Object structure
:

Zbiór Dokumentów, R.48, nr 2 = 528 (1992)

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. ; Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych. ; Polska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Akademia Dyplomatyczna.

:

Polska ; stosunki międzynarodowe ; polityka zagraniczna ; czasopisma

:

POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI : 1. Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski w sprawie przyszłości Europy - Weimar, 29 sierpnia 1991 r. ; 2. Oświadczenie Rady Ministrów RP dotyczące uznania przez Polskę niepodległej Ukrainy - Warszawa, 2 grudnia 1991 r. ; 3. Uchwała Rady Ministrów RP nr 170/91 (w sprawie uznania przez Rzeczpospolitą Polską Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyzystanu, Republiki Mołdawii, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu i Republiki Uzbekistanu) - Warszawa, 27 grudnia 1991 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A BIAŁORUSIĄ : 4. Deklaracja o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Białoruś - Warszawa, 10 października 1991 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A ESTONIĄ : 5. Porozumienie w drodze wymiany not ministrów spraw zagranicznych o wznowieniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską - Warszawa, 28 sierpnia 1991 r., Tallin, 2 września 1991 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI : 6. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy - Warszawa, 14 listopada 1990 r. ; 7. Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy - Bonn, 17 czerwca 1991 r. ; 8. Wymiana listów ministrów spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztofa Skubiszewskiego i Republiki Federalnej Niemiec Hansa-Dietricha Genschera w związku z podpisaniem Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy - Bonn, 17 czerwca 1991 r. ; 9. Wymiana not o utworzeniu polsko-niemieckiej Komisji międzyrządowej do spraw współpracy regionalnej i przygranicznej - Bonn, 17 czerwca 1991 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A UKRAINĄ : 10. Porozumienie, w drodze wymiany not ministrów spraw zagranicznych, o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą - Warszawa, 27 grudnia 1991 r., Kijów, 4 stycznia 1992 r., Warszawa, 8 stycznia 1992 r. -- STOSUNKI MIĘDZY POLSKĄ A WŁOCHAMI : 11. Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Włoską - Warszawa, 11 października 1991 r. -- SYSTEM NARODÓW ZJEDNOCZONYCH : 12. Przemówienie ministra spraw zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego podczas 46 sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ - Nowy Jork, 30 września 1991 r. -- KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE : 13. Raport Spotkania Ekspertów KBWE w sprawie mniejszości narodowych (fragmenty) - Genewa, 19 lipca 1991 r. ; 14. Dokument Moskiewskiego Spotkania Konferencji w sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE - Moskwa, 3 października 1991 r. -- INSTYTUCJE EUROPEJSKIE : 15. Komunikat końcowy z 89 sesji ministerialnej Rady Europy (fragmenty) - Strasburg, 26 listopada 1991 r. ; 16. Przemówienie sekretarza generalnego Rady Europy Pani Catherine Lalumiere podczas ceremonii przyjęcia Rzeczypospolitej Polskiej do Rady Europy - Strasburg, 26 listopada 1991 r. ; 17. Przemówienie wicepremiera RP Leszka Balcerowicza z okazji podpisania Umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotą Europejską - Bruksela, 16 grudnia 1991 r. -- UKŁAD WARSZAWSKI : 18. Protokół o utracie mocy Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, podpisanego w Warszawie 14 maja 1955 roku oraz Protokołu o przedłużeniu jego obowiązywania, podpisanego w Warszawie 26 kwietnia 1985 roku - Praga, 1 lipca 1991 r. ; 19. Komunikat z ostatniego posiedzenia Doradczego Komitetu Politycznego państw-stron Układu Warszawskiego - Praga, 1 lipca 1991 r. -- NATO : 20. Oświadczenie Północnoatlantyckiej Rady Współpracy w sprawie dialogu, partnerstwa i współpracy - Bruksela, 20 grudnia 1991 r. -- WSPÓŁPRACA REGIONALNA : 21. Dokumenty szczytu Heksagonale - Dubrownik, 27 lipca 1991 r. ; 22. Oświadczenie ministrów spraw zagranicznych "Państw Trójkąta" w sprawie współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim - Kraków, 5 października 1991 r. ; 23. Deklaracja krakowska "Państw Trójkąta" - Kraków, 6 października 1991 r.

:

Warszawa

:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

:

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

:

1992

:

image/x.djvu ; application/octet-stream

:

PII134; PII136; PII402

:

pol mul

×

Citation

Citation style: