Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.47, nr 1 = 523 (1991)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Exposé premiera RP Tadeusza Mazowieckiego w Sejmie (fragment dotyczący polskiej polityki zagranicznej) - Warszawa, 18 stycznia 1990 r. ; 2. Przemówienie premiera RP Tadeusza Mazowieckiego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy - Strasburg, 30 stycznia 1990 r. ; 3. Przemówienie premiera RP Tadeusza Mazowieckiego w Parlamencie Europejskim - Bruksela, 1 lutego 1990 r. ; 4. Uchwała Komitetu Obrony Kraju w sprawie doktryny obronnej Rzeczpospolitej Polskiej - Warszawa, 21 lutego 1990 r. ; 5. Doktryna obronna Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa, 21 lutego 1990 r. ; 6. Oświadczenie rządu RP w sprawie "Deklaracji o przywróceniu państwa litewskiego" uchwalonej przez Radę Najwyższą Litwy - Warszawa, 13 marca 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 7. Oświadczenie rządu ZSRR w sprawie gotowości przeprowadzenia rozmów dotyczących wojsk radzieckich w Polsce - Moskwa, 12 lutego 1990 r. ; 8. Oświadczenie ministra obrony narodowej RP gen. armii Floriana Siwickiego w sprawie wycofania wojsk radzieckich z Polski - Warszawa, 15 lutego 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CZECHO-SŁOWACJĄ : 9. Przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciecha Jaruzelskiego na wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu podczas wizyty prezydenta Czecho-Słowacji Václava Havla w Polsce (fragmenty) - Warszawa, 25 stycznia 1990 r. ; 10. Przemówienie prezydenta Czecho-Słowacji Václava Havla na wspólnym posiedzeniu Sejmu i Senatu RP podczas wizyty w Polsce (fragmenty) - Warszawa, 25 stycznia 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RFN : 11. Nota ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego do ministrów spraw zagranicznych państw sąsiadujących z Niemcami w sprawie traktatu RP z Niemcami - Warszawa, 2 marca 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A IZRAELEM : 12. Protokół o wznowieniu stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael - Warszawa, 27 lutego 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A USA : 13. Konferencja prasowa prezydenta USA George'a Busha (fragmenty dotyczące wycofania wojsk radzieckich z Polski oraz problemu granicy polsko-niemieckiej) - Waszyngton, 22 marca 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A FRANCJĄ : 14. Protokół w sprawie współpracy finansowej między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Francuskiej - Paryż, 24 stycznia 1990 r. ; 15. Protokół o darowiźnie między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Francuskiej - Paryż, 24 stycznia 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A CHILE : 16. Protokół o wznowieniu stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chile - Santiago, 6 marca 1990 r. -- SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 17. Przemówienie prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego na 46 sesji Komisji Praw człowieka ONZ (fragmenty) - Genewa, 6 lutego 1990 r. -- KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE : 18. Dokument bońskiej konferencji na temat współpracy gospodarczej w Europie, zwołanej zgodnie z postanowieniami Dokumentu Końcowego spotkania wiedeńskiego KBWE - Bonn, 11 kwietnia 1990 r. -- NATO - UKŁAD WARSZAWSKI : 19. Komunikat ministrów spraw zagranicznych NATO i Układu Warszawskiego uczestniczących w konferencji "otwartego nieba" - Ottawa, 13 lutego 1990 r. ; 20. Przemówienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego wygłoszone podczas konferencji "otwartego nieba" - Ottawa, 12 lutego 1990 r. -- RWPG : 21. Komunikat o 45 posiedzeniu sesji Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej - Sofia, 10 stycznia 1990 r. -- PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE : 22. Wystąpienie rzecznika praw obywatelskich do ministra edukacji narodowej dotyczące uniemożliwiania nauczycielowi wykonywania zawodu ze względu na poglądy polityczne - Warszawa, 6 stycznia 1989 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1991

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: