Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.47, nr 3 = 525 (1991)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. List premiera RP Tadeusza Mazowieckiego do przywódców siedmiu państw wysoko uprzemysłowionych przed ich spotkaniem w Houston - Warszawa, 3 lipca 1990 r. ; 2. Oświadczenie rządu Rzeczypospolitej Polskiej popierające rezolucję Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 661 - Warszawa, 7 sierpnia 1990 r. ; 3. Rozporządzenie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zakazu obrotu towarowego z Irakiem i Kuwejtem - Warszawa, 13 sierpnia 1990 r. ; 4. Polska wobec Wschodu - wystąpienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego w Senacie - Warszawa, 7 września 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ZSRR : 5. Nota rządu Rzeczypospolitej Polskiej do ministra spraw zagranicznych ZSRR Eduarda Szewardnadze dotycząca rokowań w sprawie wycofania wojsk radzieckich z Polski - Warszawa, 7 września 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A RFN : 6. Przemówienie kanclerza RFN Helmuta Kohla w 40 rocznicę uchwalenia "Karty niemieckich wypędzonych" (fragmenty) - Stuttgart-Bad Cannstatt, 5 sierpnia 1990 r. ; 7. Wypowiedź rzecznika prasowego rządu RP dotycząca wystąpienia kanclerza Kohla w Stuttgarcie-Bad Cannstatt - Warszawa, 10 sierpnia 1990 r. -- ZJEDNOCZENIE NIEMIEC : 8. Przemówienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego na spotkaniu ministerialnym konferencji "2 + 4" - Paryż, 17 lipca 1990 r. ; 9. Protokół ze spotkania ministrów spraw zagranicznych Francji, Polski, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej - Paryż, 17 lipca 1990 r. ; 10. Traktat o ostatecznej regulacji w odniesieniu do Niemiec - Moskwa, 12 września 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A WŁOCHAMI : 11. Wypowiedź premiera Włoch Giulio Andreottiego dla "Rzeczpospolitej" - Rzym, 5 lipca 1990 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A SUWERENNYM ZAKONEM KAWALERÓW MALTAŃSKICH : 12. Protokół o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Suwerennym Zakonem Kawalerów Maltańskich a Rzecząpospolitą Polską - Warszawa, 9 lipca 1990 r. -- SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 13. Przemówienie Krzysztofa Skubiszewskiego, ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wygłoszone na 45 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (fragmenty) - Nowy Jork, 24 września 1990 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 14. Memorandum rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zasad stowarzyszenia Polski z Europejską Wspólnotą Gospodarczą - przekazane w Brukseli 21 czerwca 1990 r. -- NATO : 15. Deklaracja Londyńska o przeobrażonym Sojuszu Północnoatlantyckim ogłoszona przez szefów państw lub rządów uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej - Londyn, 5-6 lipca 1990 r. ; 16. Ku nowej Europie - wystąpienie sekretarza generalnego NATO Manfreda Wörnera (wygłoszone na spotkaniu połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Sejmu i Senatu RP) - Warszawa, 13 września 1990 r. -- OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO : 17. Przemówienie inauguracyjne premiera RP Tadeusza Mazowieckiego podczas Konferencji Państw Bałtyckich - Ronneby, 3 września 1990 r. ; 18. Deklaracja Morza Bałtyckiego - Ronneby, 3 września 1990 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1991

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: