Agencje - Warszawa, 10 lipca 1989 r. ; 13. Oświadczenie prezydenta USA George'a Busha w sprawie pomocy żywnościowej dla Polski - Waszyngton, 1 sierpnia 1989 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RFN : 14. Oświadczenie kanclerza RFN Helmuta Kohla w sprawie granicy polsko-niemieckiej - Bonn, 11 lipca 1989 r. ; 15. Posłanie prezydenta RFN Richarda von Weizsäckera do prezydenta PRL, gen. Wojciecha Jaruzelskiego - Bonn, 28 sierpnia 1989 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A STOLICĄ APOSTOLSKĄ : 16. Komunikat o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Polsk ą a Stolicą Apostolską - Warszawa, 17 lipca 1989 r. ; 17. Oświadczenie rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL w związku ze wznowieniem stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską - Warszawa, 17 lipca 1989 r. ; 18. Oświadczenie Sekretariatu Episkopatu Polski w związku ze wznowieniem stosunków dyplomatycznych między Polską a Stolicą Apostolską - Warszawa, 17 lipca 1989 r. -- ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 19. Odpowiedź Rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na notę sekretarza generalnego ONZ nr DDA/6-89/IAT, nawiązującą do rezolucji Zgromadzenia Ogólnego NZ nr 43/751 zatytułowanej "Międzynarodowy transfer broni" - 25 lipca 1989 r. ; 20. Przemówienie ministra spraw zagranicznych prof. Krzysztofa Skubiszewskiego na XLIV sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ - Nowy Jork, 25 września 1989 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 21. Komunikat o naradzie Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego - Bukareszt, 8 lipca 1989 r. ; 22. Oświadczenie "O stabilną i bezpieczną Europę, wolną od broni jądrowej i chemicznej, o istotną redukcję sił zbrojnych, zbrojeń i wydatków wojskowych" Doradczego Komitetu Politycznego Państw-Stron Układu Warszawskiego - Bukareszt, 8 lipca 1989 r. -- KONFERENCJA KRAJÓW WYSOKO UPRZEMYSŁOWIONYCH : 23. Deklaracja szczytu siedmiu krajów wysoko uprzemysłowionych dotycząca stosunków Wschód-Zachód - Paryż, 15 lipca 1989 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 24. Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej - Warszawa, 19 września 1989 r. ; 25. Deklaracja Grupy 24 w sprawie pomocy dla Polski i Węgier - Bruksela, 26 września 1989 r. -- OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO : 26. Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej i Rządem Niemieckiej Republiki Demokratycznej o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska - Wrocław, 1 lipca 1989 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1990.

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: